Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Johansson Hallin (fotograf null)

Elisabeth Johansson Hallin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mig ska en rösta på om en vill ha en person i riksdagen som står upp för alla människors lika värde och rättigheter.

Presentera dig själv

Jag är en person som varit politiskt engagerad i många år. I dagsläget arbetar jag som lärare och ägnar fritiden åt att teckna serier och dansa folkdans. Kultur är en grej jag verkligen brinner för och skulle vilja utveckla massor.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isak Utsi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det ska vara åt vänster och arbeta för ökat jämlikhet och jämställdhet i samhället.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Johansson Hallin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Pengarna som går till skolan ska användas för skolans verksamhet - inte bli pengar i aktieägares fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Kärnkraften är inte bra för människan eller miljön. Den ska avvecklas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Alla som bor i brottsutsatta områden utför inte brott. Det behöver finnas en misstanke för att visitation ska genomföras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Våra gemensamma skattemedel ska gå till gemensamma kostnader som gynnar många människor, inte ges som bidrag för privata ärenden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Bistånd är vårt sätt att hjälpa människor världen över som har det svårt. Det ska vi fortsätta med.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Absolut! Det finns många andra områden i samhället som behöver pengarna mer än kungafamiljen gör.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det behövs skatt på drivmedel för att minska utsläppen och bidra till bättre utbyggnad av elnätet för att kunna införa fler elfordon.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Detbär främst hus med höga taxeringsvärdet som borde beskattas mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor. Det görs bäst med hjälp av skattefinansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Utbyggnaden av vindkraft är viktig men det behöver visas hänsyn till miljön och människors hälsa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Människor som behöver tigga behöver få värdig hjälp från samhället. Att kriminalisera tiggeri är inte en lösning på problemet med fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Självklart! Varje individ ska kunna ha ett juridiskt kön de känner sig bekväma med.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: För jämställdheten är de reserverade dagarna till vardera förälder en viktig sak. Trots den reserverade tiden tar kvinnor i genomsnitt ut mer föräldraledighet än män vilket påverkar bland annat lön, pension och hälsa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Elisabeth Johansson Hallin har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Permanenta uppehållstillstånd ger det lugn och den trygghet som behövs för att kunna bli en del i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Sverige ska inte bli hantlangare åt kärnvapenanvändare. Vi ska behålla vår alliansfrihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Absolut! Arbetslösheten ska inte bli en grop som en inte orkar ta sig ur. En trygg och säker vardag är nödvändig för att orka ta sig tillbaka in i arbetslivet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Såväl miljön som befolkningen behöver öppna stränder. Men det kan vara bra att göra det lättare att ge dispens.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det behöver satsas på försvaret. För att andra delar av den gemensamma välfärden inte ska skadas kan det behövas skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: För demokratin behövs ett brett utbud av tv och radio som är tillgängligt för alla oavsett inkomst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det behövs en rejäl omställning för att klara klimatmålen. En sak att göra är att inte tillåta nyproduktion av diesel- och bensindrivna fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det finns ingenting som talar för att betyg skulle ge lust eller öka motivationen att lära. Eleverna behöver annan typ av återkoppling för att tillgodogöra sig kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Extra viktig Landsbygden behöver hjälp från övriga landet för att klara sig. Såväl kommuner som regioner behöver omfördela resurser så att samma typ av service går att få oavsett var i landet en bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Vi vill se högre prioritet från polisen för den här typen av brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det är redan dyrare att bo i hyresrätt än i bostadsrätt eller villa. Det ska inte bli dyrare att hyra sin bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det behövs en rustning av järnvägarna för att få mer hållbara resor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Staten bör gå in och stött en mer jämlik sjukvård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Det är en rättighet att kunna vara hemma från jobbet vid sjukdom. Karensavdraget motverkar fokus på hälsan.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Jag vill se tryggare anställningar där arbetstagaren har en stabil grund att stå på. De senaste förändringarna i LAS var inte bra. Vi vill se en tryggare arbetsmarknad överlag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Urfolk, miljö och lokalbefolkning är viktiga aspekter att ta hänsyn till när gruvor ska öppnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: En stark asylrätt är ett tecken på ansvarstagande för människor på flykt. Där vill vi att Sverige ska vara.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Att lyssna utan brottsmisstanke är inte bra alls. Vi vill se att hemlig avlyssning bara används vid riktigt grov brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Extra viktig Under lång tid har skatterna sänkts och vi ser tydligt effekterna av det i vård, skola och omsorg idag. Det vill vi se en förändring på bland annat med höjda skatter och färre jobbskatteavdrag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Skogen är en viktig plats att skydda och bevara för att bibehålla den ekologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Johansson Hallins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Elisabeth Johansson Hallin: Dessa tre områden är väsentliga att prioritera eftersom de alla är av vikt för att samhället och människan ska leva vidare. Högsta prioritet borde sjukvården ha i mina ögon. har i Sverige tidigare haft en fantastisk sjukvård som varit tillgänglig för alla men idag ser vi hur större delen av sjukvården går på knäna. Jag vill vara säker på att jag och alla andra kan få hjälp när vårt mående sviker.