Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jessica Wetterling (fotograf null)

Jessica Wetterling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Brinner för välfärdsfrågor, att alla ska kunna leva ett värdigt liv från början till slut. Vill driva på för att en ordentlig tandvårdsreform genomförs nästa mandatperiod och att karensavdraget avskaffas helt.

Presentera dig själv

Stödassistent från Lindome, Mölndals kommun, som de senaste fyra åren fått förmånen att vara riksdagsledamot och arbeta i konstitutionsutskottet. Spenderar helst tid med familj och vänner. Går gärna på konserter och sport, helst hockey när tillfälle ges.

Vad har du för yrke?

Stödassistent på gruppboende

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en röd-grön majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jessica Wetterling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Extra viktig Skolpengen ska gå till eleverna inte till bolagsvinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Kärnkraft är både dyrt och riskfyllt. Bättre att satsa på att bygga ut förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Det är orimligt att subventionera dessa tjänster, ett slöseri. Det finns många andra och bättre användningsområden där dessa skattemedel skulle göra bättre nytta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Extra viktig Krig och konflikter är tyvärr en del av alltför mångas vardag. Vi behöver göra vår del för att bidra till bla. minskad svält och en mer demokratisk värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Anser att apanaget ska minskas samt att det ska redovisas mer transparent.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Husen som har de högsta taxeringsvärdena bör omfattas av en statlig fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Det får gärna finnas fler som på olika sätt stöttar kulturen. Men det är viktigt att det är det offentliga som är garanten för allas tillgång till kultur. Samt garanterar att det finns en bredd i utbudet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Viktigt att alla delar av landet tar ett gemensamt ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Tillståndsprocessen bör kunna gå snabbare än idag men skall givetvis vara rättssäker och ta hänsyn till vilken påverkan ett vindkraftsbygge har på människors hälsa, miljön och andra näringar. Man bör också i en sådan process ta hänsyn till redan befintliga ingrepp och se till helheten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Istället för att kriminalisera fattigdom behöver andra åtgärder göras för att minska fattigdomen på lång sikt. På kort sikt behövs andra akut åtgärder göras för att ge personer akut hjälp och stöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Alla människor ska fritt kunna definiera sig, uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. För många är könstillhörigheten självklar. För andra skulle en lagändring som innebär att ett tredje juridiskt kön införs betyda oerhört mycket. Processen idag för att få ändra juridiskt kön är komplicerad. Långa väntetider, orimliga krav och ibland med bristande bemötande som skapar ohälsa

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämnt. Att dela lika på föräldraledigheten borde vara en självklarhet inte bara för de ekonomiska fördelarna utan också för barnets bästa och för en god relation mellan barnet och föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Idag utarmas vården av dyra nätläkare som uppmuntrar en att söka hjälp för mindre åkommor. Vårdtjänster som styrs av efterfrågan hotar principen om vård efter behov och hälso- och sjukvårdens portalparagraf.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: För att ha framtidstro och våga bygga en framtid behöver man kunna få och känna en trygghet om att få stanna. Det ger bättre möjlighet för att kunna utbilda sig, satsa på ett liv i Sverige och ökar möjligheterna att integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Jag vill att Sverige bevarar sin alliansfrihet. Man kan fortfarande ha ett starkt försvar och samarbeta med andra länder, men att binda upp sig till kärnvapenalliansen NATO är ingen god ide.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: A-kassan behöver återupprättas efter en lång tid av försämringar. Det är bra att en höjning gjordes under pandemin men jag vill se en permanent höjning som ger majoriteten av löntagarna 80% av lönen. Man ska inte tvingas riva upp hela sitt liv pga en tillfällig arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Viktigt att värna strandskyddet och allemansrätten i hela landet. Däremot bör det bli lättare att få en viss dispens för att bygga tex i strandnära områden på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Vi lever tyvärr i en orolig tid. Det finns därför skäl att göra satsningar på försvaret. Men det får inte leda till stora nedskärningar i välfärden, därför skulle det kunna bli aktuellt med höjd skatt men vi ser ju redan idag att det finns många uteblivna skatteintäkter. Tex beräknar Oxfam att den årliga skatteflykten i Sverige uppgår till ca 23 miljarder.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Public service är viktiga för demokratin och skall värnas. Det är viktigt att det finns en bredd i utbud och innehåll.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Vänsterpartiet har länge arbetat för ett förbud. Förbudet gäller nya bilar ej begagnade. Det är viktigt att samtidigt göra stora satsningar på kollektivtrafik och laddstolpar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Det finns inga skäl för att sätta stress i små barn, man kan givetvis följa elevens utveckling och följa upp på andra sätt än med betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Vi behöver ett mer omfördelande och rättvist system. Idag utarmas landsbygden. Oavsett vart man bor behöver det finnas tillgång till samhällsservice. Det blir orimligt att glesbygdsbor betalar väldigt mycket mer i kommunalskatt, samtidigt som utarmningen sker.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Marknadshyror betyder i praktiken kraftigt höjda hyror. Det skulle leda till utslagning, segregation och ojämlikhet. För ett år sen stoppade vi regeringens förslag om marknadshyror och vi kommer göra det igen om så behövs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Idag är det kapacitetsbrist på många håll. Höghastighetstågen behövs för att avhjälpa detta men även för klimatets skull.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Sjukvården skall fortsatt vara en regional fråga. Däremot kan staten behöva ta ett större ansvar för att säkra jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Pandemin visade på ett tydligt sätt hur skadligt det är med karensdagen och vad som sker när man är sjuk men inte har möjlighet och råd att stanna hemma. Det blir en ökad sjuknärvaro, särskilt i yrken där man inte kan jobba hemifrån. När du är sjuk ska du kunna stanna hemma utan att oroa dig för om du kommer kunna betala hyran.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Jag vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Redan idag finns det stora möjligheter att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Wetterling: Det ska vara höga miljökrav och högt ställda krav på aktörer som ges tillstånd att öppna en gruva. Det behöver vara seriösa aktörer som kan hantera efterverkningarna av en gruvbrytning. Onödigt långa tillståndsprocesser gynnar varken motståndare eller förespråkare för en gruva, om de går att förkorta är det bra. Det får dock inte göras på bekostnad av urfolk och lokalbefolknings inflytande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Wetterling: De som vill ska kunna söka asyl i Sverige och få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Inom EU måste länderna ta ett gemensamt ansvar för mottagandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Wetterling: Huvudregeln bör vara att det finns en brottsmisstanke för att använda hemlig avlyssning och övervakning. Ökad övervakning av människor innebär inte automatiskt en minskad kriminalitet, utan kan snarare invagga oss i en falsk trygghet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Wetterling: Vi vill bygga en stark välfärd för alla människor. Under lång tid har klyftorna vuxit i samhället pga många skattesänkningar. Detta sliter isär samhället, därför behövs skattepolitiken förändras. Vi vill höja skatterna för de med högst inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Wetterling: Skogen är viktig för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt ska de sista naturskogarna värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jessica Wetterlings val:

 • Miljö och klimat
 • Pensioner
 • Sjukvården