Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gökhan Doramar (fotograf -)

Gökhan Doramar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag håller det jag lovar och lyckas jag inte med det då har jag gjort allt i min makt för att genomföra uppgiften. Jag tycker personligen att politiken har hamnat på en låg nivå då man glömt bort att det är väljarna och landets framtids intresse som man arbetar för.

Presentera dig själv

Jag är inte mycket för presentationer är eller att prata om mig själv så jag håller det kort. Jag ser till att idéer blir verklighet. Mindre snack, mer verkstad och låt mig sköta tänkandet.

Vad har du för yrke?

Rådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att det kommer bli viktigt med pragmatiska lösningar med tanke på vilken riktning som världen rör sig mot.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Liberalerna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gökhan Doramar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Skolans uppgift är inte bara att utbilda eleven utan kommer även alltid vara att förbereda eleven inför framtiden. Med det sagt så ska det inte råda någon tveksamhet kring att alla resurser som förs in i skolan ska användas till att förbättra elevens utbildning. Det är ett oerhört svek mot eleverna att förvandla utbildningen till något som kan mjölkas på pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Det löser inte problemen här och nu eftersom det kräver tid att bygga upp kärnkraftverk. Vidare är frågan om avfallshantering något som jag oroar mig över i frågan och det får inte vara så enkelt att lova någonting idag som skapar problem i framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Ska man bekämpa brottsligheten då behöver man förstå de underliggande faktorerna till varför individen begår brott. Jag ser hellre att man skapar ett hopp om en bättre framtid än att ytterligare förstärker vi-mot-de känslan. Arbetet mot kriminalitet börjar i unga åldrar och här bör skolan tillsammans med polisen och socialtjänsten jobba hand i hand för att avleda ungdomar till att välja fel väg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Skattepengar som kan användas till annat som ger mer än effekt i samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Sverige har en världsunik roll som diplomatins och medmänsklighetens högborg. Vår ställning internationellt innebär att vår röst per automatik väger tyngre i diplomatiska frågor. Att vi inte värnar om den roll som vi besitter är ansvarslöst. Att minska det internationella biståndet innebär per automatik att vi lämnar walk-over till populism.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Med tanke på att arvingarna själva inte verkar vara så jätteintresserade över att fortsätta med den här traditionen; då kanske man bör se över den finansiella frågan. Vidare har kungahuset ett mer diplomatiskt uppdrag idag och de ceremoniella händelserna som sker är väl ändå trevliga.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Kostnaderna för drivmedel har ökat kraftigt och människor har inte råd att ta sig till jobbet eller klara av vardagen. Ur ett miljöperspektiv bör det höjas men det behövs en kompenserande lösning till problematiken innan man slussar ut diesel och bensin. Folk måste ha råd att äta och betala räkningarna. Det behövs större satsningar på infrastrukturen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Det behöver tittas på mer noggrant.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Kulturen är samhällsbärande och det viktigaste är att vi har ett levande kulturliv. Det finns mer till livet än att äta, jobba och sova.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Jag tycker att man går in på en farlig väg ifall man ”kör över” de lokala beslutsfattarna oavsett fråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Man väljer aktivt inte fattigdom. Vad ska vi förbjuda härnäst? Organiserat tiggeri är en separat fråga och där behövs det en annan hantering.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Jag tror mycket på den individuella friheten. Det är viktigt att varenda individ blir behandlad med respekt och gör val efter sin förmåga för vad som är bäst för en själv. Det här är ett steg i rätt riktning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Alla familjestrukturer är olika och familj är annorlunda. Det underlättar säkerligen för familjerna när de tillsammans lägger upp hur det ska fungera i just deras familj med tanke på alla olika faktorer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Seriös vård kan aldrig utföras genom en digital tjänst. Det krävs att man träffar en läkare för att få rätt vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Det krävs att man sammanstrålar uppehållstillstånd med integrering i samhället. Det har hänt allt för många gånger att människor kommer till Sverige och skaffar sig ett liv bara för att bli utvisade. Skandal.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Det är helt vansinnigt att vi säljer ut vårt land på det här viset till utländska beslutsfattare. Våra barn och ungdomar ska inte behöva betala det högsta priset för vad politiker under en mandatperiod har beslutat i affekt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Människor väljer inte heller arbetslöshet. Det viktiga här är att arbetstagaren har en bättre ekonomisk möjlighet till ställa om utan att känna ännu större stress.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Miljö och biologisk mångfald måste värnas om.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Vi har inga pengar till pensionärerna, vården eller skolan och då ska vi börja diskutera skattehöjningar till försvaret?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Då undrar jag hur folk som inte har råd med el-bil ska transportera sig? Först säkerställer man att det finns transportmöjligheter sedan fasar man ut bensin/dieseln.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: I vilket syfte? Det viktiga är att eleverna får ett stärkt självförtroende och självtillit. Att börja bedöma elever tidigt skrämmer mig då det kommer leda till ökad stress. Låt barn få vara barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Om huvudkommunen inte drabbas avsevärt av det så kan det bidra till minskade klyftor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Nej tack

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Först måste vi ha en fungerande infrastruktur där tågen och bussarna inte kommer försent 9/10 gånger. Sedan är det allt för många orter som hamnar på kanten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Sveriges sjukvård är pinsam. Vår vårdpersonal sliter sig sjuka och behandlas som utbytbara trälar. Det är förskräckligt. Vi behöver ta tillbaka kontrollen nu.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Ska man verkligen straffa arbetare för att de blir sjuka? Sedan är det bättre att de som blir sjuka stannar hemma istället för att smitta kollegorna på arbetsplats.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Det är redan enkelt idag att säga upp anställda. Att man förskjuter mer makt till arbetsgivaren föranleder till att situationer där exploatering allt lättare kan uppstå. Vem vågar säga ifrån när du flyger ut med huvudet före vid första minsta obekvämlighet?

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gökhan Doramar: Vi måste värna om miljön.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gökhan Doramar:

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gökhan Doramar: Extra viktig Varför skulle de få avlyssna utan brottsmisstanke? Vad är det för samhälle vi vill leva i egentligen? Vad hände med att värna om den personliga integriteten?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gökhan Doramar: Klimatet och den biologiska mångfalden är viktig för vår överlevnad.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gökhan Doramars val:

 • Pensioner
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning