Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan peka ut områden där strandskyddet ska upphävas om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Nordanstig

Så länge man kan bevara naturen och inte de som redan bor i områdena drabbas, så är det ok.

L
Liberalerna Nordanstig

Partiet har inte lämnat någon motivering

nop
nordanstigspartiet.se Nordanstig

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Nordanstig

Vi behöver få till fler bostäder där människor vill bo. Men det är också viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag.

V
Vänsterpartiet Nordanstig

Det här är inte en enkel fråga, eftersom det finns massor med exempel där allmänheten utestängs från bad och strandnära aktiviteter. Det får inte vara så att rika villaägare sätter upp stängsel och därmed utestänger övriga från det de har rätt till. Men, i en kommun som Nordanstig så finns det forfarande gott om plats, och vi skulle kunna vinna mycket på att tillåta lite mer strandnära byggande.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Nordanstig

Extra viktig fråga

Vi har många strandnära lägen där man inte stör den biologiska mångfalden. Det räcker till både folk och djur med tanke på hur många sjöar och hur lång kust vi har.

M
Moderaterna Nordanstig

Extra viktig fråga

Kommunen ska ta fram detaljplaner i anslutning till ALLA orter och attraktiva lägen. Vare sig man redan bor i Nordanstig eller vill flytta hit ska det vara lätt att hitta sitt drömläge.

SD
Sverigedemokraterna Nordanstig

Sverigedemokraterna vill göra det enklare att bygga eller stycka av tomter och möjliggöra strandnära bebyggelse, framförallt i glesbefolkade delar av landet. Samtidigt vill vi bevara allmänhetens intresse av tillgång till vattenområden och garantera fri passage.