Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

Om frågan
Förslaget innebär att alla elever måste välja vilken skola de vill gå på istället för att automatiskt placeras på den närmaste. Syftet med förslaget är att minska segregation.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Nyköping

Vi tycker att det är mycket angeläget att minska skolsegregationen i Nyköpings kommun. Forskning visar dock att obligatoriskt skolval inte minskar skolsegregation, istället kan det bli svårare för barn att få gå i den skola som ligger närmast hemmet. Vi vill att alla skolor ska hålla hög kvalitet på undervisningen och vara trygga och stimulerande platser för barnen.

V
Vänsterpartiet Nyköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Nyköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Nyköping

Extra viktig fråga

Vi som kommun ska informera och uppmuntra föräldrar att göra ett aktivt val av skola. Förädlarnas engagemang i skolan är en viktig del i hur barnen lyckas i skolan och här bjuds föräldrarna in att delta.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Nyköping

Ett aktivt skolval är viktigt

L
Liberalerna Nyköping

Extra viktig fråga

Det är viktigt att vårdnadshavarna är med och engagerade i barnens skolgång.

M
Moderaterna Nyköping

Extra viktig fråga

Självklart så ska varje förälder kunna välja den skola som passar ens barn bäst.

SD
Sverigedemokraterna Nyköping

Extra viktig fråga

Först vid ett obligatoriskt skolval ser man intresset för friskolor och kommunala skolor.