Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig eller vilken annan vänsterpartist som helst om du vill se ett starkare samhälle där vi alla, gemensamt och demokratiskt, styr över samhällsutvecklingen.

Presentera dig själv

Jag växte upp i ett typiskt arbetarområde i textilstaden Borås, men förstod först efter att jag flyttat till Malmö i vuxen ålder hur politiska beslut format min uppväxt. Då valde jag att organisera mig för att kunna förbättra mina och andras möjligheter till goda liv.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare, webbutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver Vänsterpartiets politik för välfärd, demokrati och klimatomställning. Det viktiga är politiken, inte hur den styrande konstellationen ser ut. Vänsterpartiet kan leverera både i opposition (ex pensionerna 2021-2022) och i regeringssamarbete (ex 80 välfärdsreformer 2014-2018).

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Richard Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Fortsatt forskning på kärnkraft är bra, men i dagsläget är kärnkraften ingen lösning på den akuta klimatkrisen då den är smutsig och tar lång tid att skala upp.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Visitationszoner innebär att människors frihet inskränks helt godtyckligt, vilket särskilt drabbar människor som utsätts för rasism. Om du gång på gång blir utsatt av denna typ av repression exkluderas du ur samhällsgemenskapen och risken är stor att du utvecklar en fientlighet mot samhället, när vi behöver motsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Vi måste akut ställa om vår fordonsflotta. Många är beroende av fossila drivmedel idag, och har svårt att få ekonomin att gå ihop. Lösningen på det är inte billigare bensin, utan högre löner, billigare mat, och bättre offentlig service på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Idag betalar du samma fastighetsavgift oavsett om du har ett litet hus i Flen eller en stor lyxvilla i Danderyd. Skatten måste höjas på de riktigt dyra fastigheterna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Att förbjuda tiggeri löser inte fattigdomen. Det innebär bara att resurser som hade kunnat gå till fattigdomsbekämpning istället går till att jaga fattiga på våra gator.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: I det genomsnittliga heteroparet är mamman är hemma mycket mer än pappor, vilket påverkar löneutveckling, pensioner, hälsa, och dessutom barnens relationer till sina föräldrar. Föräldrapenningen finansierar vi gemensamt, så det är inget konstigt att vi också gemensamt bestämmer hur den ska fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Det är bra med teknisk utveckling, men nätläkare har hittat ett sätt att dränera resurser ur den övriga sjukvården, utan att behöva ta ett helhetsansvar. Den offentliga sjukvården har på flera håll motsvarande tjänster, utan vinstintresse. Det är en bättre ordning!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Permanenta uppehållstillstånd leder till bättre integration och dessutom mindre slöseri av resurser när uppehållstillstånd gång på gång ska omvärderas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: De senaste månadernas eftergifter för Turkiet visar tydligt varför NATO inte är rätt väg för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Systemet behöver ses över. Hur vi definierar "rika" och "fattiga" kommuner är väldigt ytligt. Kommuner med enorma naturtillgångar kan ses som "fattiga" därför att resurserna utarmas av stora företag, medan många "rika" kommuner har enormt få arbetstillfällen och en befolkning som istället pendlar till närmsta storstad där jobben finns.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Olsson: Nya hyresrätter är redan alldeles för dyra. Med marknadshyror skulle hyran bli ännu högre. Hyran på nybyggen behöver sänkas, genom effektiviseringar, pressade byggpriser och subventioner.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Olsson: Sverige har oerhört goda förutsättningar att hjälpa fler människor på flykt. De senaste årens utmaningar har berott på dålig beredskap, ett sönderprivatiserat flyktingmottagande och vinstdrivande boenden. Med gemensamma muskler skulle vi kunna göra mer för mindre resurser, samtidigt som vi skapar jobb och hjälper människor i nöd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Olsson: Nästan alla skatter som tidigare betalats främst av dem med stora förmögenheter har tagits bort under de senaste två decennierna. Det är dags att återställa normal svensk beskattning av förmögenheter, arv, bolagsvinster och fastigheter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Olssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning