Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Camilla Kruse (fotograf )

Camilla Kruse

Vad har du för yrke?

Personalvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, V och MP-Regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Camilla Kruse

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Vinster i välfärden är både dåligt för barnen i skolorna och för skattebetalarna. Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över skolorna igen - för barnens bästa! Skattemedel ska gå till barnen och inte rakt ner i bolagsägares fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Förnybar energi är framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Polis ska finnas på plats där den behövs för att förhindra brottslighet och visitera människor vid brottsmisstanke. Att kränka oskyldiga människor är olämpligt och slöseri med resurser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Skattemedel bör användas inom välfärden istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Sverige bör hjälpa de länder som har det sämst, för en ökad jämställdhet och demokrati i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Bidrag borde tilldelas de grupper som behöver de bättre som arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionärer - framför kungar/drottningar och prinsar/prinsessor.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Hög skatt på drivmedel uppmuntrar till att åka kollektivt och ställa bilen, vilket är bra för miljön. Dock är det bra med pristak, eftersom tillräckligt bra kollektivtrafik saknas på landsbygden och i småstäder och eftersom endast höginkomsttagare har råd att byta ut sin bensin eller dieselbil mot en elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Ökningen ska inte drabba hus med låga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Det är viktigt att investera offentlig kultur, för att säkerställa att alla kan ta del av kultur. Dock bör alltid välfärden prioriteras högst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Förnybar energi är framtiden och det är viktigt att vindkraften byggs ut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Vi vill inte kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Det är viktigt för hen som inte identifierar sig som vaken kvinna eller man att det finns ett ytterligare alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Det är viktigt att man delar på ansvaret för hem och barn och att föräldraledigheten delas mellan föräldrar. Dock anser jag att viss flexibilitet bör kvarstå eftersom familjekonstulationer och arbetsvillkor varierar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Offentliga nätläkare är bra, men att skattemedel ska gå till privata bolag för att behandla små åkommor är slöseri med skattemedel. Vården behöver alla pengar de kan få, för att behandla större åkommor och sjukdomar -i tid.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Det är mycket mer humant för individen och ökar chansen för en lyckad integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Alliansfrihet har hållit Sverige från krig i över 200 år. Natomedlemskapet bör utredas i en demokratisk folkomröstning och inte i en handvändning av politiker utan vidare analys och riskbedömning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig En låg ekonomi ökar inte chansen för en arbetslös att få ett arbete. Däremot uppmuntrar det till att fler tvingas acceptera låglänearbete, dåliga arbetsvillkor och svartarbete. Arbetslöshet kommer alltid finnas i ett kapitalistiskt samhälle och alla har rätt att leva ett värdigt liv med en inkomst man kan överleva på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Värna den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Ökade satsningar på försvaret behöver finansieras av skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Public service gör det viktigt arbete. Alla ska ha möjlighet att ta del av nyheter, samhällsinformation och viss underhållning oavsett storlek på plånboken.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Bra att tvinga biltillverkare att ställa om sin produktion, till bättre miljövänliga alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Betyg i låga åldrar är inte lämpligt och leder inte till att barnen presterar bättre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Det är jätteviktigt att resurser fördelas med rättvist, så även små kommuner har råd att behålla viss samhällsservice.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Att köpa sex bör klassas som allvarligt brott och straffas därefter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Marknadshyror leder till ökade hyror och ojämlikhet på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Tåg kan ersätta andra mindre klimatvänliga alternativ som lastbil, flyg och bil och bör byggas ut.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Staten behöver se till att alla regioner har ekonomiska förutsättningar att klara sitt uppdrag och erbjuda vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Sjuka bör vara hemma. Människor i låglöneyrken ska inte behöva arbeta sjuka för att de måste.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Det är redan lätt för arbetsgivare att göra sig av med anställda. Anställningstryggheten är viktig att värna och bevara och något arbetare historiskt kämpat sig till.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Kruse: Det ska finnas höga miljökrav och företag ska ha ekonomiska möjligheter att driva gruvan och hantera ev. negativa effekter och olyckor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende på ett rättssäkert sätt. Sverige bör ta emot flyktingar eftersom vi har ekonomiska möjligheter till detta, dock bör samtliga länder i EU ta ansvar för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Kruse: Avlyssning ska främst användas vid brottsmisstanke. Det är dock bra att möjligheten finns om det underlättar polisens arbete att lösa grov kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Kruse: Extra viktig Skattemedel behövs till välfärden. De som har möjlighet att bidra mer till det gemensamma, ska göra det. Sverige har idag stora ekonomiska klyftor mellan befolkningen och dessa klyftor ökar hela tiden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Kruse: Klimat och biologisk mångfald är viktigare än enskilda skogsägares vinstintressen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Camilla Kruses val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning