Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

Om frågan
Kungälvs kommun växer med omkring tusen invånare per år har i dag 48 000 personer. Det kan ge skatteintäkter för kommunen, men också innebära ökade kostnader för skola, vård och omsorg. Det här förslaget innebär att kommunen aktivt ska arbeta för en långsammare befolkningsökning
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Kungälv

Kommunen ska inte sätta befolkningsökning framför andra mål. Men att aktivt bromsa inflyttningen är ett mycket dåligt förslag.

L
Liberalerna Kungälv

Extra viktig fråga

Vi ska växa som en del av Göteborgsregionen. Vi är en tillväxtkommun som stått stilla i årtionden men som nu ligger i topp i Sverige gällande inflyttning. Våra skatteintäkter ökar, arbetslösheten minskar. Vi bidrar till Sveriges tillväxt.

M
Moderaterna Kungälv

Extra viktig fråga

Vi vill säkerställa en fortsatt utveckling med fler bostäder, företag och arbetstillfällen. Det är detta som skapar välfärd.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Kungälv

Vi vill att ingen del av Kungälv ska bli efter, därför behöver inflyttningen fortsätta. Nu är det läge att ställa högre krav. Vackert och grönt. Strandpromenad förbi Kastellegården cykelbana hängd på järnvägsbron. Vägar för Cykel, ridning, löpning och promenader. Lyfta fram de finstilta. Ge ro.

MP
Miljöpartiet Kungälv

Vi är positiva till inflyttning men måna om att denna ska ske i fas med utbyggnad av kollektivtrafik, skolor och annan infrastruktur.

S
Socialdemokraterna Kungälv

Extra viktig fråga

Vi välkomnar att Kungälv förändras till modern stad, men takten ska vara lagom. Vi vill ha mer gröna lungor, lek/mötesplatser och fruktträd i staden. Inflyttningen får aldrig vara snabbare än att ekonomi, skola, omsorg, idrott, bussar hänger med. Den borgligt styrda regionen måste bytas ut eller ta ansvar med Trafikverket för såväl vägar, cykelbanor som kollektivtrafik, inte minst på landet.

UtvP
Utvecklingspartiet Kungälv

Extra viktig fråga

Kommunen skall inte arbeta för att bromsa inflyttningen. Däremot så måste vi säkerställa att infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner som skola, omsorg etc. finns på plats, innan vi bygger mer bostäder. I nuläget anser vi att vi som kommun har tappat kontrollen över dessa saker.

V
Vänsterpartiet Kungälv

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Kungälv

Extra viktig fråga

Vi vill se en ansvarsfull tillväxt som tar hänsyn till välfärdsbehov. En allt för snabb tillväxt är både kostsam och svår att planera. Vi vill kartlägga bostadsbehovet för att nå balans i bostadsbeståndet. God ekonomi är nödvändig för att kärnverksamhet ska leverera kvalité och kontinuitet till invånarna och skapa förutsättningar så att företag vill satsa i Kungälv.