Val 2022 Valkompass
kommun

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

Om frågan
I Linköpings kommun anlitas aktörer inom äldreomsorgen genom Lagen om offentlig upphandling. Kommunen kan i upphandlingarna bestämma vilka krav som utförarna ska uppfylla.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Linköping

Extra viktig fråga

Omsorgen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att omsorgen i kommunen behöver många olika utförare – för kvalitetsutveckling och valfrihet – och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella omsorgsgivare.

L
Liberalerna Linköping

Vi tror på valfrihet. Människor ska ha rätt att välja och att välja bort det som inte fungerar. Kvalitetskraven ska vara höga på både offentlig och privat utförare. Det är viktigt med höga kvalitetskrav och uppföljning när privata aktörer skall utföra tjänster inom välfärden, men detsamma gäller kommunal verksamhet. Vi ser gärna att mindre och lokala aktörer ska ha möjlighet att lämna anbud.

M
Moderaterna Linköping

Det viktigaste är att utförare upprätthåller en god omsorg, oavsett driftsform. Utan privata utförare kommer det endast finnas en utförare att “välja” och en arbetsgivare att “välja” för omsorgens medarbetare. Fler aktörer utvecklar äldreomsorgen. Med endast en aktör spelar det ingen roll om man är missnöjd med omsorgen, det finns ändå inga andra alternativ.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Linköping

Alla ska ha möjligheten att kunna påverka val av boende, antalet människor utsända av hemtjänsten och omsorgsgivare på olika typer av boenden oavsett var i kommunen man väljer att bo - på landsbygden eller i staden. Därför är det viktigt med flera olika utförare av omsorg.

SD
Sverigedemokraterna Linköping

Vi är för valfrihet för personer som tar del av äldreomsorgen, men kontroll och uppföljning av utförarna är avgörande och måste samtidigt vara mycket tydlig.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Linköping

Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. En större del av omsorgen bör drivas av kommunen, som kan möta förändrade villkor i välfärden samt garantera kontinuitet och hög kvalitet för den som nyttjar omsorgen.

S
Socialdemokraterna Linköping

Extra viktig fråga

Privata alternativ kan vara bra om de tydligt stärker kvaliteten, men att använda börsnoterade omsorgsbolag som drivs av vinst, rimmar illa med att ta hand om våra äldre.

V
Vänsterpartiet Linköping

Vi kan tydligt se att privata vinstdrivande bolag i välfärden suger ut ekonomiska resurser som ska gå till brukarna av omsorgen och personalens anställningsvillkor. Därför menar vi att äldreomsorgen i Linköping ska bedrivas i offentlig regi.