Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alireza Samadi (fotograf null)

Alireza Samadi

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det allra viktigaste vad väljarna önskar. Det är de som röstar fram mig och jag är deras representant. Det är ett stort och ärofyllt uppdrag som jag tar på största allvar. Det är jag som ska driva väljarnas frågor. För mig är det viktigt att driva Vänsterpartiets politik i olika frågor.

Presentera dig själv

Jag har varit engagerad i Vänsterpartiet sedan ett par år tillbaka och jag drivs av frågor som handlar om barn och unga. Skolan ska vara en trygg plats för våra barn där lärande ska vara prio. Idag sitter jag med i kommunstyrelsen i min kommun och jag ser hur mycket gott vi kan göra för våra medborgare med hjälp av en jämställd politik.

Vad har du för yrke?

Verksamhetskoordinator

I vilket land är du född?

Iran

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgostar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det enda som pratas om i denna valrörelse är vilka som vill samarbeta med vem och inte. Frågan jag ställer mig är : var är sakfrågorna? Vilka frågor driver vi inom politiken? Vi i Vänsterpartiet vill stärka skola och vården. Vi vill ha trygga miljöer inom skola och vi vill inte att privata aktörer ska kunna sko sig på våra barn och gamla. Ett jämställt samhälle där alla får plats är vår önskan.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alireza Samadi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Alireza Samadi: Extra viktig Välfärden ska inte drivas av vinster för privata aktörer.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Alireza Samadi: Men vi behöver hitta nya lösningar för elkraftsförsörjningen. Vi behöver ställa om hela samhället för klimatets skull.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Alireza Samadi: Vi har lagar och förordningar och finns det brottsmisstanke ska det självklart vara möjligt med visitationer. Men inte utan misstanke. Annars kan det bli godtyckligt att den som bara har ett avvikande utseende blir visiterad. Det är inte något som hör hemma i ett rättssäkert samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Alireza Samadi: Har man råd att betala för städhjälp hemma, då behöver man inte subvention för detta. Självklart är det bra för de arbetstillfällen som skapas, men dessa arbetsmöjligheter behöver ha goda arbetsvillkor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Alireza Samadi: Sverige är ett rikt land och kan vi hjälpa de länder i världen som behöver vårt stöd ska vi naturligtvis göra det. Det finns länder som har extrem fattigdom och är det då rätt av oss att "snåla" med biståndet?

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Alireza Samadi: Skattepengar ska gå tillbaka till medborgarna och inte till en enskild familj. Det finns djupa hål att fylla som tex i skola och vård där dessa pengar skulle ge ett större värde för Sverige. Självklart så är kungafamiljen en bra symbol för Sverige och de representerar Sverige på ett bra sätt. Men då ska de ha för sin representation och inte för lyxliv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Alireza Samadi: Absolut. De som idag bor på landsbygden är hårt drabbade idag och de kämpar enormt med att klara de höga kostnaderna. Många är beroende av att ta bilen till jobbet och de kan inte ta buss eller tåg. Vi behöver även utöka kollektivtrafiken och göra den så billig det bara går. Istället kan vi höja skatten på alkohol och tobak som är skadligt för hälsan.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Alireza Samadi: Ja, har man råd att köpa hus har man också råd att betala en del i skatt för det. Men den ska inte vara så hög så att man inte har råd att äga sitt hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Alireza Samadi: Kulturen ska vara tillgängligt för alla och inte drivas av vinster. Jag ser gärna att museer i Sverige fortsätter vara kostnadsfria och även att fler kulturella evenemang är gratis så att så många som möjligt kan ta del av det.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Alireza Samadi: Kommunerna ska kunna bestämma själva om och var de vill bygga sina vindkraftparker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Alireza Samadi: Ingen ska egentligen behöva tigga i Sverige då vi har ett skyddsnät som ska fånga upp människor i nöd. Vi behöver istället för förbud jobba med dessa människor så att de kan skapa en egen försörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Alireza Samadi: Det räcker med två juridiska kön och vi ska egentligen inte behöva sätta etikett på människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Alireza Samadi: Vi ska istället uppmuntra och skapa förutsättningar för pappor att ta ut mer föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Alireza Samadi: Vi skapar en bättre motivation hos de asylsökande att inkludera sig i samhället om man först efter en period får permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Alireza Samadi: Extra viktig Vi ska inte vara beroende av andra stater när det gäller vårt försvar. Vi behöver istället bygga upp vårt egna försvar. Vi behöver satsa på vårt försvar så att vi blir starka.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Alireza Samadi: Det är bra om vi kan behålla den höjningen då det ger bättre möjligheter för arbetslösa att klara sin ekonomi.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Alireza Samadi: Vi kan inte offra vår natur bara för att skapa attraktiva och lyxiga boenden för de som är rika.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Alireza Samadi: Ja, men inte genom att betala pengarna till NATO. De ska gå oavkortat till försvaret och till dess upprustning. Vi behöver vårt eget försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Alireza Samadi: Vi är många i det här landet som betalar för public service och vi har många olika intressen. Därför är det viktigt att behålla bredden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Alireza Samadi: I så fall behöver elbilarna bli otroligt mycket billigare. Det finns de som inte har råd att köpa ny elbil, men ändå behöver en bil för att ta sig till jobb. Har vi inte en utbyggd infrastruktur kan vi heller inte ta bort diesel och bensinbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Alireza Samadi: Så små barn ska inte ha den pressen på sig. Istället ska vi fortbilda lärare och personal och ge dem rätt förutsättningar att skapa ett attraktivt lärande. Skolan är ingen tävling om betyg. Den ska ge kunskap för livet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Alireza Samadi: En människa ska aldrig vara till salu.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Alireza Samadi: Vi ska utveckla och bygga ut mot en modern infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Alireza Samadi: För att få en jämlik vård över hela landet är detta en bra idé.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Alireza Samadi: Du ska inte känna oro och rädsla för att förlora pengar om du är sjuk. Du ska istället kunna stanna hemma utan att smitta andra och tryggt vila och bli frisk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Alireza Samadi: Vi får aldrig svika vårt kollektivavtal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Alireza Samadi: Vi får inte slösa med våra naturresurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Alireza Samadi: Vi måste ha ett fungerande nätverk i samhället för mottagande och inkludering. Vi ska ha ett skolsystem som fungerar och som verkligen ger den kunskap som behövs för att klara sig i samhället. Vi behöver vara tydliga från första början vilka lagar och regler som gäller.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Alireza Samadi: Finns ingen brottsmisstanke finns ingen anledning till hemlig avlyssning och övervakning. Finns det istället misstanke så är det en självklarhet. Men här kan det bli godtyckligt och det är inget som hör till ett tryggt rättssamhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Alireza Samadi: Om jag tjänar mer pengar kommer jag med glädje betala mer för att vi ska skapa ett bättre samhälle för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Alireza Samadi: Skogen är vårt guld i Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alireza Samadis val:

  • Skola och utbildning