Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sten Axelsson Fisk (fotograf Niklas Asker)

Sten Axelsson Fisk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig ifall man anser att den rikaste eliten i Sverige har fått för mycket makt och pengar och om man tror att satsningar på välfärden är viktigare än att Sverige får fler miljardärer. Välfärdens räddning är beroende av en bred folkrörelse för omfördelning och som försvarar den behovsstyrda välfärden. Vänsterpartiet ger röst åt den rörelsen i riksdagen.

Presentera dig själv

Jag är en småbarnsförälder på den skånska landsbygden som har varit engagerad i olika vänsterrörelser sedan tonåren. Största delen av mitt engagemang handlar om jämlik hälsa och sjukvård. Jag är en internationalistiskt demokratisk socialist som tror att kapitalets makt måste begränsas om vi vill värna demokratin i Sverige.

Vad har du för yrke?

Läkare på en kvinnoklinik och forskare inom Socialmedicin

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karl Marx

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar en tydlig vänstermajoritet i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sten Axelsson Fisk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Extra viktig Marknadskrafter hör inte hemma i skolan, det leder till att skattepengar slösas och att skolor konkurrerar på osunda sätt om att locka elever.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Lösningen på kriminaliteten är inte ökad repression utan i första hand förebyggande insatser där en massiv omfördelning av resurser är en avgörande ingrediens.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Sten Axelsson Fisk: RUT-avdrag är en form av bidrag för välbeställda människor som bidrar till vidgande ekonomiska klyftor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Det är fel väg att gå med den akuta klimatkris som råder. Notan för klimatomställningen ska fördelas jämlikt men en generell sänkning av skatten är inte rätt väg att gå.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Sten Axelsson Fisk: En billig och enkel åtgärd som kan minska det lidande och ohälsa som finns bland transpersoner.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Staten bör gå före och bidra till förändrade normer som stärker jämlikheten i föräldraskap.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Digital vård tillhör framtiden, men när digitaliseringen paras med marknadskrafter leder det till dåligt hushållande med skattemedel som behövs i den behovsstyrda sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Extra viktig Världen behöver nedrustning. Att ingå i en kärnvapenallians som leds av USA, ett land som har inlett krig och störtat demokratiskt valda regeringar mer än något annat land kan inte vara ett alternativ för fredsvänner.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Jag anser inte att höjda försvarsutgifter bör prioriteras framför rejäla satsningar på vården. I den mån så sker så bör det bekostas genom någon form av värnskatt - att de rikaste står för notan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Sten Axelsson Fisk: Public service bör breddas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sten Axelsson Fisks val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning