Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nora Gavelin (fotograf Jan-Erik Mendel)

Nora Gavelin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för politik och vill göra vad jag kan för att påverka samhället i en bättre riktning, samt vara en röst för de som inte hörs.

Presentera dig själv

Jag heter Nora Gavelin, är 21 år gammal och bor på Kronoparken i Karlstad. Jag har varit politiskt engagerad i över 6 år med fokus på barnrätt, jämställdhet och flyktingars rättigheter.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som diskare på ett hotell och pluggar till lågstadielärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V-MP-S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nora Gavelin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Nora Gavelin: Extra viktig Ingen ska kunna tjäna pengar på att stoppa skattepengar i egen ficka som ska gå till elever

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Nora Gavelin: Att visitera folk som inte är misstänkta för något brott, utan enbart bor i ett visst område eller har en viss hudfärg är inte rätt

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Nora Gavelin: Extra viktig Att vara fattig är inte ett brott. Det bör inte vara olagligt att be om hjälp eller samla in pengar för att klara dagen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Nora Gavelin: Extra viktig Flyktingar behöver känna trygghet i Sverige och veta att de får stanna. På så sätt skapas integration och en bra grund att stå på när det kommer till jobb, språkinlärning mm.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nora Gavelins val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Sjukvården