Val 2022 Valkompass
kommun

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

Om frågan
För att kameraövervaka platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Kommunen måste kunna visa att problemen med brottslighet på platsen är så stora att de väger tyngre än den personliga integriteten.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Lilla Edet

Övervakningskameror på offentliga platser kan ge falsk trygghet.

V
Vänsterpartiet Lilla Edet

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Lilla Edet

Det är viktigt att kommuninvånarna känner sig trygga i kommunen. Vi vill se flera olika åtgärder för att öka tryggheten, varav övervakningskameror på offentliga platser är en pusselbit.

KD
Kristdemokraterna Lilla Edet

Extra viktig fråga

vi har ökad skadegörelse i kommunen och då tycker vi det är viktigt att sätta upp övervakningskameror för att förhindra skadegörelse

S
Socialdemokraterna Lilla Edet

I förläggningen kan detta innebära en "100% övervakning". Det är inte bra utifrån ett integritets perspektiv. I nuläget är det dok aktuellt och motiverat på offentliga platser.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Lilla Edet

Extra viktig fråga

I Lilla Edet ska man känna sig trygg när man rör sig i offentliga miljöer och vi vill dessutom få stopp på skadegörelse och inbrott. Därför vill vi ha fler kameror för att ge polisen bättre förutsättningar att få tag på de individer som förstör för alla andra.

SD
Sverigedemokraterna Lilla Edet

Vi är positivt inställda till övervakningskameror på platser där det är befogat. Vi vill även komplettera detta med väktare, ordningsvakter och ljudskrämmor för att stävja skadogörelse t.ex. kommunens skolor.