Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Morén (fotograf Leo Ahmed)

Elin Morén

Vad har du för yrke?

Komunikatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ali Ibn Abi Talib

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På ett sätt som ger Vänsterpartiet och våra väljare inflytande i politiken. Det kan vara en regering med S och MP med stöd av V och C exempelvis.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elin Morén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Skolverksamhet och rätten till utbildning ska inte ske med syfte att tjäna pengar, utan med syfte att skapa goda förutsättningar för lärande och en trygg miljö där barn och unga mår bra och får växa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Kärnkraften ska inte byggas ut utan avvecklas på sikt i takt med att samhället ställer om till hållbara och förnybara alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Det skulle skapa mer otrygghet och bana vägen för rasprofilering och kränker medborgares integritet. Det är också ineffektiv signalpolitik som inte skulle minskas kriminalitet eller rekrytering. Här behöver kraftiga insatser för minskande inkomst klyftor, jämlik välfärd och trygghet och framtidstro för våra unga. Vi behöver också satsningar för att förhindra illegal handel på en strukturell nivå.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Inga bidrag till höginkomsttagare för skattepengar, fördela dem i välfärden som kommer alla till del.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Ett av världens rikaste länder måste ta ett internationellt ansvar för mänsklig säkerhet och motverka humanitära kriser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Bensin och diesel är drivmedel som behöver bytas ut mot förnybara alternativ. Skatten på bensin och diesel kan gå till den nödvändiga klimatomställningen. Men detta får inte ske på bekostnad av bilburna på gles- och landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Kultur är en bärande del av ett välmående av ett demokratiskt samhälle. Det offentliga ska garantera att kultur finns och frodas i hela samhället, även på mindre orter och i glesbygd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Vi vill underlätta för ny vindskraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till miljön och människors hälsa. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller mot vindkraft på ett visst mark-eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Det vore att kriminalisera fattigdom. Vi behöver långsiktigt få bort fattigdomen i Sverige och Europa. Det behövs istället fler social insatser för människor i fattigdom och särskild sårbara situationer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Alla har rätten att identifiera sig själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Delad föräldraförsäkring är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna för att långsiktigt jämna ut inkomstklyftor mellan män och kvinnor, och hjälper anknytningen mellan barnet och sina föräldrar. Den största delen av föräldraledigheten bör därför vara fördelad lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Gemensamma resurser behövs för att rusta upp primärvården och sjukhusen och komma alla till del, inte att gå till privata nätläkare som dränerar vården och gör väldigt liten nytta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är bevisligen det bästa för både den enskilda och för samhället. Eftersom det ger förutsättningar för att planera livet och etablera sig på bästa sätt i ett nytt land, och slösar inte resurser på en handläggningskarusell på Migrationsverket som försvårar livet för den asylsökande.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Sveriges behöver självbestämmande i säkerhetspolitiken att kunna samarbeta med andra länder och kunna agera oberoende. NATO är en kärnvapenallians som bidrar till upprustning och oro i omvärlden. Vi behöver ett totalförsvar som är anpassat för Svenska förhållande och agera för nedspänning och fred i vår omvärld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: A-kassan är medborgarnas ekonomiska skyddsnät om och när man är utan jobb. Höjningen som skedde under pandemin var bra, men vi vill göra mer och stärka upp a-kassan till en riktig inkomstförsäkring. Det ska inte vara förödande att bli av med jobbet, utan a-kassan ska göra att man klarar sig mellan anställningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Strandskyddet är till för att värna om miljön och den biologiska mångfalden, och för att naturen ska komma alla till del, inte bara de som kan köpa fina strandtomter och fylla stränderna med lyxbåtar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Sverige behöver göra stora satsningar på ett totalförsvar där hela samhället är redo för kris eller krig. Men detta ska inte ske på bekostnad av nedskärningar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt med skattehöjningar för att finansiera bland annat försvarssatsningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Vänsterpartiet vill ha public service med ett samhällsnyttigt uppdrag. Det är viktigt för demokratin, kulturen och nyhetsraortering. Utbudet ska vara så att alla ska kunna få tillgång till underhållning, nyheter och kunskap utan att behöva betala för dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Detta är något som Vänsterpartiet har drivit länge, vi behöver inte sälja fler nya bilar som drivs av fossila bränslen. Vi vill också satsa stort på utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur, och på sikt en avgiftsfri kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Betygssystemet oavsett form har bara lett till stress, konkurrens och fel fokus i lärandet. Elever behöver ordentlig uppföljning och möjligheten att få en mer utförlig vägledning i vad man behöver hjälp med och vad som är ens styrkor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Idag betalar glesbygdskommuner mer skatt än rika storstadskommuner, får sämre samhällsservice, men bidrar oftare mer till det gemensamma genom exempelvis utvinningen av naturresurser. Skatteutjämningssystemet behöver därför ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Viktigare än straffgraden är att sexköp ska utredas mer och prioriteras inom polisen. Vänsterpartiet driver förslaget som att sexköp ska leda till minst fängelse. En följd av det kan troligen bli att det prioriteras högre av rättsväsendet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Marknadshyror skulle chockhöja hyran för vanligt folk och förvärra den redan extrema andrahandsmarknaden. Det skulle alltså innebära mer segregation, otrygghet och trångboddhet. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas förra året och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Klimatomställningen innebär att övergå till mer räls och tåg. Höghastighetsbanor är en jätteviktig investering för en grön framtid. Det kommer även innebära många fler jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Vi vill att all vård ska vara offentligt ägd, utan några privata vårdföretag. Vi vill inte förstatliga sjukvården men anser att staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Den som är sjuk ska inte jobba. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. Det ökar också smittspridning. Karensdagen hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda i och med alla otrygga anställningar som råder. För timanställda kan arbetsgivaren helt enkelt bara sluta ringa. Riksdagen har dessutom nyligen beslutat om ytterligare försämringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Vi var som enda parti emot de försämringarna. Mer anställningstrygghet behövs!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Morén: Inga gruvor ska brytas där det får stor negativ påverkar för urfolk eller miljö. Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Det är nästan omöjligt för asylsökande att ta sig till Sverige för att söka asyl. Vi behöver lagliga och säkra vägar för asylsökande och rättssäkra prövningar. Vi står upp för asylrätten. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt, och västvärldens roll i de krig och konflikter som driver människor från sina hemländer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Morén: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Morén: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill se höjda skatter för de som äger och tjänar mest, och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Morén: Extra viktig Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut. Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Moréns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning