Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Espinoza (fotograf null)

Amanda Espinoza

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ser dem som kämpar, jag förstår och vet hur det är att bo i miljonprogram-områden (orten), jag vet hur det är att balansera jobb/studier och föräldraskap och jag vill ge dessa en förbättring i samhället, arbetarklassen är vår största och viktigaste grupp.

Presentera dig själv

Jobbar i kommunen som stödbiträde inom funktionsstöd. Har 4 barn, hund och katter. Gillar krukväxter, odling och skränig musik

Vad har du för yrke?

Stödbiträde

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Salvador Allende och Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rött, rättvist och jämställt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amanda Espinoza

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Amanda Espinoza: Vi vet att män generellt tar ut mindre föräldradagar. Valmöjligheter i all ära men det blir ingen förändring om vi fortsätter som vi gör

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Amanda Espinoza: Dumt eftermiddag alla inte har råd med miljövänliga fordon

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Amanda Espinoza: Extra viktig Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar och att betygsätta dem tror jag inte gör det bättre

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Espinozas val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning