Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Firdevs Anik

Vad har du för yrke?

Utredare inom utbildningsfrågor.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Firdevs Anik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Våra skattepengar ska användas för att ge barnen den bästa utbildningen, de ska inte hamna i aktieägarnas plånböcker. I många friskolor fuskas det med betygen för att skolans resultat ska se bra ut, man anställer inte behöriga lärare och köper inte in läroböcker. Med andra ord, man driver skolan utifrån ett vinstintresse och inte utifrån barnens bästa. Det behöver vi ändra på.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Kärnkraftverk är en energikälla med många risker, dessutom är den dyr. Det finns andra, bättre och förnybara energikällor som vi vill satsa på.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Kriminaliteten ska bekämpas. Men att visitera människor bara för att de bor i ett visst område, och/eller ser ut på ett visst sätt kommer rasistiska fördomar. Det leder till att oskyldiga människor blir utpekade och påverkar förtroendet för polisen negativt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Våra skattepengar ska inte gå till att subventionera renoveringar. Vill man renovera sitt hus får man betala för det själv. Skattepengarna ska gå till vård-och omsorg och våra barns utbildning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Genom att stötta fattiga länder bidrar vi till att stärka demokratin i världen. Det är ett solidariskt ansvar som samtidigt gynnar oss alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Ja, såklart. Varför ska de ha våra skattepengar?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Firdevs Anik har hoppat över denna fråga

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Firdevs Anik har hoppat över denna fråga

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: När kulturen till större del finansieras av våra skattepengar blir den mer tillgänglig för allmänheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Det är bra för miljön att vi underlättar för vindkraftsbyggen men samtidigt är det viktigt att kommunen har möjlighet att stoppa vindkraftsbyggen som är skadliga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Fattigdom kan inte förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Indelningen man och kvinna passar inte alla människor, därför ska de heller inte tvingas till en sådan indelning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Idag är det kvinnor som tar ut större delen av föräldrarledigheten och därför får de också sämre pension och inkomst i jämförelse med män. När föräldrarledigheten delas lika får barnen lika mycket tid med båda sina föräldrar. Det stärker relationerna mellan barnet och föräldern samtidigt som barnet får lära sig att även män kan stanna hemma och ta hand om barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Nätläkare väljer oftast kunder som har lätta sjukdomar, som exemplevis förkylning, och får stora summor skattepengar för det. Det är fel, våra skattepengar ska gå till de allmänna sjukhusen och människor som är i behov av riktig vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Permanent uppehållstillstånd ger trygghet och bättre integration. När man vet att man kommer få stanna i Sverige kan man också börja planera för sig liv här genom att exemplevis studera och lära sig svenska.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig NATO är en kärnvapenallians med medlemsländer som orättfärdigt invaderat länder. Vänsterpartiet tycker att Sverige vara alliansfri och en stark röst för mänskliga rättigheter i världen, något som blir svårt när vi går med i NATO. Det går att stärka vårt försvar och samarbeta med andra länder utan att gå med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Människor som förlorar sitt jobb ska ha en skälig inkomst att leva på. Det är viktigt för löntagarnas trygghet och makt över sina liv.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Strandskyddet är viktigt för att alla ska ha tillång till stränder och för att värna miljön.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Public service är viktig för demokratin och möjliggör för fler personer att ta del av nyheter och kultur.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Det finns inget stöd för att betyg från årskurs 4 skulle vara bra för barnen. Tvärtom är det många lärare som är kritiska till förslaget. I tidig ålder är det istället bättre att fokusera på uppföljningar. Betyg ska ges från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Det ser inte lika ut överallt i landet därför behöver vi ett system som jämnar ut skillnaderna. På glesbygden bor det färre personer och därför har de kommunerna färre skatteintäkter. Det är därför viktigt att vi hjälps åt och ser till att medborgare har tillgång till bra samhällsservice helt oberoende på var i landet de bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Sexköp är ett mycket allvarligt brott. Det ska inte gå att betala sig fri från det.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Rätten till bostad är en mänsklig rättighet det är därför viktigt att vi har många billiga hyresrätter så att människor kan ha råd att bo någonstans. Marknadshyror skulle innebära att att hyrorna höjs väldigt mycket och skapar en ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Höghastighetståg behövs för klimatet och för att underlätta för fler att jobba i andra städer.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Staten behöver ta mer ansvar för att sjukvården ska vara jämlik, men vi tror inte på förstatligande av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Är du sjuk och inte kan gå till jobbet ska du få ersättning från första dagen. Många väljer idag att ändå gå till jobbet eftersom de inte har råd. Under pandemin såg vi vilka konsekvenser ett sånt system ger.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Extra viktig Anställningstryggheten har redan försämrats. Det finns idag möjligheter för en arbetsgivare att säga upp anställda. Vänsterpartiet vill stärka anställningstryggheten. Om det blir ännu enklare att säga upp anställda finns det en risk att anställda inte vågar säga ifrån när de blir illa behandlade av chefer eller kollegor, exemplevis vid sexuella trakasserier eller rasistiska påhopp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Firdevs Anik: Det får inte ske på bekostnad av miljön eller urfolksrättigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Firdevs Anik: Människor som är på flykt ska erbjudas en fristad i Sverige. Det är samtidigt viktigt att fler EU-länder tar ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Firdevs Anik: De som tjänar mest ska också bidra mer. Det är viktigt för att utjämna klyftorna som växt över åren. Vi behöver satsa mer på skola, vår-och omsorg. I samhällen med stora ekonomiska klyftor minskar tilliten mellan människor. Även tilliten till staten minskar. För att samhället ska hålla ihop är det viktigt att vi hjälps åt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Firdevs Anik: Vi behöver värna om den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Firdevs Aniks val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg