Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bore Sköld (fotograf null)

Bore Sköld

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min favoritlag förbjuder mig från att svara på denna fråga. Däremot förtjänar Vänsterpartiet helt klart allas röster i valet. Allas utom de snorrika männen som skor sig på oss andra. De där gubbarna som tidigare bar cylinderhatt och monokel. De som vi nu brukar kalla för kapitalister, börshajar, eller 1%.

Presentera dig själv

Jag är väldigt arg över att klasskillnaderna i Sverige ökar i rasande takt. Jag är däremot glad över att Umeå är Sveriges rödaste större stad. Jag är uppvuxen i Umeå, och då ska man vara socialist och feminist - det är en självklarhet. Därutöver har jag studerat nationalekonomi och folkhälsovetenskap på universitet.

Vad har du för yrke?

Gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bernie Sanders, eller Merkel? Svårt val

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utifrån vad som är sannolikt, så måste jag dessvärre säga S+C i regering som budgetförhandlar med V. Utifrån vad som är mer osannolikt: V+S+MP, med passivt stöd av C. Drömmer: V, med passivt stöd av ett litet S.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bore Sköld

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Bidrag till överklassen har vi redan gott om.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Även om kungen verkar vara en skojig filur får vi inte luras att tro att han är rimlig som kung och därmed statschef. Det är orimligt att vi fortfarande lever i en monarki på 2020-talet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Om någonting ska sänkas så är det kollektivtrafiksavgifter och chefslöner. Bensinpriset har till skillnad från ovanstående följt inflationen ganska exakt de senaste 20 åren.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Eftersom Sverige sinnessjukt nog har bland världens lägsta förmögenhetsskatter så är det klart att vi måste ha någon form av beskattning på fastigheter. Fastighetsskatt är antagligen den vanligaste och mest pricksäkra förmögenhetsskatten som finns.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Det vore väl bra om privata aktörer finansierar kultur, men om det betyder att den offentliga finansieringen minskas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Ja. Framförallt i Nacka.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Att förbjuda fattigdom har aldrig fungerat. Ett typiskt dålig förslag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Eftersom det uppenbarligen finns personer som varken är man eller kvinna så behöver det ju finnas ett alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Extra viktig Inga privata läkare ska finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Sverige ska vara alliansfritt eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vi behöver ha samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenallianser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Strandskyddet ska värnas för att alla ska ha rätten att använda stränder. Däremot finns det platser där gränsen mot vatten blir ett larvigt hinder för byggnation. Det går antagligen att göras lite bättre, men oftast funkar det bra redan idag med LIS-områden och undantag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Hur annars? Jag hoppas verkligen att det inte finns någon tokstolle som tänker föreslå att vi ska öppna upp för privata paramilitära företag. Det vore katastrof.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Omställningen måste gå fort. Ett förbud för kassa bilar är rätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Betyg "sporrar" i regel inte kids till att bli bättre i skolan. Tvärtom. Det är bara Jan Björklund som tror på betyg i åk 4. Jan Björklund har aldrig haft ett rätt i hela sitt liv.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Så länge kommuner tillåts sätta sina egna kommunalskatter så kommer orättvisor att uppstå, och då behöver staten täcka upp, och eller omfördela. Efter behov.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Det är orimligt att man kan betala sig fri från ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Släpp det nu Annie.. Du kommer inte att vinna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Det vore ju väldigt oprogressivt att avveckla planerna. Däremot skulle ett antal saker kunna prioriteras högre: 1. Återförstatligande av hela järnvägspaketet så att allt strul upphör. 2. Sänkning av biljettpriserna så att folk slutar flyga. 3. Bygg klart Norrbotniabanan och bygg ut fler spår i mellansverige och norrland.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bore Sköld: Oklart om det skulle förbättra situationen. Grundproblemet är inte ägandeskapet här, utan finansieringen. Lösningen skulle istället kunna vara: 1. Mer pengar till sjukvården från staten. 2. Förbjud stafettläkare och andra privata inslag som dränerar statens kassa på pengar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bore Sköld: Idag är Sverige galet stängt. Jag vill ha ett Sverige som solidariskt välkomnar och hjälper folk som har flytt krig och förföljelser.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bore Sköld: Extra viktig 100% marginalskatt vid 80 000 i månaden som ett första steg.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bore Sköld: Motivering: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bore Skölds val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Bore Sköld: Extra viktig Klimatet behöver få gå före, och därmed också energiomställningen. Staten behöver satsa sanslöst mycket pengar på investeringar för att ställa om. Sjukvården går inte längre att se på medan den faller isär. Det är dags för en nystart där börshajarna förbjuds inom vården, och pengar satsas på rimliga löner och arbetsvillkor för personalen, samt betydligt fler anställda.