Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christian Carlsson (fotograf null)

Christian Carlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är redo att göra Sverige tryggare. Fler poliser, mer resurser till rättsväsendet och skärpta straff, så att brott kan bekämpas och rättvisa skipas. Vi måste bryta segregationen genom stram migration, fler jobb och krav på integration. Fler barn behöver se sina föräldrar gå till jobbet och det krävs en skola med ordning, respekt och kunskapsfokus, så att fler barn kan känna hopp om framtiden.

Presentera dig själv

Christian Carlsson, värmlänning, född i Karlstad, bosatt i Bromma tillsammans med fru och son. Juristexamen från Stockholms universitet. Politiskt engagerad för Kristdemokraterna sedan 2002, och är sedan 2019 distriktsordförande för KD i Stockholms stad.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot, ledamot i Utbildningsutskottet (Jurist)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en borgerlig regering. Kristdemokraterna och Moderaterna bör bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna, och eventuellt Liberalerna. Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets inflytande bör minimeras, men vi är beredda att samarbeta med alla för att genomdriva den politik som Sverige behöver.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christian Carlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Valfriheten för vanliga människor hade varit mindre, och de bra skolorna färre. Vi sätter elevernas kunskap och kvalitet i undervisningen främst. Mät istället kunskapsutvecklingen på alla skolor och ranka skolorna utifrån detta och en rad kvalitetsparametrar. Bra skolor ska kunna dela ut vinst. Skolor som håller nere kostnader på ett sätt som går ut över barnen ska stängas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Vi vill bygga mera kärnkraft. Svenska hushåll och företagare behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka. Modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sverige behöver fler poliser och skärpta straff för att bekämpa brotten, men även fler verktyg i kampen mot brottsligheten. För att kunna kontrollera alla personer i ett område där det exempelvis skett en skottlossning, då behövs visitationszoner, något som också Polisen själva efterlyst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig RUT-avdraget ger skattelättnader för de familjer som köper hushållstjänster som städning. RUT-avdraget underlättar livspusslet och stärker familjer. Avdraget har dessutom minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Vi vill istället bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik och ett effektivt bistånd. Biståndet ska fokusera på humanitär hjälp, på att få människor att resa sig ur fattigdom och att stärka säkerheten i omvärlden. Demokrati, marknadsekonomi och rättssäkerhet är en förutsättning för utveckling och välstånd. Sverige borde visa upp en högre samstämmighet när det gäller bistånd, handel och säkerhetspolitik.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Kungahuset och monarkin är för oss en självklar del av Sverige. Kungahuset är viktigt för både vårt anseende utomlands och sammanhållningen inom landet. Pengar som går till kungahuset, apanaget, är väl investerade pengar för att värna vårt kulturarv och för att stärka bilden av Sverige i omvärlden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. Det har blivit dyrt att vara svensk, och dyrt att driva företag. För att verksamheter ska kunna fortsätta och vanliga familj få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras via skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades bort från hus och hem. Kristdemokraterna kommer inte att medverka till återinförd fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Den fria kulturen skulle må bra av en mer fristående finansiering. Det behövs en bättre balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den offentliga sektorn när det gäller kulturens finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Värna den lokala demokratin och behåll det kommunala vetot. Makten ska finnas nära människorna som berörs. Jobba hellre med incitament både för kommuner liksom enskilda fastighetsägare där det passar att bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Ingen människa ska behöva sitta och tigga för att klara sin försörjning. Tiggeriet erbjuder inte vägar bort från fattigdom, det upprätthåller fattigdom och det kan vi i Sverige inte förhålla oss likgiltiga inför. Vi behöver sätta stopp för tiggeriet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Varje person ska respekteras oavsett hur man identifierar sig, men det biologiska könet måste kunna beaktas när det gäller exempelvis forskning, statistik och inom sjukvården, samt för att i vissa fall kunna identifiera människor. Vilket biologiskt kön man har är inte minst viktigt när det gäller vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Föräldraförsäkringen finns för att barn ska få tid med familjen och en trygg start i livet. Familjer ser olika ut och ska därför fritt få fördela ledigheten. Kvoterad föräldraledighet förbjuder föräldrar att överlåta föräldradagar och minskar valfriheten, men leder också till mindre tid med barnen eftersom alla familjer inte kan dela lika och därmed inte nyttja hela föräldraledigheten,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Utgångspunkten är att skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Bara en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras väl i det svenska samhället, dvs. lär sig det svenska språket och samhällskunskap samt förstår våra värderingar, försörjer sig själv och klarlägger sin identitet ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. För att under lång tid kunna stå emot ett större anfall så behöver vi även kunna ta emot hjälp utifrån. Den förmågan tar tid att bygga upp och behöver övas kontinuerligt. Vi behöver dessutom reella försvarsgarantier för att säkerställa att vi tillsammans med andra kan försvara vårt land. Nato ger oss försvarsgarantier som gör att Sveriges kan försvaras.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Det behöver alltid löna sig att gå från bidrag till arbete, och vi måste återupprätta arbetslinjen för att bryta segregationen. Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land. Det är orättvist utformat då det ofta är okej att bygga nära vatten i storstäder men inte på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: KD driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025. Höjda skatter är ett dåligt förslag. Först och främst bör vi omprioritera i statens utgifter. Det viktigaste är dock att snabbt rusta försvaret starkt. Jag är dock beredd att göra vad som krävs för att landet ska kunna försvaras. Sverige är värt att försvara.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Banta public service och satsa på rättsväsende, försvar och sjukvård. Radio och TV tillhör inte på samma sätt statens kärnuppgifter. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Viktigast är de tidiga kunskapskontrollerna så att stödinsatserna sätts in tidigt, men det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Vi utesluter därför inte att införa betyg från åk 4 på alla skolor, men först borde försöksverksamheten utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sveriges kommuner har olika förutsättningar. Det behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Det måste löna sig mycket bättre att vara en välskött kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig De flesta som prostituerar sig gör det av tvång eller för att de befinner sig i en mycket svår och utsatt situation. Prostituerade lider i högre grad av ångest, depression och missbruk än andra. Många har tidigare utsatts för upprepade våldtäkter. Sexköp ska därför vara förbjudet och belagt med kännbara straff. Kristdemokraterna vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt för att värna konsumentskyddet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Kristdemokraterna vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Projektet riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sverige skulle behöva en mer effektiv och jämlik vård. Vården ska finnas där när vi behöver den, och den ska finnas för alla i hela landet. Vi ska värna om patienterna, inte landstingen eller regionerna. Låt därför staten ta över ansvaret för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Karensavdraget är i grunden är bra. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare fuskar och stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Carlsson: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Sverige behöver ha en storlek på invandringen som gör att vi klarar av att integrera människor på ett bra sätt. Sverige brottas i dag med enorma integrationsproblem och invandringen måste minska. Sverige måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa ut vår integrationsskuld, och på så sätt ge alla dem som redan flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Polisen behöver fler verktyg i kampen mot brottsligheten och förhindra fler brott innan de sker genom exempelvis hemlig dataavläsning. När fransk polis knäckte Encrochat kunde hundratals personer dömas i Sverige och flera mord stoppas. Svensk polis kan inte avlyssna i preventivt syfte. Det vill vi ändra på.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Carlsson: Arbete, utbildning och ansvarstagande ska löna sig. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt och att färre personer ska behöva betala statlig inkomstskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Carlsson: Extra viktig Respekten för äganderätten är grundläggande, men idag är äganderätten under attack. Vars och ens egendom ska vara tryggad gentemot staten, men så fungerar det inte i praktiken. Frihet under ansvar som fortsatt ska gälla som grundprincip för svenskt skogsbruk, och frivilliga avsättningar ska vara huvudinriktningen. Ingen avverkning av skog ska kunna stoppas utan full ekonomisk kompensation.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christian Carlssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården