Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linnea Bengtsson (fotograf null)

Linnea Bengtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en röst för alla de unga väljarna, som inte sällan känner sig. undanskuffade och kanske till och med delvis bortglömda. Jag vill vara en röst för alla de som lider av psykisk ohälsa eller vet hur det är att minsta någon till följd av det. Jag vill vara en röst för alla de som inte vågat anmäla sitt övergrepp, då de vet att risken är alldeles för stor att förundersökningen läggs ner.

Presentera dig själv

Jag är en 22-årig socionomstudent med mycket skinn på näsan som sällan räds för att göra min röst hörd och stå upp för det jag själv tänker och genuint tror på. Driven och ambitiös är två ord som fungerar alldeles utmärkt för att beskriva mig. På min lediga tid tar jag helst en rejäl promenad med det käraste jag har, nämligen min blandras, eller rider ut en sväng i skogen på min häst.

Vad har du för yrke?

Personlig assistent, vårdbiträde psykiatrin, beh.ass. SiS LVM-hem

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Parks

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självfallet hoppas jag på en rödgrön regering, där Vänsterpartiet har ett ordentligt inflytande i såväl budgeten som andra beslutfattningar. Vi i Vänsterpartiet är färdiga med att agera dörrmatta och har alldeles för många väljare för att det ska vara rättvis gentemot alla de personer som kommer att välja att lägga sin röst på just oss.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linnea Bengtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Linnea Bengtsson: Extra viktig Vi i Vänsterpartiet står för att ta tillbaka kontrollen över skolan då vi vill att den ska styras utifrån barnets bästa, och inte utefter bolagsägares vinstintresse. Barnen ska ses som elever och inte som kunder.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Linnea Bengtsson: Vänsterpartiet vill istället satsa på en enorm utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Linnea Bengtsson: Extra viktig Vi anser att polisen enbart ska visitera vid de tillfällen det finns en konkret brottsmisstanke. Risken är stor att slumpmässiga visitationer drabbar oskydliga människor som råkar befinna sig eller vara bosatta i ett visst område och det är större risk att rasprofilering ökar i takt med att det många gånger redan låga förtroendet för polisen minskar.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Linnea Bengtsson: I rådande stund är det direkt nödvändigt att göra en justering så att i synnerhet de som bor på landsbygden har råd att ta sig till och från arbetet. Detta ser vi bäst till genom ett tillfälligt pristak på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Linnea Bengtsson: Vi ser inte att det är möjligt att kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linnea Bengtssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning