Val 2022 Valkompass
kommun

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

Om frågan
Förslaget innebär att det, förutom den redan beslutade nya F–6-skolan i Lödöse, också ska byggas en skola för klasserna 7–9.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Lilla Edet

Elevunderlaget räcker inte till en högstadieskola, vilket innebär att det bara skulle bli deltidstjänster för lärarna. När elevunderlaget finns skall det byggas en högstadieskola.

M
Moderaterna Lilla Edet

Det viktigaste för att få en bra högstadieskola i kommunen är inte var den ligger utan hur den fungerar. Så länge elevunderlaget inte är tillräckligt stort för att bära sina kostnader samt kunna erbjuda lärartjänster som är attraktiva kan vi inte försvara att ha två högstadier. 2018 skrev samtliga partier i KF under en långsiktig skolpolitisköverenskommelse och den följer vi.

V
Vänsterpartiet Lilla Edet

Extra viktig fråga

Kräver ett elevunderlag som möjliggör rekrytering av kompetenta lärare. Tidigare högstadie i Lödöse hade inte den kvalitet som vi kan kräva för elevernas kunskapsinhämtning.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Lilla Edet

Extra viktig fråga

Vi ser att det finns ett stort behov av att bygga ett nytt högstadium i kommunen då Lilla Edets befolkning ökar. Vi anser att kommunens södra delar är platsen för en sådan satsning. Det finns redan nu en plan på att bygga F-6 skola i Lödöse men vi vill utveckla det förslaget till att även innefatta 7-9.

S
Socialdemokraterna Lilla Edet

I takt med att elevunderlaget växer så behöver vi en högstadieskola i Lödödse

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Lilla Edet

Extra viktig fråga

Självklart ska det byggas en ny högstadieskola i Lödöse när elevunderlaget tillåter det. Vi vill inte bygga en skola innan vi har tillräckligt många elever för då går pengarna till lokaler istället för lärare och vi klarar inte att hålla en tillräckligt hög kvalitet i undervisningen.

SD
Sverigedemokraterna Lilla Edet

Extra viktig fråga

Det var ett misstag när Socialdemokraterna stängde högstadieskolan i Lödöse. Med de nya befolkningsprognoserna går Lödöse mot att bli större i invånarantal än centralorten Lilla Edet. Vi går till val på att bygga en ny högstadieskola i Lödöse efter att den nya F-6 skolan står klar.