Val 2022 Valkompass
kommun

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

Om frågan
Kommunen har bestämt att gatan ska vara bilfri under 2022. Men diskussioner om att göra den bilfri permanent har funnits en längre tid.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Nyköping

Vi måste tänka om. Idag är inte stadskärnan tillgänglig för alla och detta måste åtgärdas.

SD
Sverigedemokraterna Nyköping

Hela Storgatan från östra skolan till västra viadukten måste kunna användas av både cyklister, fotgängare och bilister på ett tryggt och säkert sätt.

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Nyköping

Kan vara aktuellt i vissa delar av gatan

M
Moderaterna Nyköping

Det är bra för miljön men påverkar butikerna och handeln på Öster.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Nyköping

Som alltid måste detta ske i samråd/dialog med det näringsliv och de boende som verkar längs gatan. Positivt med tryggt cykel- och gång-stråk, men där är viktigt att butikernas kundunderlag också kommer till. Viktigt med tex tvärgateparkering.

S
Socialdemokraterna Nyköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Nyköping

Extra viktig fråga

Mp Nyköping har länge kämpat för att Östra Storgatan ska vara en gågata, för ökad trafiksäkerhet och trivsel i centrum. Vi tycker generellt att det är viktigt att gående och cyklister ska ha företräde före bilburen trafik i centrum. Mindre biltrafik innebär mindre klimatpåverkan, och är positivt för folkhälsan. När vi vill satsa på Cirkulära Öster, så är även bilfria zoner en viktig pusselbit.

V
Vänsterpartiet Nyköping

Partiet har inte lämnat någon motivering