Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Matilda Anttonen (fotograf )

Matilda Anttonen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer lyfta den lilla människans röst, den som inte hörs när staten bestämmer över folks huvuden. En röst på mig är en garanti på ett arbete för sänkta skatter, höjda straff och att stärka familjen.

Presentera dig själv

Jag är en ung kvinna som har mycket att säga till om. Jag har varit aktiv i KD sedan 2018, den frågan som fick mig att engagera mig var just kvinnor trygghet. Där inkluderas arbetsmarknaden, sjukvården, i samhället och inom familjen. Det finns mycket att göra för att stärka kvinnors trygghet i samhället och det kommer jag att kämpa för!

Vad har du för yrke?

Just nu studerar jag på Karlstad Universitet, där jag läser till statsvetare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M KD, med stöd av L och SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Matilda Anttonen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Matilda Anttonen: Skolan är och ska vara jämlik oavsett vart i landet du bor. Friskolor har samma krav som kommunalaskolor och skolpengen är lika för alla aktörer. Huruvida skolor ska få ta ut vinst handlar om chansen för privata aktörer att säkra sin plats på marknaden, men även att långsiktigt kunna investera i sin verksamhet. Det fria skolvalet är en rättighet för familjer att själva få välja skola.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Matilda Anttonen: Kärnkraften är den energiformen som är mest investeringsvänlig. Den garanterar energi, och är inte beroende av väder. För att garantera hela landet el och energi krävs utbyggnad av kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Matilda Anttonen: Extra viktig Att sänka drivmedelspriserna är en avgörande fråga för att vanliga människor ska klara vardagen utanför städerna. Det handlar om barnfamiljer med knappa resurser, bönderna som behöver drivmedel för att vi ska få mat på bordet och det handlar om de som pendlar med bil till jobbet långa vägar. Det ska löna sig att arbeta och de ovanstående är tre grupper som kommer ha svårt att få ihop livet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Matilda Anttonen: Inga skatter bör höjas mer än de redan är

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Matilda Anttonen: Kulturen ska vara fri från statlig inblandning, det betyder att efterfrågan och utbud ska styra marknaden för kulturen. Vissa kulturformer bör bevaras statligt, tex naturhistoriska, national museum

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Matilda Anttonen: Det ska finnas ett kommunalt veto för vindkraftverk, att muta kommuner med simhallar och annat som redan finns, är inte optimalt för boende i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Matilda Anttonen: För att komma åt människohandel och extremfattigdom kan det vara lämpligt att se över tiggeriförbud

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Matilda Anttonen: Det är viktigt att stå upp för Hbtqia-personer, om dessa upplever att det behövs ett tredje kön för identifikation så bör detta ses över.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Matilda Anttonen: Extra viktig Staten ska inte bestämma över familjens rätt att bestämma föräldraledigheten. Alla familjer är unika och olika, att få ihop vardagspussel är inget som staten kan gå in och sätta ramverk för!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Matilda Anttonen: Vi har en av världens längsta vårdköer i Sverige, att nätläsare finns som alternativ, har visat sig under pandemin, vara ett bra verktyg för människor. Alternativet kan kompensera de trycket som finns på vårdcentral och sjukhusen, för att minska belastningen

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Matilda Anttonen: Extra viktig En säkerhetsgaranti och det bästa strandskyddet för vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Matilda Anttonen: Bättre att folk försöker komma ut i arbete

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Matilda Anttonen: Försvaret bör stärkas, sen om de är genom höjd skatt bör diskuteras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Matilda Anttonen: I många fall har public service visat sig vara mindre objektiva och opartiska. Vilket är besvärande för oppositionen, dess uppgift att att granska makten inte behaga den. Därför behöver public service reformeras och riktlinjer bör förtydligas

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Matilda Anttonen: Extra viktig För verklighetens folk går det inte att på förhand bestämma när bilar som drivs på bensin och diesel ska förbjudas. Visionen är god men den gröna omställningen kommer inte att gå på 2 år. Det är ett faktum

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Matilda Anttonen: Lättare att fånga upp barn som har det svårt i skolan, detta för att förbättra skolresultaten i framtiden. Chansen att gå ut med godkänt i alla betyg i 9an blir större

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Matilda Anttonen: De som utnyttjar någon för dess kropp i form av sexuella tjänster bör absolut straffas med fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Matilda Anttonen: Inget borgerligt parti för denna frågan. Finns ingen relevans

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Matilda Anttonen: Höghastighetståg förstärker storstadsregionerna och kommer korsa de landsbygdsområden mellan de. Fokus bör ligga på att utveckla motor och landsvägar så att de finns säkra sätt att ta sig där emellan för att kompensera tågen som redan finns

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Matilda Anttonen: Extra viktig Mycket viktig reform, detta för att garantera en jämlik sjukvård i hela landet och för att kapa vårdköerna

Karensdagen ska avskaffas

OBS
Matilda Anttonen har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Matilda Anttonens val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sjukvården