Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag som förtroendevald arbetar för mina väljare och inte mig själv, Jag tar tag i frågor, jag engagerar mig och får resultat, även som politiker från ett av de minsta partierna i KF. Har lämnat in flest motioner och interpellationer sedan valet 2018

Presentera dig själv

Jag började arbeta när jag var 14 år, (typograf, fiskare, jordbruksarbete) mitt första arbete med arbetsledning (förman för tryckeri och bokbinderi 40 anställda) när jag var 22 år. Under de följande 50 åren arbetade jag som VD eller styrelseordförande i mer än 25 olika företag, (bl. a. styrelseordförande börsnoterat i Sydafrika) i många branscher, allt från verkstadsindustri, hotell och restaurang

Vad har du för yrke?

Företagsledning och politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Koalition moderater och kristdemokrater, men Ebba som statsminister. Stöd av SD, och i flera frågor från S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kent Kihl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kent Kihl: Alla skolor har lika ersättning per elev, alla skall ha samma förutsättningar. Kommunala friskolor kanske skulle kunna drivas i Intraprenad form, som man idag har börjar göra med många äldreboenden

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kent Kihl: I och för sig bra, men några små reaktorer lär inte kunna tas i drift inom överskådlig framtid

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Kent Kihl: Det är en form av bidrag för att upprätthålla sysselsättningen

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Kent Kihl: Förnya SIDA, för mycket byråkrater och idealister, ersätt ledningen med pragmatiker som har företags erfarenhet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Kent Kihl: Självfallet skall vi ha kvar vårt kungahus, men kanske begränsa antalet kungligheter

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Kent Kihl: Vi behöver befolkningsökning, minst 50 000 nya per år utöver födsel överskottet på omkring 30 000

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kent Kihls val:

  • Energipolitik
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning