Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Isabell Mixter (fotograf null)

Isabell Mixter

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi är ett parti att lita på, vi står upp för människors trygghet. Jag kommer att kämpa för att pensionerna ska höjas. Att skolan inte ska styras av en marknad. Att vi ska ställa om för klimatet. Inte minst brinner jag för frågan om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det våld som kvinnor utsätts för dagligen måste få ett stopp.

Presentera dig själv

Jag är uppväxt i Jämtland med en pappa som arbetat som hantverkare och en mamma som jobbade på ICA. Jag märkte hur mina föräldrar fick vända och vrida på pengarna när jag var barn och det kändes inte rättvist. Därför blev Vänsterpartiet ett självklart svar på det. Idag bor jag i Sundsvall med min egna familj. På fritiden dansar jag bugg och hänger med barnen på fotbollsträningar.

Vad har du för yrke?

Arbetar som handläggare på Kronofogdemyndigheten.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Berit Ås

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För att skapa stabilitet i Svensk politik behöver fler partier än idag samarbeta. I det är Vänsterpartiet beredd att ta ansvar. Vi ser framför oss en regering där S, V , MP och C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Isabell Mixter

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Extra viktig Marknadsskolan ska avvecklas. Pengar som är tänkta att gå till elever och lärare ska stanna i skolan, inte gå till vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det är en energikälla som är mycket dyr att bygga ut som också är mycket osäker. Vi behöver bygga ut den förnyelsebara energin istället i form av vind och sol.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Att visitera folk utan brottsmisstanke bidrar inte till mer trygghet utan snarare till en misstro mot polisen och vårt rättssamhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi är inte emot att man kan köpa städtjänster, vi är emot att de skattesubventionerade. Det är dåligt användning av våra gemensamma skattepengar att subventionera just dessa branscher.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Behoven av bistånd är mycket stora. Vi behöver hjälpa till för att se till att färre människor drabbas av svält och fattigdom. Fler flickor och pojkar behöver få gå i skolan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det är en fråga som Vänsterpartiet länge drivit. Pengarna skulle göra mer nytta på annat håll, i tex välfärden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vänsterpartiet har röstat för ett tillfälligt pristak för bensin och diesel, pga den extrema prischock vi sett. Dock ser vi inte att det är något som kommer vara permanent, vi behöver styra bort från det fossila bränslet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi vill se en statlig fastighetsskatt, framförallt för hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det får gärna finnas privata aktörer i kulturen. Men vi ser fortsatt ett stort behov av en offentlig finansiering för att se till att kulturen kan vara alla till del, unga som gamla och i alla delar av landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi vill se mer vindkraft, dock utan att tumma på kraven vad gäller hänsyn till miljö och människors hälsa. En kommun bör ta ställning tidigare än idag för eller emot vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi kan inte förbjuda fattigdom. Vi behöver istället agera för att se till att färre europeer hamnar i fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Delad föräldraledighet är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna. Det går tydligt att se att när antalet månader som vigs för respektive förälder ökar så ökar också pappornas uttag av föräldraförsäkringen. Det är viktigt för kvinnors livslön att ojämlikheten i uttaget blir mindre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: De privata nätläkarna gör vinster på offentliga skattemedel. Varje gång någon nyttjar en nätläkartjänst betalar din region. Det är inte rimligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det ger människor som kommit hit en bättre möjlighet att integreras, bli en del av samhället och kunna ta ett arbete.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det bästa för Sveriges säkerhet är att vara alliansfria.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: A-kassan behöver erbjuda trygghet vid arbetslöshet. Det är en försäkring som löntagaren betalat för.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi måste värna allmänhetens tillgång till stränder, och värna den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi behöver rusta försvaret, men det får inte ske på bekostnad av välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det är något som Vänsterpartiet drivit under lång tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det finns väldigt lite evidens för att tidiga betyg skulle öka barns lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Skattesystemet behöver bli mer omfördelande. Som det är idag betalar de i glesbygd mer än i rika storstads kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Det skulle leda till mycket kraftiga hyreshöjningar. Något som Vänsterpartiet stoppade!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vi måste investera för att ställa om för klimatet, mer kapacitet på järnvägen behövs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Staten behöver ta mer ansvar för finansieringen, men inte ta över huvudansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Extra viktig En viktig fråga att man inte ska behöva jobba när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabell Mixter: Vänsterpartiet kämpar för starkare anställningstrygghet inte en försvagning av den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabell Mixter: Människor har rätt att söka asyl och skydd undan krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabell Mixter: För att säkerställa en stark och fungerande välfärd behöver Sverige återgå till att vara ett omfördelande land.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Isabell Mixters val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning