Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ricardo Chavez (fotograf Fanny Svensson)

Ricardo Chavez

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man har en politiker som våga driva konkreta åtgärder som tex utveckla strafflagstiftning, övervakning, mer polis/ordningsvakts närvaro. Samt att jobba förebyggande i form av en bra socialtjänst. Då ska du lägga en röst på mig. Ingen ska behöva känna sig otrygg på våra gator eller i det egna hemmet.

Presentera dig själv

Mitt namn är Ricardo Chavez, 35 år. Jag anser att ingen ska behöva känna sig otrygg på våra gator eller i det egna hemmet. Utanför politiken är jag pappa till tre döttrar och lever ett lugnt liv med min sambo. Jag är en inbiten kampsportare som älskar att träna. Jag brinner för trygghet och säkerhetsfrågor. Både på nationell nivå och kommunal nivå.

Vad har du för yrke?

Partiombudsman

I vilket land är du född?

El Salvador

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna är REDO för ett maktskifte. Primärt skulle jag vilja se en KD-M regering. Men är villig att samarbeta i sakfrågor med andrapartier.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ricardo Chavez

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Vinst tas ut först efter skolan gjort ett positivt ekonomiskt resultat. Vinst är incitament till bland annat återinvestering och fortsatt verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Sverige behöver stabil el försörjning så att priserna inte stiger skyhögt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Extra viktig Kriminaliteten i Sverige håller på att spinna ur kontroll. Detta förslag är ett bra redskap för att motverka kriminella element.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: RUT skapar arbetes möjlighet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Dock bör internationella bistånd vara förenade med motprestation. Delvis för att länder ska använda pengarna till rätt saker men också för att motverka korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Extra viktig Vanliga människor, barnfamiljer, landsbygden slås sönder av de på tok höga drivmedels priserna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Politiken har viktigare frågor att hantera än den här.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Extra viktig Ja, självklart. Varje familj vet bäst om du de vill och lever sina liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Privata nätläkare avlastar sjukvården. istället för att vända sig till den sjukvården med lättare åkommor kan man lösa det via nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Det ska alltid vara mer lönsamt att jobba. fokus bör vara att verka för fler jobb och lägre tröskar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Ordning och reda i ekonomin och rätt prioriteringar. Inte skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Public service ska jobba med journalistik. samt ska garanteras vara opartisk. Nöje inom public service ligger inte i kärnuppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: orealistisk mål. Alla har inte råd att köpa elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Tidiga betyg innebär att man tidigare kan se vart det kan finnas behov och därmed sätta in stöd tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Man hämmar incitament att få ordning på kommunens ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ricardo Chavez har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Rusta upp befintlig järnväg istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Extra viktig Sjukvården är ojämlik runt om i landet. Man ska inte behöva riskera dö i väntan på vård bara för att man bor i "fel" län.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Bra och lojala anställda bör premieras. Anställda som missköter sig ska inte kunna utnyttja dagens regelverk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ricardo Chavez: Naturresurser är bra för landets ekonomi.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ricardo Chavez: Vi har en gigantisk utmaning med att integrera alla de som har kommit till Sverige. Att öka invandringen skulle göra det svårare för fler att integreras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ricardo Chavez: Extra viktig Det ska vara väldigt jobbigt att vara kriminell. Med tanke på hur utvecklingen ser ut i Sverige så måste vi sätta hårt mot hårt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ricardo Chavezs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården