Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Kånåhols (fotograf null)

Sara Kånåhols

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lyssnar in olika åsikter och synvinklar innan jag tar ett beslut och vill gärna ha en bred faktabas att stå på. När jag väl har funnit vart jag vill stå vaklar jag inte men fortsätter att vara nyfiken på vad andra tycker och varför. Arbetar hårt för att samhället ska vara av oss alla - för oss alla, alltså oavsett vem du är eller vart du bor ska du ha tillgång till samhällsservice.

Presentera dig själv

Föreningsaktiv småbarnsförälder som odlar grönsaker och renoverar gård på östra sidan av Öland. Brinner för lantbruk, historia och kulturarv samt har stor tillit till att vi kan lösa problem tillsammans.

Vad har du för yrke?

Handvävare, textilhistoriker och biodlare med eget företag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kata Dalström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett röd-grönt styre med majoritet. Vi har haft ett väldigt bra samarbete mellan SCV i Borgholms kommun den senaste mandatperioden, jag tror att vi kan komma överens om en bra politik för ett hållbarare och rättvisare samhälle även på andra nivåer.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sara Kånåhols

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen av skolorna. Skolorna är till för barnen inte för vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Kärnkraften är osäker och långsam i forskning, utvekling och utbyggnad. Dessutom krävs en massa material och oändligt långt ansvar för lagringen. Vänsterpartiet vill istället satsa på vind- och solkraft som snabbare kan etablera sig och har en kortare avtryck. Dessutom är forskning på gång vad gäller lagring av dessa energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Sara Kånåhols: Risken vid allmän visitering i specifika områden är att polisen tvingas gå på fördomar om vilka så begår brott, hittills har det tyvärr inneburit rasprofilering. Dessutom är de boende i området i en svår situation redan när det gäller våldet och behöver inte utsättas även för detta. Det som krävs för att minska brotten är fortroende mellan människor och mellan människor och myndigheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Sara Kånåhols: Det är inte i RUT-bi(av)dragen som pengarna behövs som mest, det är i välfärden, skola, vård och omsorg. Om vi istället skulle lägga pengarna på att anställa fler och skapa bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen så skulle de göra större nytta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Vi behöver omfördela resurserna lokal, nationellt och globalt. Att minska det internationella biståndet skulle bara förvärra situationen i de fattigaste och mest drabbade länderna, vi måsta alla ställa upp för varandra för att klara omställningen till ett hållbarare samhälle och de kriser som drabbar människor runt om i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Att sänka skatten är inte en permanent lösning på skenande priser. Vi behöver skatten för att snabbt ställa om till ett fossilfritt samhälle men vi måste samtidigt göra satsningar på kollektivtrafik mm. för att vi som bor på landsbygden ska ha råd och möjlighet att ta oss till arbete, fritid och samhällsservice.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Sara Kånåhols: Den kommunala fastighetsavgiften som finns idag är bra för den ger sommarstugetäta kommuner en möjlighet till bättre infrastruktur. Men den är fullständigt platt och skulle behövas kompletteras med en statlig fastighetsskatt på de högt värderade fastigheterna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Offentlig finansiering av kulturen är en garant för att sprida pengarna till hela landet och alla delar av kultursektorn. Politiken ska självklart hålla en armlängds avstånd till innehållet. Vänsterpartiet har inget emot att den privata sektorn också går in och stärker på kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Sara Kånåhols: Det är viktigt med tydliga processer där kommunerna absolut ska ha möjlighet att säga ja eller nej men när de väl har bestämt sig så ska processen kunna löpa på. Detta för att vi snabbare ska kunna etablera vindkraft och inte lägga tid på processer som inte leder till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Vi ska inte kriminalisera fattigdom. Istället ska vi se till så att välfärdssamhället fångar upp de som riskerar att hamna i fattigdom med långsiktigt mål att avskaffa fattigdomen i Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Den binära indelningen i man och kvinna är konstruerad, där saknas frihet och möjlighet att själv välja något annat och bestämma över sin egen kropp. Ett tredje juridiskt kön ett viktigt steg på vägen mot ett mer accepterande samhälle.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Föräldraledigheten påverkar så otroligt mycket jämställdheten. Dels att en jämn fördelning ger möjlighet för lika ansvar för, kunskap om och relation till barnet både under föräldraledigheten men även senare i livet. Dels leder ett jämnare uttag till mer jämställda löner, pensioner och hälsa på arbetsmarknaden i sin helhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig De svårare och därmed dyrare patienterna hamnar sällan hos nätläkarna det innebär att den offentliga vården får kostnaderna och nätläkarna intäkterna. Detta är ett otroligt snedvridet system!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Trygghet och framtidstro är otroligt viktigt för att kunna etablera sig i ett nytt samhälle, studera, arbeta och skaffa vänner. Ett permanent uppehållstillstånd är otroligt viktigt för att kunna slappna av och känna den tryggheten.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Att skrämmas med kärnvapen är inte den långsiktiga vägen till fred. Sverige bör därför fortsätta vara alliansfritt och styra över sin egen försvars- och säkerhetspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Sara Kånåhols: Trygghet och framtidstro är otroligt viktigt för att kunna hitta ett nytt arbete eller studier. Ett permanent höjning av a-kassan är otroligt viktigt för människor ska slappna av och fokusera på att hitta en ny väg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Strandskyddet är otroligt viktigt för att ge allmänheten, djur och växtlighet tillgång till vatten och strand. På vissa platser bör det dock lättas, vid diken, små bäckar mm. för att underlätta byggnation och prioritera att inte bygga på jordbruksmark eller mark med andra kultur-och naturvärden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Sverige behöver ha en bättre beredskap, militärt och framförallt civilt för det krävs mer resurser. Vi vill dock inte dra ner på resurserna till välfärden utan ser en skattehöjning som ett bättre alternativ.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Ett brett utbud av tv och radio i allmänhetens tjänst är otroligt viktigt för att alla ska kunna ta del av nyheter, underhållning, information och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Sara Kånåhols: Vi behöver lämna det fosilberoende samhället bakom oss för att minska klimatpåverkan. Detta kräver en övergång. De som har råd med en ny bil har råd med en fosilfri bil för oss andra finns det en begagnatmarknad som har kvar bensin- och dieselbilar ett tag till.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Betyg ger ett upphov till stress, barn ska få ha kvar glädjen i att lära sig så länge som möjligt. Lärarna kan ge tydlig uppföljning på andra sätt. För att möta ojämlikheter och kunskapsbrist i skolan krävs mer resurser, både pengar och personal inte fler betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Sara Kånåhols: Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Marknadshyror leder in i en dålig spiral som bara ökar hyrorna för hyresgästerna. Det finns bättre sätt att öka byggandet av hyresrätter t.ex. genom att offentligheten går in och investerar mer i infrastruktur och byggnation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Sara Kånåhols: Det kollektiva åkandet är framtiden, det är en lätt lösning som vi redan har men som har varit dåligt underhållen i många år. Många tåg går dessutom på el, många bussar på el eller biogas. Vi behöver satsa både på att människor på landsbyggd och småorter ska kunna ta sig till arbete, skola, fritid och service men även på att snabbt kunna ta sig mellan de stora städerna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Sara Kånåhols: Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården men vi vill att staten ska ta ansvaret för att vården är mer jämlik oavsett vem du är och vart du bor.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Den som är sjuk ska stanna hemma från jobbet, det har vi lärt oss under pandemin och det fungerade även för att dämpa spridningen av andra sjukdomar än covid. Med en karensdag är risken stor att du går till jobbet ändå trots att du känner dig lite sjuk och därmed smittar andra och kanske blir mer sjuk själv än om du stannat hemma dag 1.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Sara Kånåhols: Anställningstryggheten bör förbättras, inte försämras. Arbetsgivare har redan mycket makt och resurser, vi behöver ge den anställde en trygg anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Sara Kånåhols: En gruva påverkar marken för all framtid därför behöver vi ha högt ställda miljö- och livaktighetskrav vid etableringen. Det krävs även en dialog med lokalbefolkning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Asylrätten är otroligt viktig, det innebär att människor på flykt behöver någonstans att fly. Alla länder i Europa behöver ta emot fler personer än idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Sara Kånåhols: Brottsmisstanken är otroligt viktig för att avlyssning inte ska missbrukas eller misstros.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Sara Kånåhols: Extra viktig Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd för det krävs mer resurser! Efter flera år av skattesänkningar ser vi resultaten i försämrade villkor i vård och omsorg, sämre kunskaper hos barnen och eftersläpning i underhåll och investeringar i infrastruktur. Vi ser även växande klyftor i vårt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Sara Kånåhols: Vi behöver ställa om vårt skogsbruk för att det ska vara långsiktigt hållbart både för ekonomi, biologisk mångfald och som kolsänka. Vi behöver tänka mer i helheter för att skapa skog som ger virke men utan att ta bort allt annat liv.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sara Kånåholss val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning