Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag inte är ute efter att bara snacka ner andra partier för att vinna röster och makt, det enda som intresserar mig är att bidra till ett bättre samhälle och här tror jag vi behöver en mer respektfull debatt som präglas av samarbetsvilja och förmågan att se likheter. För övrigt tycker jag att de riktiga experterna sitter ute i verkligheten och dessa behöver lyssnas till.

Presentera dig själv

Civilingenjörsstudent som håller miljö och klimat nära hjärtat. Såväl den biologiska mångfalden som klimatkrisen, dessa är viktiga frågor som vi snarast måste ta itu med. Vi måste överlag ställa om till en mer cirkulär ekonomi och det måste politikerna uppmuntra. Kultur, fritid och psykologi är också viktiga frågor där jag även tror att kulturen kan användas som verktyg i många instanser.

Vad har du för yrke?

Studerande, Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se M, KD och L i regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amanda Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Jag tycker inte att vinstutdelningen ska förbjudas, däremot krävs hårda krav och kontroll över att skolorna fungerar ordentligt och inte utnyttjar systemet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Jag tycker inte att kärnkraften ska byggas ut, jag tror mer på att utveckla förnybara energikällor samt energieffektivisera i första hand. Däremot bör vi utnyttja de kärnkraftverk som redan är byggda så långt det går.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Jag är inte särskilt insatt i detta och det är inte en jätteprioriterad fråga för mig, så jag kan inte säga så mycket.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Nej! Det internationella biståndet ska värnas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Skatten på bensin och diesel finns av en anledning, det är bara dumt av oss som samhälle att förlita oss på dessa. Jag tycker därmed skatterna kan vara kvar eftersom de ger incitament att hitta mer långsiktiga lösningar. Däremot i och med kriget i Ukraina och inflationen är det väldigt speciella tider, så möjligtvis att man kan göra tillfälliga undantag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Denna skatt skulle troligtvis försvåra livet för de allra flesta, såsom änkor, lantbrukare och skärgårdsbor med ärvda fastigheter (och kunskaper).

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Kulturen är enormt viktig att hålla liv i och utveckla, men jag tror att den i många fall kan omformas och därmed bli mer effektiv med skattepengarna. Då är det också nödvändigt att uppmuntra privata aktörer, varvid mer fokus nog kommer ligga på vad folk vill ha och se så man får valuta för pengarna. Så kan staten/kommunerna ha hand om kulturen vad gäller exempelvis barn och inkludering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Tycker detta är en svår fråga, vindkraften behövs för att få mer förnybar energi. Samtidigt måste man ta hänsyn till många aspekter, såsom naturen runtomkring och de människor som bor i närområdet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Vet inte om förbud mot tiggeri är lösningen, däremot behöver något göras med situationen för de personer som kommer hit. Tiggeriet riskerar att få deras barn att gå samma öde till mötes, det är inte en långsiktig lösning. Hemländerna behöver både mer krav på sig men också stöd så de tar tag i det hela.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Avskaffas är lite väl, men jag tycker gott att vi måste vara lite öppna för att kunna bebygga områden nära vatten i landsbygdskommuner bara det inte förstör känsligt naturliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Vi har tillräckligt höga skatter! Viktigare isåfall att "täppa till hålen" och ta väl hand om skattepengarna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Inget jag riktigt reflekterat över

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Det är viktigt att vi som samhälle ställer om så att vi inte är beroende av dessa fossila bränslen. Att förbjuda nyförsäljning av dessa bilar vore ett steg på vägen. Jag tänker väl framförallt personbilar i och med att tyngre transportmedel är svårare att ställa om, så personbilar vore en bra början.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Överlag ett ganska bra förslag i och med att större städer och universitetsstäder automatiskt har bättre konkurrensfördelar än de fattigare kommunerna som i många fall förlorar sina ungdomar till de rikare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Tycker detta är en svår fråga och har ej satt mig in i den så väl, det finns både bra och dåliga sidor med marknadshyror. Jag hade lika gärna kunnat fylla i "ganska dåligt förslag" för så pass osäker är jag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Jag tycker inte vi ska avveckla dessa planer, tycker det är en bra ide med höghastighetståg. Men det är en stor summa pengar så vi bör ha det klart för oss att det kommer att löna sig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Bland annat skulle det vara bra i och med att vården skulle anamma ett och samma kommunikationssystem, och det skulle öka chanserna att ha en stabil och mer rättvis vård i hela landet oberoende av vilken region man tillhör.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: I allmänhet nej, däremot för de personer som arbetar i vård och omsorg och som blir smittade på sina arbetsplatser tycker jag att karensdagen kan avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Det bör vara lättare än det är idag, men man ska givetvis ha ett väldigt bra skäl att säga upp någon.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Olsson: Egentligen kanske det borde det, eftersom vi som samhälle använder allt mer metaller (speciellt i.o.m. elbilarna). Samtidigt innebär gruvor skador på den omgivande miljön. Detta är inget som får tummas på! Jag tycker att man i första hand ska försöka utveckla återvinning utav metaller, både genom att hitta bättre tekniker men också genom att öka viljan att återvinna metallskrot hos befolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Olsson: I dagsläget bör vi ta det lite lugnt då vi redan har tagit en stor andel och måste se till att dessa får det bra hos oss. Jag tror detta är viktigt både för deras välmående och för hela samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Olsson: Är man inte kriminell ser jag inte något problem med detta, så jag tycker gott polisen själva ska kunna bestämma vad de anser krävs för att stävja kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Olsson: Tycker det beror på hur pass rika människor vi talar om här. Det ska alltid löna sig att läsa vidare. Lägre höginkomsttagare ska inte kunna hamna i en sådan situation att ytterligare studier visar sig vara i onödan när man ser till lönekuvertet på grund av ökade skatter. Samma sak vad gäller extrajobb eller extrapass.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Olsson: Genom såväl bättre träanvändning samt mer återbruk tror jag att vi kan skydda mer skog, vilket behövs om vi vill ha levande skogar med rik biologisk mångfald. Man bör även se över bättre brukningsmetoder, och staten bör ta täten och vara frontfigur som bidrar med mer information och kunskap hellre än pekpinnar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Olssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården