Val 2022 Valkompass
kommun

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

Om frågan
I de flesta regioner är det regionpolitikerna som avgör kollektivtrafikens utveckling, men enskilda kommuner kan finansiera avgiftsfri kollektivtrafik inom den egna kommunen.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Nordanstig

Förslaget i sig är inte dåligt men Kristdemokraterna väljer att lägga pengar i första hand på andra saker. Det är förhållandevis billigt att åka kollektivt i Gävleborg.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Nordanstig

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Nordanstig

Extra viktig fråga

Att ge unga chansen att hitta sina egna vingar är avgörande för deras framtid. Att kunna åka var och när man vill är en del av detta. Men viktigare är att se till att bussnätet fyller den funktionen. Idag har många unga för långt till bussen för att ett gratis busskort ska fungera.

SD
Sverigedemokraterna Nordanstig

Sverigedemokraterna kommer införa att unga ska kunna resa fritt med kollektivtrafiken i länet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Nordanstig

Eftersom de inte har någon inkomst bör de ha gratis kollektivtrafik om ekonomin tillåter detta.

nop
nordanstigspartiet.se Nordanstig

Extra viktig fråga

Ungdomarna kan i dagsläget åka kollektivt inom kommunen. Men vi vill utöka detta att gälla även resor i Hudiksvalls kommun. Många unga har aktiviteter och kompisar utanför kommunen, och vissa idrotter eller fritidsaktivitet saknas i vår kommun. Därför vill vi stärka detta och satsa pengar på utökad kollektivtrafik.

S
Socialdemokraterna Nordanstig

Det är viktigt att alla ungdomar skall kunna ta sig till sina fritidsintressen, det är en jämlikhetsfråga.

V
Vänsterpartiet Nordanstig

Extra viktig fråga

Kostnadsfri kollektivtratik handlar om jämlikhet och grundläggande rättigheter att kunna delta i samhälls- och fritidsaktiviteter. Många familjer har inte egen bil och därför kan barn och ungdomar inte ta sig till stranden, fotbollen eller konserten i den större grannstaden. Fri kollektivtrafik handlar om att ge alla samma chans!