Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Mörbylånga

Extra viktig fråga

I södra Sverige behöver vi producera vår egen el, för att minska de stora kostnaderna för hushållen. Vi anser att vindkraftsetableringar ska gynna de närboende och de ska erbjudas delägarskap.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Mörbylånga

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Mörbylånga

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Mörbylånga

Extra viktig fråga

Vi behöver bygga ut vindkraften och andra förnybara energikällor. Men vi måste också utveckla energilagring för att hantera de dagar då det inte blåser. Samtidigt är det viktigt att vi kommuninvånare också får ta del av den nytta det skapar.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Mörbylånga

Extra viktig fråga

Vindkraftetableringarna bör ta en paus. Öland har i sig ett överskott på energi varav vi anser att vår region har tagit sitt ansvar i energifrågan. Istället är vi positivt inställda till solceller som kan byggas på befintliga fastigheter och anslutas till befintligt elnät. De kan återvinnas vilket vindkraftverken inte har en bra lösning på idag. Baskraften i vår region bör baseras på kärnkraft.

L
Liberalerna Mörbylånga

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Mörbylånga

Extra viktig fråga

Havsbaserad vindkraft, som de föreslagna projekten mellan Öland och Gotland är bra. Men vindkraftsprojektet på Utgrunden, där man vill resa 17 st. Eiffeltorn 5 km från kusten bör sägas nej till.

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Mörbylånga

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering