Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kjell Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Varje röst på mig ger jag till Vänsterpartiet

Presentera dig själv

Pensionär med intresse för politik

Vad har du för yrke?

Pensionerad systemingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

C H Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S+V+MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kjell Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Vinstutdelningen i friskolor finansieras med skattemedel och besparingar i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Jämfört med andra energislag, främst solenergi och vindkraft, är kärnkraftstekniken mer riskfylld, lämnar högaktivt avfall som måste förvaras under oöverskådlig framtid samt är mer sårbar vid olyckor och attentat.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Viktigt att göra bedömningar av utsattheten för att kunna avbryta visitationerna och att inte göra profileringar,

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Inga skattemedel till hushållsnära tjänster

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Viktigt att nationer med resurser bidrar till standardhöjning i nationer som saknar möjligheter till ökat välstånd. Med ökat välstånd ökar också möjligheter till demokratisk utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Institutionen saknar vikt och det finns viktigare verksamheter att lägga pengarna på.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Så länge som person- och godstransporter är hänvisade till fordon som drivs med fossila bränslen så är det nödvändigt att sänka priset för oundviklig trafik. På sikt behöver persontransporter i kollektivtrafik subventioneras och godstransporter i möjligaste mån fraktas på järnväg.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Med progressiv skatt kan lyxboende beskattas mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Med privat finansiering kommer kulturen att koncentreras i folktäta områden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Vindkraften kommer alltmer att behövas i framtiden och kommunerna måste ta ställning till lokaliseringen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Att skänka pengar är en solidarisk handling mellan individer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Så länge vi har juridisk könsbestämning så måste även denna grupp själva få avgöra sin könsidentitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Fortfarande finns det skillnader i lön mellan kvinnor och män och då hamnar kvinnor i underläge vid planering av ledigheten. Barnen behöver båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Kvaliteten kan ifrågasättas och därmed också den vård som utövas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Skapar trygghet för den som har uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Sverige skall vara alliansfritt med ett starkt försvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: A-kassan skall ge trygghet vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Skall gälla mindre vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Försvaret är en nationell angelägenhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Med en reklamfinansierad Public service minskar demokratin, servicegraden och kvaliteten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Endast om drivmedlen fortfarande bedöms vara fossila.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Extra viktig Betygen i grundskolan visar kunskapsnivån i mindre utsträckning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Den kommunala servicegraden behöver vara likvärdig i hela landet. Det blir då en statlig angelägenhet där staten stöttar de fattiga kommunerna mer än de rika.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Köp av sexuella tjänster stigmatiserar säljarna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Marknadshyror leder till ökad segregation

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Höghastighetstågen kräver höga investeringskostnader och används i huvudsak mellan storstadsområden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Likvärdig vård och finansiering via statsskatten som är progressiv.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Karensdagar leder till att sjuka motiveras att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Godtyckligheten ökar. LAS behöver förbättras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Andersson: Flera aspekter måste tas hänsyn till. Miljökraven är viktiga liksom människornas villkor på orten.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Andersson: Asylsökande anpassas lättare i en välkomnande process. Migrationsverkets misstänksamhet skapar oro och handlingsförlamning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Andersson: I dagens situation med svårigheter att följa kriminellas kommunikation kan det behövas en viss avlyssning för att kunna komma tillrätta med de grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Andersson: Höginkomsttagare klarar en högra beskattning, exempelvis värnskatt och mindre jobbskatteavdrag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Andersson: Skogsstyrelsen behöver mer resurser för att kunna skydda den skyddsvärda skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kjell Anderssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning