Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Samuel Estenlund (fotograf null)

Samuel Estenlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kan hålla många saker i huvudet och göra avvägningar i svåra lägen, utan att förblinda mig och överförenkla en fråga.

Presentera dig själv

Familjefar, bor på landet, ingenjör med särskilt intresse för energifrågor

Vad har du för yrke?

Doktorand, forskar om elmotorer till elbilar

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Sara Skyttedal

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering med M, KD och L, med ett stabilt samarbete med SD om budget, som samtidigt ser till att S är med på alla viktiga vägval, så att de kan bli långsiktiga.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Samuel Estenlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Extra viktig De närmsta 20 åren kommer elbehovet i Sverige att fördubblas, om vi ska kunna elektrifiera vägtrafik och industri. För detta behövs planerbar energi och inte bara väderberoende. Kärnkraften är det säkraste, klimatvänligaste och miljövänligaste kraftslaget av alla, och dessutom det som går snabbast att bygga ut i den skala som behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Sverige bör fortsätta stödja genom bistånd, men vi behöver se över vart bistånden används. Biständ kan göra mer skada än nytta om de hamnar i fel händer eller används på fel sätt. Det är viktigare att biståndet används rätt än att det uppgår till en specifik summa eller procentsats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Kungahuset är viktigt för Sverige! Men den exakta summan och vilka som får tillgång till pengarna är inte skrivet i sten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Vi får inte bli så ivriga i vår kamp mot fossilfri fordonsflotta att vi försvårar livet på landsbygden eller för lantbrukare och andra företagare. Omställningen till fossilfria fordon kommer när tekniken och kostnaderna är mogna för detta. Att utsätta folk och verksamheter för lidande på vägen dit hjälper ingen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Vi behöver vindkraften (också), men inte till varje pris. Vindkraften är inte utan nackdelar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Vi kan inte förbjuda utsatthet. Ett generellt förbud mot att be medmänniskor om hjälp kommer inte göra vårt samhälle bättre. Vi bör söka andra sätt att få stopp på EU-migranternas tiggeriverksamhet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Extra viktig Statens jakt på fina jämställdhetssiffror ska inte gå ut över vanliga barnfamiljer. Familjerna kan avgöra själva vad som är bäst för dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Området kan dock behöva regleras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Det är för snart. Men absolut senast 2030 bör det finnas ett sådant förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Extra viktig Det är ett dyrt projekt som är föråldrat innan det är färdigt, som förstör ovärderliga naturvärden och försämrar våra möjligheter att hantera klimathotet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Estenlund: Det får inte bli för enkelt, men vi kan inte förlita oss på att andra, fattigare länder ska förstöra sin natur åt oss, för att vi ska klara klimatomställningen. Vi måste ta vårt ansvar och utvinna vissa viktiga råvaror även inom våra gränser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Estenlund: Extra viktig Att uppmuntra folk i utsatta länder att lämna sina föräldrar för att på egen hand ta sig in i, och genom Europa, upp till vårt land i yttersta Norden, är inte det bästa sättet att hjälpa flyktingar. Men vi ska inte heller stänga gränserna helt. Asylrätten är viktig om den används till rätt saker.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Estenlund: Sverige hanterar sin skog bra, men vi kan alltid bli bättre. Det måste ske i samförstånd med ägarna, men samtidigt behöver ekologiska och biologiska värden tas på allvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Samuel Estenlunds val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården