Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Runa Lieden Karlsson (fotograf Sture Karlsson)

Runa Lieden Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har samlat på mig ganska mycket livserfarenhet. Jag tror att jag har ett ganska gott omdöme och försöker följa med i de stora världshändelserna. Jag är social och engagerad i flertalet föreningar.

Presentera dig själv

Född av svenska missionärer i Indien under kriget, bott i Indien under tonåren. Arbetat i mer än 40 år som distriktsläkare , företagsläkare och rehabiliteringsläkare. Varit fackligt aktiv i Svenska Distriktsläkarföreningen. Musikaliskt intresse, spelar piano och dragspel mest i olika grupper. Gift, bor i villa på mindre ort, 5 barnbarn. Engagerad inom SPF.

Vad har du för yrke?

Tidigare specialist i allmänmedicin, numera pensionär

I vilket land är du född?

Indien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det skulle vara intressant om högeroppositionen kunde bilda regering, helst med tydligt mandat i riksdagen, så att budgetar kan gå igenom

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Runa Lieden Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Det behövs viss vinst som incitament att starta skolverksamhet

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Den moderna kärnkraften bedöms vara effektiv, den är fossilfri och i den senaste tekniken kan man utvinna ytterligare energi ur använt kärnbränsle, vilket på sikt bör reducera behovet av lagring. De mindre reaktorerna går att få fram relativt snabbt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Polisen bör utrustas med olika verktyg för att komma åt brottsligheten. Jag litar på att de inte används i oträngt mål

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Många personer får möjlighet till arbete tack vare RUT. RUT ger möjlighet även för kvinnor att kunna arbeta subventionerat, det är lite av en jämställdhetsfråga

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Det finns ett stort behov av bistånd till olika projekt. Jag misstänker att biståndet bidrar till korruption i en del länder, att det inte kommer rätt personer till del! Ukraina-kriget kräver en hel just nu, jag kan tänka mig åtminstone en tillfällig minskning av biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Kungahuset bidrar till en positiv Sverige-bild, de representerar Sverige i olika sammanhang. Dessutom är det viktigt för kulturen att slott och herresäten inte gapar tomma och att underhållet av eftersätts. Kungahuset gör ett bra jobb!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Att hela Sverige ska leva får inte bara bli söta ord, man ska kunna leva på landsbygden. Det är onödigt att staten håvar in miljarder i bränsleskatter för att sedan ge tillbaka dem i form av bidrag!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Ägare av villor och bostadsrätter har tillräckligt med bekymmer för räntehöjningar, höjda kostnader för värme och ökade matkostnader. Man bör avvakta med ytterligare pålagor

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Kulturen ska kunna tillhandahållas befolkningen även i delar av landet som inte är så ekonomiskt intressanta för privata aktörer. Risken är också att de ekonomiskt starka grupperna tar för sig. Sedan kan man ju diskutera hur kultur ska definieras och hur kulturen påverkar befolkningen..

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Jag tycker att det kommunala självbestämmandet är viktigt. Kan man hitta andra vägar att producera energi kanske man inte behöver använda sig av förfulande vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Tiggeri är förnedrande för alla inblandade parter. Människohandel har förekommit, om man ger en gåva vet man inte var den hamnar. EU borde kunna försöka komma tillrätta med det tiggeri som härrör från östländerna

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Denna diskussion har skapat en stor osäkerhet bland speciellt ungdomar, som har svårt att hitta sin identitet. Det skulle bli allmänt rörigt om man införde ett könlöst kön! Och skulle man acceptera ett sådant begrepp om man till exempel reser utomlands?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Familjer är så olika och föräldrar är så olika. Det är därför svårt att snäva in föräldraledigheten enligt mallar, som passar en del men inte alla. Kvinnor och män har olika begåvning och därmed olika förutsättning. Men frågan är viktig, vi ska satsa på nästa generation!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Den digitala konsultationen är nog här för att stanna. Men fysisk kontakt, kontinuitet och förtroende går inte att nog lyfta fram tillräckligt! Om man tar bort den skattefinansierade nätverksamheten finns risken att de välbärgade medborgarna kommer att dominera branschen ännu mer!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Det går inte att generalisera denna fråga eftersom omständigheterna kan variera så mycket. Det finns en logik i att den nyanlände får prova på det nya landet ett tag innan beslutet ska tas. Ungefär som förlovningstid före bröllopet

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Det nya säkerhetsläget ger oss knappast något val. Sedan får vi väl se om NATO tar emot oss?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Arbetstagarna ska känna sig trygga inför eventuell sjukdom eller arbetslöshet. Men det får inte bli så att ersättningen motverkar arbetsviljan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Det verkar som en desperat utförsäljning av fina naturvärden. Viktigt att ortsbefolkningen har tillgång till stranden, även turism kan främjas. Det måste finnas andra sätt att rädda de små kommunernas ekonomi!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Jag ser ingen annan möjlighet att ta in de summor som krävs för ett fullgott försvar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Svårt att säga vad som i så fall skulle skalas bort. Fördelen med ett brett utbud är ju att många kan få ut något

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Vi agerar i Sverige ofta som om vi vore den enda nationen på jorden. Våra ambitioner måste synkroniseras med vår omvärld. De bilar som inte går att sälja i Sverige år 2025 skeppas nog över till något annat land för försäljning!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Jag är inte tillräckligt insatt i ämnet för att ha en säker åsikt. För en del elever kan det vara stimulerande för andra stressande..

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Jag har inte koll på hur mycket som omfördelas i dag. Det måste dock alltid vara positivt för en kommun att sköta sina finanser, kanske göra besparingar. Viktigt att man får behålla frukten av arbetet

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Det måste till en skarp markering för att sexköpare ska ändra sitt beteende

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Varför ska just hyresrätter har styrda avgifter, när övrig bostadsmarknad har fri konkurrens? Det är ju efterfrågan som styr på alla områden för övrigt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Jag ser förslaget som utfall av symbolpolitik. Det är ju tveksamt ur miljösynpunkt att bygga banorna. Det är bara de tre storstäderna som drar eventuell nytta. Landsbygden behöver däremot bättre transportleder

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Det finns för och nackdelar med förslaget. Samtidigt hamnar vården ännu längre bort från invånarna. Risken är att byråkratin ökar när alla regioner ska samköras. Gagnar det invånarna?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Anledningen att karensdagen infördes var ju att skapa en liten tröskeleffekt mot korttidssjukskrivning. Slopandet av karensdagen var direkt kopplat till Covid

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Det är arbetsledningen som bäst kan bedöma vilka resurser och vilka kompetenser som man behöver. Däremot är det viktigt att anställda kan slå larm vid missförhållanden!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Det är viktigt att sådana tillstånd inte ges lättvindigt. Det är ändå fråga om stora ingrepp i naturen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Läget varierar ju hela tiden. Jag tror att Sverige har lättare att assimilera nya individer som har likartad kultur, språk och religion som invånarna i övrigt. Annars blir det lätt parallellsamhällen med allt vad det för med sig!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Vi måste hänga med den kriminella världen som hela tiden hittar nya sätt att agera. Jag litar på att polisen inte utan anledning tar till sådana metoder. Tack vare att fransk polis kunde knäcka koden kunde man avvärja mycken brottslighet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Även här måste vi gå i takt med vår omvärld. Risk för utflyttning av förmögna personer om skatteskillnaderna är uppenbara

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Extra viktig Skogen är mycket viktig för klimatet, för biologisk mångfald. Det finns tyvärr inte så mycket skog kvar i vårt land, skogarna har ersatts av trädplanteringar med monokulturer. Vi har fortfarande unika skogar, som vi måste föra vidare till barn och barnbarn

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Runa Lieden Karlsson har hoppat över denna fråga

Så svarar Runa Lieden Karlsson: Samtliga är jätteviktiga!