Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elina Wahlström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer försöka pusha debatten från "vi måste tänka på marknaden" till "vi måste ta ansvar och f*cking rädda klimatet".

Presentera dig själv

Jag heter Elina, är 19 år och bor i Torsås Småland. Jag utbildar mig till kock men funderar på att bli lärare. Jag har varit med i Vänsterpartiet sedan 2018, det är det enda parti som ens i närheten matchar mina åsikter.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg, Alexandra Hunt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritet. S, V, Mp, möjligen C också om de blir mindre borgliga. Fi vore också kul

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elina Wahlström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Demokratiska medel -alltså skattemedel, gemensamma medel- ska disponeras och kontrollerad demokratiskt utan förbehåll återgå till allmännyttan, i detta fall utbildningen av våra medborgare. Detta kan endast ske genom återförstatligande av skolväsendet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Kärnkraft är dyrt, ogynnsamt, farligt och oetiskt. Till och med hypotetiska små, "ofarliga" verk är ingen lösning på energiförsörjningen NU. Att återuppbygga svensk kärnkraft skulle dessutom strida mot folkomröstningsbeslutet och därmed vara odemokratiskt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: De viktigaste och effektivaste återgärderna är de förebyggande, alltså att öka tryggheten i samhället -även för dem som riskerar att bli eller redan är kriminella. När polisen gör insatser har det redan gått för långt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Statliga medel ska inte slösas på överklassens lyx.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Ett rikt land som Sverige har en moralisk skyldighet att stötta andra länder, vars problem och konflikter vi och övriga västvärlden ofta delvis har orsakat eller spätt på.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Gemensamma medel ska inte slösas på överklassens lyx. Kungafamiljen får väl söka socialbidrag och skriva in sig på arbetsförmedlingen som alla andra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Dessa skatteintäkter är viktiga för att kunna påskynda klimatomställningen bla genom att bygga ut kollektivtrafiken. Man borde snarare reglera oljebolagens vinster, det är där skillnaden kan göras. Man bör även börja beskatta flygbränslet, något som idag inte görs. Många människor måste i dagsläget ta bilden till jobbet, men ingen behöver flyga till jobbet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Att sitta på fastigheter under en bostadskris ska kosta. Särskilt fritidsbostäder och andra icke boningshus. Skatten skulle kunna delvis regleras av både fastigheternas värde och din inkomst.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Kulturen och dess mångfald är viktig för demokratin och människors välbefinnande. Om kulturen blir kommersialiserad blir kultur och nöje en klassfråga, då måste du ha råd med kultur. Alla förtjänar kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Elina Wahlström har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Att förbjuda konsekvensen av ett samhällsproblem löser inte problemet, det bara döljer det och hindrar vidare aktion. Ingen vill vara fattig, ingen vill vara hemlös. Att tvinga utsatta att dölja sin utsatthet är som att förbjuda våldtäktsoffer att prata om sitt trauma; totalt ass backwards

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Det heter att "inför lagen är vi alla lika" , detta måste innebära att din könsidentitet är totalt oviktig för den juridiska processen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Mammor tar fortfarande större ansvar för hushåll och barn. Pappor är också föräldrar. En 50/50 fördelning av föräldraledighet borde vara normen. Jag tycker dock att det ska finnas Möjlighet att endera parten tar ut mer, men det bör vara i undantagsfall.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Gemensamma medel ska endast kontrolleras och disponeras av gemensamt ägda instanser. Skattemedel är inte vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Trygghet är en grundsten för en tryggtillvaro, alla människor förtjänar trygghet och kontinuitet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Mer våld löser inga konflikter, Sverige ska vara en röst för nedrustning och fred. Kärnvapen borde totalförbjudas. Nato är dessutom kontrollerat av USA, en imperialistisk stormakt som nyligen styrdes av fascisten Trump.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Stränderna tillhör allemansrätten, överklassen behöver inga fler privata bryggor.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Public service är en del i demokratin och måste värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Många biltillverkare är under foten på oljeindustrin som desperat försöker stoppa utvecklingen och klimatomställningen. Det är för hela mänsklighetens bästa att förbränningsmotor fasas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Betyg är en enorm stressfaktor för elever i en i allmänhet svår ålder, till ingen särskild nytta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig De små kommunerna med låga skatteunderlag är ofta de där pengarna behövs bäst, särskilt sedan skola och omsorg läggs mer och mer på kommunernas ansvar. De gemensamma nyttorna ska hålla samma kvalitet oavsett var du bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Att okontrollerat låta marknaden styra gangnar bara de rika. Alla har rätt till en bostad, en bostad som de med en rimlig vanlig lön kan betala för.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Tåg ska ersätta flyg som inrikes transportmedel, det enda som i dagläget hör flyget bättre är tiden och att tågen saknar rätt statliga stöd.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Gemensamma rättigheter ska styras gemensamt. Alla har rätt till sjukvård, det har vi som land bestämt. Då ska vi som land genom vår stat tillhandahålla en bra och jämlik sjukvård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Coronapandemin har visat att man hellre är hemma en dag för mycket än för lite.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Staten och LAS är till för att skydda människor, inte företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elina Wahlström: Extra viktig Man ska betala efter förmåga och få ut efter behov. Ingen behöver flera miljarder, men alla människor behöver sjukvård, skola och trygghet, saker vi i dagsläget inte har tillräckligt med pengar över till. Det kan ju ha att göra med alla skattelättnader för de rika som genomförts. Bara avskaffandet av värnskatten á la Januariavtalet kostade oss runt 2 miljarder årligen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elina Wahlströms val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning