Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hannes Blåman

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig kommer innebära att vi genomför politik som gynnar människan - dig och mig - och som har de sämst ställda i fokus. Jag för även en politik som gynnar miljön och klimatet utan att drabba och skuldbelägga människorna som inte har något val.

Presentera dig själv

Jag är en 18-årig Ung Vänstrare från Jönköping som går teknikprogrammet på gymnasiet. I framtiden har jag siktet inställt antingen på läraryrket eller inom programmering.

Vad har du för yrke?

Studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret ska vara ett rödgrönt samarbete med en klar lutning åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hannes Blåman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Extra viktig Välfärdens pengar ska gå till just välfärden, inte till ägarnas fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: I första hand bör vi bygga ut de förnybara energikällorna, men låta vår nuvarande kärnkraft vara kvar tills den kan fasas ut. Jag utesluter dock inte att behovet i framtiden innebär att kärnkraften byggs ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: RUT fungerar i praktiken som ett bidrag till de som redan är rika. Att avskaffa det vore en vinst för den ekonomiska jämlikheten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Krig och oroligheter i världen ökar, och svenskt bistånd behövs nu än någonsin tidigare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Monarkin är förlegad, och att Sveriges befolkning ska bekosta allt som den innebär är onödigt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Den här frågan har två viktiga perspektiv: miljö och klass. Visst är det bra för utsläppen om skatten ökas, men Sveriges arbetarklass som behöver bilen i sin vardag och inte kan minska på sitt bilåkande ska inte drabbas ekonomiskt för det. Staten borde istället göra andra satsningar för att möjliggöra miljövänliga alternativ och lösa klimatkrisen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Att förvalta kultur offentligt gör den tillgänglig för fler människor.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Sverige behöver mer vindkraft för att lösa klimatkrisen, och någonstans måste den byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Det här är ett felriktat förslag som endast drabbar den som behöver tigga. Istället för att lösa det riktiga problemet, fattigdom, så vill man istället förbjuda människorna som råkar vara fattiga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Extra viktig Alla identifierar sig inte med något av de två juridiska könen som finns idag.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Det är viktigt för barnen att i tidig ålder umgås mycket med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Att strypa finansieringen till privat vård kommer leda till en större ojämlikhet i vården, där rika kan välja vård och gå före i kön, medan fattiga måste stå i kön till den offentliga. All nödvändig vård ska vara tillgänglig för alla på lika villkor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Att inte veta om man kommer bli utvisad eller inte leder till en större otrygghet hos Sveriges invandrare. Barn som haft hela sin uppväxt i Sverige och inte har någon relation till ursprungslandet utvisas, något som är fel i sig. De förtjänar mänsklig värdighet och respekt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Att vara i samma organisation som människorättsförbrytare såsom Turkiet och USA gör att Sverige mister sina chanser till militär självständighet och rimliga utrikespolitiska värderingar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Public service ska ge underhållning och samhällsinformation på ett opartiskt vis, något som inte kan garanteras då de styrs av privata aktörer med marknadsintressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Vi behöver skynda på omställningen från fossildrivmedel till förnybart och miljövänligt. Dessa alternativ måste däremot vara tillgängliga för alla, och klimatomställningen kan inte lämna arbetarklassen utanför.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Betyg orsakar mer stress och psykisk ohälsa, och ger ingen nämnvärd effekt på skolresultatet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Invånare i fattiga kommuner måste få samma möjligheter som invånare i rika kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Extra viktig Sexköp är i praktiken våldtäkt, då ett samtycke som köps inte är ett riktigt samtycke.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Detta kommer endast leda till dyrare hyresrätter. Vi bör istället satsa skattepengar på att bygga nya, billiga hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Vi behöver mer miljövänliga transportalternativ.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: En centralt styrd sjukvård kommer ge likvärdig vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Karensdagen tvingar människor som har det dåligt ställt ekonomiskt att gå till arbetet sjuka, vilket både leder till större smittspridning och att man är sjuk längre då man inte kan återhämta sig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Extra viktig Vi behöver fler trygga och fasta anställningar i Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Blåman: Tillstånd att öppna gruvor måste vägas noggrant mot dess effekt på såväl närmiljön som klimatet. Klimatet måste gå före ekonomisk vinst.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Blåman: Vi behöver en humanare flyktingpolitik. Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Blåman: Människors integritet måste värnas. Att öka möjligheterna till hemlig avlyssning är bara ännu ett steg på vägen till ett otryggt övervakningssamhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Blåman: Den som har mer kan också bidra mer till samhället. De ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat markant, och det behöver motverkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Blåman: Skogen är något av det viktigaste vi har.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hannes Blåmans val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning