Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mathias Bengtsson (fotograf null)

Mathias Bengtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klyftan mellan stad och land hotar samhällsgemenskapen. Det är för många barn i Dalarna som behöver oroa sig för familjens ekonomi när bränslepriserna skenar. Det är för många tjejer i Dalarna som får sin anmälan lagd på hög för att polisen saknar resurser. Det är för många familjer i Dalarna som inte kan lita på att man får vård när man behöver den. Det vill jag ändra på.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen och bor i Gagnef. På fritiden åker jag gärna längdskidor och engagerar mig i föreningslivet. Jag drömmer om en samhällsgemenskap där ingen röst är för svag för att höras. Där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

Vad har du för yrke?

Ungdomsledare och politisk sekreterare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

William Wilberforce

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering med Kristdemokraterna och Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mathias Bengtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Polisen har själva efterlyst den här möjligheten. Då ska inte politiker stå i vägen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Extra viktig I en värld där behoven är nästintill oändliga är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande. Därför är enprocentsmålet bra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Kungafamiljen har högt förtroende bland befolkningen och är viktigt för både vårt anseende utomlands och sammanhållningen inom landet. Pengar till kungahuset ska inte bara gå till kungafamiljen utan också fastigheter mm som de förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Extra viktig Bränslepriserna slår hårt mot landsbygden och måste sänkas. Förutom skattesänkning behöver vi minska den så kallade reduktionsplikten för att priserna ska sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Mathias Bengtsson har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Beslut ska fattas så nära medborgarna som berörs som möjligt. Den lokala demokratin och det kommunala vetot är viktigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Tiggeri är ingen långsiktig lösning för utsatta människor, utan riskerar istället att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras för de utsatta grupperna som idag söker sig till Sverige för att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Extra viktig Tvångskvoteringen måste bort. Det är föräldrarna, inte staten, som vet bäst vad som passar deras familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: All sjukvård som uppfyller gällande lagar måste kunna vara offentligt finansierad. Med det sagt behöver den digitala vården regleras på ett helt annat sätt än idag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Sverige ska hjälpa människor som flyr för sina liv. För att kunna hjälpa så många som möjligt behöver utgångspunkten vara att skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras väl i det svenska samhället ska personen sen kunna få ett permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Strandskyddet är idag stelbent och inte anpassat efter landsbygdens förutsättningar. Kommuner bör själva i mycket större utsträckning bestämma vart man vill kunna erbjuda attraktiva sjötomter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Försvarsanslaget ska höjas kraftigt, men det måste kunna göras på annat sätt än att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Fokus bör vara på nyheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Först borde försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Vi vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att bygga bort bostadsköerna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Extra viktig Höghastighetstågen mellan storstäderna tränger ut viktiga satsningar på befintlig järnväg och vägar på landsbygden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Det behövs en mer jämlik vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Fler arbetslösa måste få chansen på arbetsmarknaden. Att utöka möjligheten till undantag från turordningsreglerna i LAS är ett led i det. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Bengtsson: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Samtidigt ska det göras med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mathias Bengtsson: Alla måste få en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. För att lösa dagens enorma integrationsproblem måste vi ner på samma nivåer som våra grannländer i asylmottagandet. På så sätt kan vi ge alla dem som redan flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen och även välkomna människor till Sverige i framtiden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mathias Bengtsson: Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mathias Bengtsson: Skogsbruket är viktigt för klimatomställningen. Sågade trävaror binder kol under mycket lång tid om de används för att t.ex. bygga hus. Genom att bygga trä uppnår vi också utbyte av stål och betong, som har hög klimatpåverkan när de tas fram.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mathias Bengtssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården