Val 2022 Valkompass
kommun

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

Om frågan
Argument för bilfria centrum är att bullret och olycksrisken minskar medan luftkvalitén förbättras. Fler skulle söka sig till centrum och handeln gynnas. Kritikerna menar i stället att handeln missgynnas, när kunderna får svårt att ta sig dit.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Mörbylånga

Det är så få bilar som kör i Mörbylånga centrum och dessa bilar kan ses som en trygghetsskapande åtgärd för dem som går hem från bussen eller ska gå till hotellet. Ur tillgänglighets-synpunkt är bilen ett måste för många funktionshindrade. För att komma till apotek, bibliotek, butiker, restauranger etc är ett öppet centrum för bilar en nödvändighet.

M
Moderaterna Mörbylånga

Extra viktig fråga

Bilen är nödvändig för oss som bor på landsbygden. Det finns inget skäl till varför centrum i Mörbylånga köping ska vara bilfritt.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Mörbylånga

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Mörbylånga

Många är helt beroende av bil. Att helt stänga av centrala Mörbylånga för biltrafik vore därför ett dråpslag mot handeln, och skulle försvåra för många invånare på södra Öland. Enskilda gator kan eventuellt bli gågator men inte hela centrum.

SD
Sverigedemokraterna Mörbylånga

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Mörbylånga

Även om en del av våra centrum med fördel kan begränsas för bilar under vissa tider på dygnet/året så är bilen viktig för vår kommun som till stor del består av landsbygd.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Mörbylånga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Mörbylånga

För att skydda de som behöver röra sig i centrum som t ex barn, äldre eller funktionsnedsatta. Dessutom skyddar vi ALLA människor genom att luftföroreningarna minskar.