Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Höglund-Velasquez (fotograf Javiera Höglund Velasquez)

David Höglund-Velasquez

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för miljö, jämställdhet och att bekämpa samhällsklyftorna i Sverige. Alla beslut jag är med och fattar sker med grundtanken att det skall gynna så många i samhället som möjligt. Samtidigt måste klimatet och miljön prioriteras för att vi över huvud taget skall ha ett samhälle att värna för i framtiden. Välfärden byggs ifrån grunden.

Presentera dig själv

Jag har under den senaste mandatperioden varit gruppledare för Vänsterpartiet i Uddevalla kommun där jag är ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Samtidigt som jag jobbat inom kriminalvården har jag även studerat på Högskolan i Borås. Jag bor i centrala Uddevalla med min fru och hund. På fritiden tränar jag även brottning i Uddevalla Atletklubb.

Vad har du för yrke?

Kriminalvårdare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Harald Edelstam

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett tydligt och stabilt styre till vänster om mitten, där miljön och jämställdheten prioriteras

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Höglund-Velasquez

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Extra viktig Skattepengar skall gå till verksamhet. Inte till vinster för privata bolag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Även om själva elproduktionen är fossilfri så är brytningen av uran och andra kringverksamheter inte det. Kärnkraft är inte ekonomiskt försvarbart. Vi måste prioritera utvecklingen av förnybar energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Visitationszoner skulle vara en stor inskränkning i de grundlagsskyddade fri och rättigheterna. Det måste fortsatt finnan någon form av misstanke eller annat behov innan polisen visiterar någon. Det går inte väl ihop med proportionalitetsprincipen

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Jag tycker att det mist skall vara ett inkomsttak för rot och rut. Skattesubventioner för de rikaste är ett slöseri på våra gemensamma resurser

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Sverige är ett rikt land. Vi har råd och ett ansvar för vår omvärld

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Monarkin är ett förlegat statsskick sedan Sverige inte var en demokrati. Om kungahuset skall vara kvar så borde de bära sina egna kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Vi måste minska vår konsumtion av fossila bränslen. En skattesänkning skulle öka den

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: I vad fall på högt värderade fastigheter ägda av personer med hög inkomst eller stora tillgångar

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Skall kulturen kunna leva fritt måste staten stötta på armlängds avstånd

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Vi behöver mer vindkraft och vi måste hitta metoder för att förenkla etableringen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Man kan inte förbjuda fattigdom. Bara bekämpa orsakerna till den

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Helt självklart. Viktigt för att alla skall ha möjligheten att känna sig accepterade så som de väljer att identifiera sig och som en del av samhället

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Det bästa för alla är om vi delar lika. Det är inte orimligt att föräldrapenningen kommer med förbehåll likt andra stöd

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Det är inte bra då de tar resurser från övrig viktigare vård

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Viktigt för integrationen och att man skall känna sig välkommen. Nödvändigt för att kunna planera sin framtid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Sverige behöver försvaras och vi behöver öka vår försvarsförmåga. Men jag är inte övertygad om att ingå en kärnvapenallians är det bästa för Sverige. Värna neutralitetspolitiken

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Man skall känna sig trygg oavsett vilken situation man hamnar i i livet

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Allemansrätten, allmänhetens tillgång till vår gemensamma natur och den biologiska mångfalden är värd att skydda

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Upprustningen är nödvändig men får inte ske på bekostnad av annan offentlig verksamhet. Förutom ett bättre försvar leder det även till fler arbetstillfällen

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Public Service är viktig för fri och oberoende media som är tillgänglig och relevant för alla

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Skall vi klara klimatmålen behövs det ordentliga åtgärder. Det kommer i viss mån ske på bekostnad av vår bekvämlighet. Men alternativet är värre

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Betyg är ett dåligt instrument för att mäta kunskap

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Det skall inte spela någon roll vart i landet du bor för vilken nivå på samhällsservice du får

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Fängelse är inte alltid lösningen. Men detta hade gjort att det inte går att betala sig ur denna typ av brottslighet och att brottsoffren får mer skydd från sina förövare. Det måste göras mer för att beivra sexualbrottslighet

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Extra viktig Marknadshyror leder inte till fler bostäder. Bara dyrare hyror, ytterligare segregation och en ökande ojämlikhet på bostadsmarknaden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Tåget måste utvecklas så att vi kan minska vårt beroende av fossila transportmedel. Det förbättrar vårt bristfälliga järnvägssystem och leder till arbetstillfällen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Extra viktig Det skall inte spela någon roll vart i landet du bor vilken nivå på vård du får. Pandemin har visat att dagens system har stora brister. Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Är du sjuk skall du stanna hemma. Med en karensdag tvingar man personer att gå till jobbet trots sjukdom. Efter pandemin borde vi veta bättre

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Man måste kunna känna sig trygg på jobbet och en ytterligare försämring av arbetsrätten hade lett till ökade klyftor och större ohälsa i samhället

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Höglund-Velasquez: Staten borde bedriva all gruvdrift i Sverige och då med hög respekt för kultur, natur, miljö och lokalbefolkning samt urfolk

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Höglund-Velasquez: Extra viktig Framför allt är det en moralisk fråga. Vi har dessutom gott om plats och stort behov av arbetskraft. Vi måste bli bättre i vårt mottagande och integrationsarbete. Alla länder i EU måste ta ett större ansvar

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Höglund-Velasquez: Självklart med en stor respekt för individens integritet. Men det skall räcka med en låg brottsmisstanke eller en brottsförebyggande effekt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Höglund-Velasquez: Välfärden har under lång tid monterats ned i samband med skattesänkningarna. Vi måste bland annat avveckla jobbskatteavdraget successivt. Det kommer ändå att vara skillnad i nettolönen men de rikare måste tillföra mer

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Höglund-Velasquez: Vi måste skydda den biologiska mångfalden och bland annat gå ifrån trädplantager med enbart ett eller ett fåtal arter. Skogen är viktig för att binda koldioxid och mer urskog måste skyddas bättre

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Höglund-Velasquezs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården