Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustaf Hulting

Vad har du för yrke?

Studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gustaf Hulting

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig Skolans syfte är att utbilda, inte att skapa vinst åt bolagsägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Kärnkraft är en osäker och dyr energikälla som kräver en lång förvaring av kärnavfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Polisen ska bara visitera människor när brottsmisstanke finns.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Att subventionera hushållsnära tjänster är ett stort slöseri med resurser, resurser som istället skulle kunna användas inom vård och omsorg eller skolan.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Sverige har goda möjligheter att minska svälten och lidandet i världen

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Pengarna som finansierar kungahuset skulle kunna användas till bättre saker.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Priserna på bensin och diesel har rusat i höjden och det har drabbat många som är beroende av att kunna använda bilen, speciellt på landsbygden. Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel för att människor ska klara av denna extrema situation som råder just nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Vänsterpartiet vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt som ska träffa fastigheter med de högsta taxeringsvärdena

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Det offentliga ska garantera att kulturen är tillgänglig över hela landet och för alla människor. Om sedan privata aktörer vill stötta kulturen så finns det ingen motsättning i detta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Vindkraft är en del av den svenska energimixen och bör så fortsätta vara. Man får aldrig tumma på utredningar om människors hälsa och påverkan på naturen,

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Man kan inte kriminalisera bort fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Alla människor bör ha rätt att definiera sig och bestämma över sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig Stora skattepengar går till att finansiera nätläkartjänster som behandlar milda sjukdomar, medans dessa resurser hade gjort mycket mer nytta för de människor med stora vårdbehov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: För att kunna rota sig i ett nytt land så behöver man känna trygghet och framtidstro, något ett permanent uppehållstillstånd hjälper till med.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig Vi bör bevara våran alliansfrihet och inte riskera att dras in i konflikter genom att tillhöra en försvarsallians. Processen mot en NATO-medlemskap har även visat sig vara kantat av eftergifter mot odemokratiska länder som t. ex Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Strandskyddet är viktigt för den biologiska mångfalden och för att alla människor ska ha tillgång till stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Upprustningen av försvaret får inte leda till försämringar i den övriga välfärden. Därför kan höjd skatt vara ett sätt att finansiera ett starkare försvar i en orolig tid.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig Public service är viktigt för demokratin, så att alla som inte har råd eller vill betala för radio och tv har tillgång till reklamfri information, nyheter och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: I och med omställning till en fossilfri värld så bör nyförsäljning av bensin och dieselbilar stoppas. Begagnade bilar kommer inte att drabbas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Betyg i för låg ålder riskerar att slå ut elever istället för att motivera. Ingenting pekar på att betyg i låg ålder höjer resultaten.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Människor i glesbygdskommuner betalar mer i skatt än storstadskommuner men har samtidigt sämre tillgång till samhällsservice, ett ohållbart system om hela landet ska hålla ihop.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Köp av sex är ett för allvarligt brott för att bara bestraffas med böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Marknadshyror kommer leda till högra hyror och en mer segregerad bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig Höghastighetståg är en viktig del för att minska våran klimatpåverkan och underlätta resandet för alla invånare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Staten behöver göra mer för att skapa en jämlik vård i hela landet, men att ta över vården i hela landet garanterar inte detta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Extra viktig När människor är sjuka så ska man inte gå till jobbet, och det ska inte leda till ekonomisk förlust.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Anställningstryggheten ska förbättras, inte försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Hulting: Gruvbrytning riskerar stora skador på naturen, därför måste reglerna garantera skydd för natur, lokalbefolkning och urfolk.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Hulting: För att bygga en stark välfärd så behövs mer inkomster i form av skattemedel, och för att jämna ut växande klyftor

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Hulting: För att skydda den biologiska mångfalden så måste skogen skyddas mycket mer än som görs idag

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gustaf Hulting har hoppat över denna fråga