Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Fahlberg

Vad har du för yrke?

Socialarbetare

I vilket land är du född?

I Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en röd/grön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Fahlberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vänsterpartiet vill att skolan ska styras utifrån barns bästa och att barns behov ska vara i centrum, inte bolagsägares intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vänsterpartiet vill ha utbyggnad av förnybar energi istället för kärnkraft som inte är en säker energikälla och som dessutom är dyr tar lång tid att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Detta är inte bra då oskyldiga människor kommer att drabbas då vi vet att risken för raspofilering är hög och detta kan i sin tur leda till att förtroendet för polisen minskar. Polisen ska endast visitera om det finns konkreta misstankar om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Det är inget fel med hushållsnära tjänster men de ska inte skattesubventioneras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Den humanitära situationen i världen är på många håll allvarlig och Sverige kan bidra till att öka jämställdhet och demokrati, minska svält och att se till att människor får den sjukvård de behöver.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: De pengar som idag går till kungahuset skulle istället kunna användas inom skola och omsorg/sjukvård.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt pristak på diesel och bensin utifrån det mycket höga prisläget men Vänsterpartiet vill inte ha en permanent sänkning av drivmedelsskatter då den beskattningen är viktig för att styra bort från fossilt bränsle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vänsterpartiet vill komplettera med en statlig skatt till den kommunala fastighetsavgiften. Detta ska främst gälla hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: De offentliga satsningarna är en garanti till att alla invånare får tillgång till olika kulturverksamheter och att resurserna fördelas till kultur över hela Sverige. Det är därav viktigt att inte dessa ersätts med privata finansiärer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Det behöver finnas krav på att ha en trygg och säker prövning med hänsyn till miljö och människors hälsa och samtidigt underlätta för ny vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Människor i en redan utsatt position ska inte stigmatiseras ytterligare och det är inte kriminellt att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Att endast ha två juridiska kön när vi vet att människor definierar sig utifrån fler än dessa blir inte bra. Av den anledningen vill Vänsterpartiet att det ska införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vi vet att uttaget av föräldraledighet idag är mycket ojämnt fördelat. Detta behöver förändras och bli mer jämt fördelat då det skulle bli bättre för barnen då de får en närmre relation till båda sin föräldrar, samt att det skulle öka inkomster, ge högre pensioner och bättre mående/hälsa för kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Det är av vikt att resurser fördelas där de behövs som mest och det är inte till nätläkartjänster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Människor ska inte leva i konstant osäkerhet om de kommer att stanna i Sverige eller inte. Permanenta uppehållstillstånd ger människor den trygghet de behöver till att bygga sig ett liv med utbildning och inkludering i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Att vara alliansfria minskar risken att Sverige dras in i krig. Det är viktigt att samarbeta med andra länder men det kan vi göra utan att gå med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Det är bra att A-kassan har höjts men det behövs mer. Vänsterpartiet vill att arbetslösförsäkringen återställs som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Skattehöjningar kan bli aktuella då en upprustning av försvaret inte får leda till nedskärningar i vård och omsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Public service är mycket viktigt för demokratin då den ser till att alla människor får ta del av viktig information såsom nyheter, utbildning och underhållning av olika slag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Vänsterpartiet vill att betygsättning börjar vid årskurs 7. Detta då det inte finns något som tyder på att barn som betygssätt i tidiga åldrar lär sig mer. Det kan snarare öka prestationskrav och ge ökad stress hos barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Om straffsatsen är högre kommer polisen i högre utsträckning att prioritera dessa brott vilket i sin tur är bra då man inte ska kunna betala sig fri (böter) från ett allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Marknadshyror leder till utslagning på bostadsmarknaden. Den skapar segregation och blir ojämlik.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: För att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige behöver staten ta ett större ansvar men Vänsterpartiet vill inte att sjukvården ska förstatligas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Fahlberg: Man har rätt att vara hemma när man är sjuk. Karensavdraget drabbar de människor som inte har råd att vara hemma när de är sjuka och så kan vi inte ha det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Fahlberg: Asylrätten är väldigt viktig och Västerpartiet står upp för alla människors rätt att söka asyl. De människor som söker asyl har rätt att få sina ansökningar prövade på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Fahlberg: för att polisen ska använda hemlig avlyssning och övervakning krävs brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Fahlbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning