Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joel Nordkvist (fotograf Per Lindberg)

Joel Nordkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av en önskan om rättvisa där vi alla har samma förutsättningar oavsett var vi bor eller vem vi är. Jag har ett brett intresse och över tio år som anställd inom polismyndigheten har gett mig en inblick i många av samhällets problem. Jag vill jobba för ett starkt samhälle som jobbar gemensamt med att fånga upp sina medborgare och erbjuder den stöttning och trygghet som krävs.

Presentera dig själv

Jag jobbar som gruppchef inom polismyndigheten, bor i en villa i Iggesund en plats som ligger mig varmt om hjärtat. Ägnar stor del av min fritid åt föreningsliv, främst fotboll engagemang för lokalsamhället. Har också ett stort intresse för bräd- och rollspel. Jag älskar berättande oavsett om det gäller böcker, filmer eller spel.

Vad har du för yrke?

Polisanställd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme och Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill såklart att Vänsterpartiet ska ingå i regeringen och samarbetar gärna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Krävs det för en majoritet är samarbete med Centerpartiet även tänkbart.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joel Nordkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Extra viktig Skattepengar ska gå till finansiering av vårt gemensamma, i detta fall till elever, lärare och det som ger dem bättre förutsättningar. Det är det enda som ska vara styrande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Vi vet att kärnkraft skapar skadliga restprodukter vi inte kan garantera säker förvaring för och den är dyr att bygga. De förnybara käller vi känner till ska vi satsa på.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Polisen kan utföra visitationer när det föreligger misstanke om brott, det är fullt tillräckligt som det är idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det är inte rätt sätt att använda skattemedel, det finns betydligt viktigare satsningar att göra än att möjliggöra billigare hushållsnära tjänster som främst nyttjas av redan välbemedlade.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Vi har gång efter annan i närtid sett med all tydlighet hur viktig internationell solidaritet är.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Monarkin är en förlegad institution. Det är en viktig del av vår historia men åter igen blir det en felaktig prioritering av vart vi lägger skattemedel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Vi ska hitta sätt att gå ifrån fossila drivmedel och att göra dem billigare är inte rätt sätt. Men samtidigt måste det vara hållbart att transportera sig i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Åtminstone behöver skatten förändras för att bättre slå på ett rättvist sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det får gärna komma mer privat finansiering men den offentliga behöver inte minska och den ska säkerställa en rättvis fördelning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Vi behöver bygga förnybart och nu tillåts ett riksintresse stoppas av ett fåtal även när det inte handlar om hälsa eller miljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Fattigdom får inte vara kriminellt, det krävs andra åtgärder. Vart drar vi gränsen, en person får inte be om pengar till mat men en annan får be om pengar för stöd till en förening? Båda ska givetvis vara tillåtna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: För dem som inte känner sig som kvinna eller man bör den valmöjligheten finnas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det här är en fråga om jämställdhet och lön samt pension för kvinnor som i regel tar ut det mesta av föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Extra viktig Privata nätläkare fyller inte ett behov som en är i närheten av att motivera kostnaden. Vård ska ges efter behov och nätläkartjänsterna behandlar i allt för stor utsträckning små åkommor som folk kunnat få råd kring på ett apotek.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Extra viktig Det är det humana, samt att du kan planera ditt liv och ger motivation till att integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Alliansfriheten ska inte överges lätt, att dessutom ingå i en kärnvapenallias försvårar kampen mot nedrustning. Och att allierad sig med diktaturer är alltid farligt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: A-kassan har försämrats under lång tid. En bra a-kassa ger trygghet och gör ekonomin mindre känslig vid lågkonjunkturer då folk fortfarande skulle få råd att handla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det ska absolut inte avskaffas, men det bör bli enklare att få dispens att bygga i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det kan vara det enda sättet om vi vill värna alliansfriheten och samtidigt ha ett starkt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: TV och radio är viktigt att det finns tillgängligt utan att alla val drivs av vinstoptimering utan har fokus på att ge service på ett neutralt sätt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det finns tillräckligt med begagnade bilar för att vi skulle kunna genomföra detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det finns inget stöd för att betyg i tidig ålder hjälper barn att lära sig mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Extra viktig Skatteutjämningssystemet måste ses över, nu betalar folk i glesbygd med låg service hög skatt medan folk i storstäder med god service betalar låg. Då är något riktigt fel.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Flera sexualbrott är fortfarande för lågt värderade på straffskalan. Dessutom följer mycket annan brottslighet i kretsarna kring prostitution.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det skulle leda till höjda hyror överallt till slut och öka segregering samt göra det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden för bland annat unga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det är tvärt om en väldigt viktig satsning både i form av jobb och för miljön.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Regionerna är bäst lämpade att bedöma behovet geografiskt, men staten måste få bättre kontroll.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Färre sjuka på jobbet innebär färre smittade och färre sjukdagar generellt. Dessutom är det en fråga om ekonomi om du har "råd" att var sjuk. Mindre företag ska dock slippa stå för sjuklöner och få stöd från staten.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Extra viktig Det finns idag goda möjligheter att säga upp personal och att göra det enklare är inte motiverat och sätter anställda i en enorm otrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Nordkvist: Det måste finnas väldigt höga krav kring miljö, ekonomi och befolkning i närområdet för att hantera effekter av eventuella brytningar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joel Nordkvist: Människor vill i regel inte överge sina hem, men när de tvingats göra det ska vi pröva deras sak. EU måste ta ett gemensamt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joel Nordkvist: I regel ska det behöva finnas en brottsmisstanke men i synnerliga fall kan det finnas anledning att ändå nyttja det. Men det måste ske mycket restriktivt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joel Nordkvist: Skattesystemet behöver en större reform för att kunna finansiera vår gemensamma välfärd. Då ska beskattning ske på ett solidariskt sätt. Vi har extremt snabbt växande inkomstklyftor som måste motverkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joel Nordkvist: Det är en viktig fråga för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joel Nordkvists val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning