Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Caroline Täljeblad (fotograf null)

Caroline Täljeblad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vänsterpartiet är ett parti som lägger sin energi på konkreta politiska reformer för att återuppbygga och utveckla de trygghetssystem som rivits ner, en kraftfull grön omställning med jobb och välfärd i hela landet, i både storstad och glesbygd, förort och landsbygd. Ett parti som står upp för oss alla, inte bara en liten rik elit.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Sveriges minsta kommun Bjurholm. Jag är en musikintresserad statsvetare som gärna släktforskar och reser när jag inte kokar kaffe på partimöten och diskuterar politik.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kata Dalström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som står till vänster i svensk politik. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att en sådan regering har modet att driva vänsterpolitik och stå emot nyliberalism och rasism. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier, men bara om resultatet av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och kraftigt stärkt välfärd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Caroline Täljeblad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Extra viktig Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån marknadens jakt på vinster. Våra skattepengar ska gå till att bygga och utveckla skolans verksamhet, inte hamna i bolagsägarens fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Kärnkraft är otryggt och dyrt och tar dessutom tar det lång tid att bygga. Jag vill se en massiv utbyggnad av förnybar energi, där hela landet ska ta ansvar för det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Det ska finnas en konkret brottsmisstanke för att visitation ska ske. Det finns stor risk att slumpmässiga visitationer kommer att drabba oskyldiga och att risken för rasprofilering ökar. Vi behöver stärka förtroendet för polisen och den här typen av visitationer skulle verka för motsatsen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras. Då blir det ett bidrag till personer som redan har mycket pengar. Det är ett orimligt slöseri med skattemedel som kan göra stor nytta i välfärden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Små förändringar i biståndsbudgeten får stora konsekvenser för de människor som lever i fattigdom och utsatthet. I en förlängning utgör det även en säkerhetsrisk med risk för ökade konflikter och minskad demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Jag vill se en ökad insyn i kungahusets finanser och minskade anslag till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort vårt samhälle från fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Dagens fastighetsskatt är orättvis, jag vill se en statlig fastighetsskatt som ger en ökad skatt för de hus som har höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Kultur ska finansieras med offentliga medel då det säkerställer att resurserna fördelas över hela landet och att alla invånare har tillgång till kulturverksamhet, oavsett plånbok. Det kan kompletteras med finansiering från privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Vi ska bygga vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det är viktigt att hela landet bidrar, idag exploateras Norrlands vatten och marker mer än södra Sveriges i utbyggnaden av förnybar energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Alla människor ska fritt kunna definiera sig, uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Föräldraförsäkringen ska precis som alla andra försäkringar vara individuell och lika för alla. Barnet har rätt till båda sina föräldrar. Ett jämnare uttag skulle leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna. Att dela lika på ansvaret för barn och hem är avgörande för att öka jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Nätläkartjänster ska inte tjäna stora pengar på att behandla mindre åkommor hos friska människor. Vård ska ges till den med störst behov, det fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen, och det bör vara grunden i en modern välfärdsstat.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte trygghet och framtidstro och motverkar integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Sverige gynnas bäst av att fortsatt förbli alliansfritt och militärt och utrikespolitiskt oberoende. Bara så kan vi fortsätta vara en stark och trovärdig röst för demokrati, fred, solidaritet och nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Arbetslöshetsförsäkringen behöver rustas upp för att ge inkomsttrygghet för fler löntagare. Jag vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en reell inkomstförsäkring efter att den urholkats i decennier.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Allmänhetens tillgång till stränder ska värnas och även den biologiska mångfalden. Därför är strandskyddet viktigt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden och därför kan skattehöjningar bli aktuella.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att vi har en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Den som inte kan eller vill köra dyra abonnemang eller ta del av kommersiella kanaler ska ändå ha tillgång till nyheter och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Att avveckla nyförsäljning av bensin- och dieselbilar är avgörande för att minska utsläppen från fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Det finns ingen forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i skolan, tvärtom pekar forskningen på att det snarare riskerar att leda till att det blir sämre för de elever som redan har det tufft.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Skatteutjämningssystemet behöver åter igen ses över för att bli mer rättvist. Det är inte rimligt att boende i Dorotea kommun ska betala den högsta kommunalskatten i landet samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Dagsböter räcker inte för detta avskyvärda brott. Ett högre straff innebär också att polisen kommer att kunna prioritera brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Ett boende är en rättighet, inte en handelsvara. Vi stoppade marknadshyror från att införas förra året och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet. Vi vet att marknadshyror leder till höjda hyror vilket gör det svårt för folk att hitta ett boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige, de behövs för klimatet och investeringen kommer också att skapa jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Extra viktig Sjukvården ska inte förstatligas men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en bra vård i hela landet. Staten behöver tillföra resurser för att alla regioner ska kunna erbjuda en god vård, även där t.ex. avstånden är stora och befolkningen är mindre och äldre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Extra viktig När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma utan att det ska få stora ekonomiska konsekvenser.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. Vi vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Täljeblad: Extra viktig Om nya gruvor ska öppnas ska riksintressen som miljö, rennäring och samernas livsvillkor vara prioriterade. Råvarutillgångar skapar inte nödvändigtvis tillväxt och lokal utveckling, därför vill jag se att lokalsamhället kan dra nytta av intäkterna som naturresurser ger för att bygga upp samhället, inte ge vinster i bolagens fickor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Täljeblad: Vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Vi står upp för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Täljeblad: Extra viktig Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, så behöver vi lägga om skattepolitiken. Vi vill bl.a. återinföra värnskatten, arvsskatten och förmögenhetsskatten och se en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster. De som har mycket ska bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Täljeblad: Att skydda skogen är avgörande för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut, särskilt viktiga att skydda är de fjällnära skogarna. De är viktigt att mindre enskilda skogsägare ska ha möjlighet att bedriva ett hållbart skogsbruk och att en skälig ersättning ska ges om skogen ska bevaras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Caroline Täljeblads val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning