Val 2022 Valkompass
kommun

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

Om frågan
Kommunstyrelsen vill utreda frågan om ett gemensamt högstadium för alla elever i kommunen i centralorten. Det skulle innebära att högstadiet i Färila, Los och Järvsö läggs ned.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Ljusdal

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Ljusdal

Högstadiet ska finnas i större delarna i kommunen.

LjP
Ljusdalsbygdens parti Ljusdal

Extra viktig fråga

Det finns inget att tjäna på att öka reslängden för eleverna och transportkostnaderna. Vi har att tjäna på bra skolor på lokal nivå.

MP
Miljöpartiet Ljusdal

Extra viktig fråga

Vi vill värna de högstadier som finns i kommunen. Redan nu har en del ungdomar för lång restid till skolan. Ungdomar är olika och har olika behov – en del mår dåligt i en stor skola, andra inte. En del klarar av långa resor, andra inte. Det är viktigt att det finns olika alternativ. Att lägga ner skolor i Färila, Järvsö och Loos skulle dessutom försämra för bygdernas utveckling.

S
Socialdemokraterna Ljusdal

Högstadium behövs på varje ort och höjer kommunens attraktivitet. Avståndet till sin skola påverkar både studier och tid för fritidsintressen och andra aktiviteter.

SD
Sverigedemokraterna Ljusdal

Extra viktig fråga

Sverigedemokraterna värnar närhetsprincipen och att barnen ska gå i skolan nära hemmet vilket ger den trygghet man förtjänar.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Ljusdal

Det här är en fråga som behöver utredas mer med hjälp av lärarnas kunskaper och insikter. Endast ett högstadium är inte optimalt.

M
Moderaterna Ljusdal

Extra viktig fråga

Denna fråga måste genomlysas och lärare måste bli mer involverade så svaren blir så bra som möjligt innan politikerna tar beslut. Vi ska helt klart ha fler än ett högstadium.