Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Pettersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag tänker göra mitt allra bästa för att representera Vänsterpartiet och bidra så gott jag kan till en bättre framtid för alla. Jag vill att vi bygger en framtid i solidaritetens tecken - det är bara tillsammas vi kan bygga en hållbar framtid.

Presentera dig själv

Jag är 33 år gammal och bor i Sundsvall. Jag arbetar just nu som planarkitekt men har i grunden en arkitektexamen från Umeå universitet. Jag brinner för att framtidens samhälle ska vara grönare, mer jämställt, jämlikt och inkluderande.

Vad har du för yrke?

Arkitekt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vänsterpartiet får mer inflytande och att vi vänder den politiska riktningen mot ett grönare och mer jämlikt samhälle, vem som än sitter i regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Pettersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Elisabeth Pettersson: Extra viktig Vinster i välfärden är stöld från skattebetalarna.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Elisabeth Pettersson: Staten borde inte ta över, men ta ett större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Petterssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning