Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann Olsen (fotograf null)

Ann Olsen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en ung rasifierad tjej med bra åsikter och en glöd att förändra samhället. Jag tycker att det är viktigt att inte hamna i politikersnack och svåra ord utan säga det vi verkligen menar och försöka förändra på riktigt.

Presentera dig själv

Jag är 22 år gammal. Älskar teater och läste estet teater på gymnasiet. Har varit aktiv i Ung Vänster (UV) sedan 2017 och varit ordförande för Ung Vänster Halland under 2020 och 2021. Jag har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan 2018 och har suttit som nämndeman för Vänsterpartiet i Halmstads tingsrätt.

Vad har du för yrke?

Jag har jobbat som timvikarie i förskola och på fritidsgård

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ava Rudberg - Förbundsordförande för UV

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst hade jag velat att Vänsterpartiet fick egen majoritet eftersom då hade vi fått den allra bästa politiken i Sverige men det är ju önsketänkande. Så jag antar ett rödgrönt styre med V, S och MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ann Olsen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det viktiga i skolan ska vara utbildningen inte att tjäna pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Jag tror att vi som människor inte har kontroll över vad det innebär att använda kärnkraft och jag tycker istället att vi borde sats på förnybar energi som inte är lika riskabel och farlig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Polisen ska inte få visitera folk utan misstanke för brott. Jag tror att de här ”slumpmässiga” kontrollerna kommer ske utan grund. Jag är rädd att rasifierade personer kommer vara mer utsatta. Det är viktigt att en kan känna sig trygg i sitt hemområde och inte att en blir rädd för polisen och att de blir fienden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Har du råd med hushållsnära tjänster så har du också råd att betala skatt. Vi behöver skatten för att gå runt i samhället och det finns många saker som hade kunnat bli bättre om de rika betalde mer skatt. De som har mycket pengar betalar mer skatt —> alla kan få avgiftsfri kollektivtrafik, t.ex

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Vänsterpartiet är för jämställdhet, jämlikhet och ökad demokrati i hela världen. Som ett relativt välbärgat land så har vi en skyldighet att hjälpa till i andra länder som inte har haft samma tur som vi. Speciellt när vi bidrar till miljöförstöring, svält och krig genom våra kapitalistiska företag som suger ut andra länder och genom vår export av vapen och krigsmateriel till andra länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Det hade varit bättre om de här pengarna gick till välfärden i Sverige istället så att hela Sveriges befolkning skulle kunna dra nytta av de här pengarna istället för att några få i kungahuset ska vara jätterika bara för att de råkat födas in i den här familjen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det är bra att staten tar sitt ansvar i att försöka motverka klimatförändringar och ett sätt att göra det på är genom skattereglering. Bensin och diesel är inte bra för miljö och klimat. Men vi behöver också ha bättre, mer utbyggd, mer tillgänglig och helst avgiftsfri kollektivtrafik som ett alternativ för vi behöver fortfarande kunna ta oss till olika platser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Har du råd att äga en fastighet så har du också råd att betala skatt. Åtminstone hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det privata ska inte ha för stort inflytande, de ska inte ersätta det offentliga. Det är viktigt att alla får tillgång till kultur och en meningsfull fritid. Om allt blir privatägt så kommer det bara finnas tillgång till kultur där det är lönsamt och finns möjlighet att tjäna pengar. Allt handlar inte om pengar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Vi vill underlätta för mer vindkraft och förnyelsebar energi. Men sen är det såklart så att det inte får vara på bekostnad av miljön och människors hälsa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom. Vi behöver istället mer resurser för att ta hand om dessa utsatta människor på en samhällelig nivå. Att tigga är inte lösningen, det ska inte vara upp till varje individ att ha möjlighet och hjärta att ge utan upp till samhället att se till att ingen ska behöva tigga. Att förbjuda tiggeri är inte lösningen på problemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Alla passar inte in i facket man eller kvinna därför tycker jag att det vore bra att ha ett tredje juridiskt kön. Dessutom så skulle det göra det lättare för att föra statistik och upptäcka orättvisor gentemot transpersoner och ickebinära.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Vi lever i en könsmaktsordning som präglar våra val. Kvinnor tar ut mer föräldraledig än män generellt. En jämnare fördelning skulle leda till fördelar för kvinnor som inte behöver offra lön och pension för att stanna hemma med barnen och fördelar för män som får en bättre relation med sina barn och för barnen som får bättre relation med sina pappor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det är inte rimligt att nätläkare först får skattepengar för att sedan hänvisa patienterna till en vanlig vårdcentral som också är skattefinansierad. Istället hade alla skattepengar kunnat läggas på den vanliga vårdcentralen så att de hade kunnat ta emot fler och ge bättre vård. Alla skattepengarna skulle gå till att förbättra vården och inte försvinna ner i privata företagsägares fickor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Permanenta uppehållstillstånd ger ökad trygghet och bättre integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig USA kommer inte bara försvara oss utan de kommer också kräva att vi ska skicka folk till deras krig. Jag är inte intresserad av att jag eller mina vänner ska komma hem i kistor för att vi har dött i USA:s smutsiga krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Även de som inte kan jobba av olika själ ska ha råd att leva. Bidragen har stått still i summa medan priserna stiger i samhället.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Det är viktigt att som befolkning kunna ha tillgång till stränder och det är viktigt för den biologiska mångfalden. Dock finns det vissa områden där det bör vara lättare att få dispens för byggen för att bidra till landsbygdsutvecklingen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Jag är väldigt emot försvaret överhuvudtaget men om det ska rustas upp så ska inte de pengarna gå från välfärden utan då krävs det kanske en skattehöjning för de rikaste istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det är viktigt att det finns kanaler som förmedlar nyheter, utbildning och underhållning till befolkningen utan att en behöver betala ett dyrt abonnemang. Tillgång till information ska inte hänga på hur mycket pengar du har. Vinstintresse ska inte heller styra vad som visas på tv eller hörs i radio.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: För att gå i rätt riktning kan vi ibland behöva en knuff. Om det inte produceras några nya bensin och diesel-bilar så kommer de så småningom fasas ut. Men då är det också viktigt att vi bygger ut laddinfrastrukturen. Sen är det också viktigt att ha en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik som alternativ till bilen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Låt barn vara barn. Fler och fler unga lider av psykisk ohälsa och känner större krav på sig från skolan. Betyg är inte ett hållbart system. Jag tycker inte vi ska ha betyg alls utan istället ge utlåtanden om elevens styrkor och svagheter. Betyg leder bara till mer stress och press i skolan som i sin tur leder till ännu mer psykisk ohälsa bland unga. Dessutom är det inte effektivt för lärandet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Det är inte rimligt att vi ska ha ett så ojämlikt land som vi har idag då det ska spela så stor roll var du är bosatt. Alla ska ha tillgång till sjukvård, skola, fungerande vägar m.m oavsett om du bor i glesbygd eller storstad. Det är Sveriges pengar och de bör fördelas rättvist över hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Om sexköp skulle ha fängelse som lägsta straff så skulle det också prioriteras mer av polisen eftersom det skulle anses som ett allvarligare brott än vad det gör idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Marknadshyror leder till en mer ojämlik bostadsmarknad och gynnar bara de rika som har råd med dessa höga hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Vi behöver mer kollektivtrafik, däribland tåg. Vi behöver fler förbindelser i Sverige. Dessutom skapar det massa nya jobb. En investering i tågen för klimatet och en investering i arbetsmarknaden för att få ut fler personer i arbete som kan betala skatt och bidra till samhället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Staten behöver ta större ansvar för att se till så att sjukvården är jämlik och jämställd över hela landet. Men sen kanske inte staten ska ha all makt utan det är bra att en kan påverka lokalt utefter de lokala behov som finns.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Du ska ha råd att stanna hemma när du är sjuk. Detta förebygger också att folk stannar hemma längre än de hade behövt för att göra det ”värt” karensdagen. Om du lider av en sjukdom som gör att du måste vara hemma ofta så ska du inte straffas för det genom att inte få någon ersättning alls. Du får ändå bara 80% av din ursprungliga inkomst så det är fortfarande mer lönsamt att gå till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats. Du ska kunna ifrågasätta det som är fel på din arbetsplats utan att riskera att få sparken.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Olsen: Det är viktigt att vi har höga krav på att öppna gruvor både ur miljösynpunkt men också för säkerheten och inflytandet för befolkningen i närområdet och de som jobbar i gruvan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Vi måste ta större ansvar för att ta hand om de som flyr. Särskilt när vi bidrar till att folk behöver fly genom att sälja vapen och krigsmateriel. Eller miljöförstöring runt om i världen som leder till klimatflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig Det är absurt att polisen skulle få övervaka och avlyssna en utan misstanke om brott. Det skulle vara att ge för mycket makt till polisen och jag är rädd att det skulle missbrukas. Ett steg i fel riktning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Olsen: Extra viktig De som tjänar mycket ska också bidra mer till samhället. Oftast är anledningen till att de tjänar så mycket att de har fått andra förutsättningar i livet än låginkomsttagare. Det handlar inte om att de har jobbat hårdare eller att låginkomsttagare skulle vara lata. Därför har de inte förtjänat pengarna mer utan bara haft tur.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Olsen: Vi har avverkat mycket av vår urskog och det är viktigt att bevara skogsmarken för att värna om den biologiska mångfalden i Sverige. Vi behöver också skogen för att ta upp all koldioxid som vi släpper ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann Olsens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Ann Olsen: Det finns såklart väldigt många områden att prioritera samtidigt. Men miljö och klimat är akut och behöver insatser på statlig nivå. Sjukvården behöver mer resurser. Skolan är avgörande för hela vårt samhälle, det är där framtidens medborgare formas.