Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Fregidou Malama

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är bra på att lyssna på människor och föra fram deras talan. Jag är solidarisk med arbetarklassen och är en del av den. Anser att alla människor är värda ett bra liv.

Presentera dig själv

Jag brinner för rättvisa, jämställdhet och är feminist och internationalist. Värnar om bra ekonomiska förhållanden, om landsbygden och företagen. Anser att det är viktigt att folk har ett arbete där de kan utvecklas och är kreativa. De som drabbas av konflikter och söker asyl ska kunna få det och vi borde bidra med mycket mer till bistånd för fattiga länder.

Vad har du för yrke?

Agronomie doktor i företagsekonomi

I vilket land är du född?

I Grekland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla antifascister där hör även min far

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Vänsterpartiet ska få större stöd av folk och att vi ska kunna samarbeta för en vänster regering med socialdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Fregidou Malama

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag är emot privata skolor och varför kallas de friskolor? Är offentlig skola inte fri? Anser att alla offentliga medel som ska till skolan ska användas av den offentliga skolan. Vill folk gå till privata skolor får de betala själva och finansiera dessa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Anser att andra källor ska prioriteras som vind och sol. Kärnkraft är farlig för människor och natur, den kan användas även för vapenproduktion vilket jag ogillar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag är rädd för polisen och vet att folk inte gillar att bli tillfrågade om legitimation. Anser att brottsligheten ska kontrolleras genom att erbjuda andra åtgärder t.ex. arbete och social samvaro.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det är ofta de rika som använder RUT-avdraget. Fattiga har inte råd med att betala för tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig jag vet av erfarenhet att det finns så stor fattigdom i världen och kvinnor exploateras Utöka biståndet istället!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag är för avskaffandet av monarkin. Det är bra om mindre pengar går till kungahuset och vi medborgare kan kontrollera hur pengarna används.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det kostar mycket för lantbrukare och människor på landsbygden och i Norra Sverige att betala för drivmedel. Jag träffade en person som tvingas flytta från en stad till Stockholm där hen arbetar bara på grund av bensinpriset. Hela människans situation förändras till det sämre.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det finns dem som äger stora fastigheter och där anser jag borde skatten höjas. Anser att hyresgäster eller folk i bostadsrätter ska inte behöva betala mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Värnar verkligen kulturen och anser att större delen av stadsbudgeten borde gå till kulturen. Sponsring kan göra kulturen beroende av privatkapitalister som kan ta bort sponsringen när det passar dessa. Kulturen är en del av välfärden och måste få mer statliga pengar!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Vi behöver vindkraft för att ställa om. Om varje kommun värnar sin kommundel påverkas helheten. Vi måste ta hänsyn till allas bästa!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag blir illa berörd när jag ser människor tigga. Det är mänskliga förhållanden som påverkar vad folk gör. Folk behöver utbildning och arbete för att klara vardagen inte förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det är hens rätt att kalla sig man eller kvinna eller något annat. Positivt att tredje kön kan införas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Anser att föräldraledigheten ska delas lika mellan föräldrarna. Idag är det fortfarande fler kvinnor än män som tar föräldraledigt. Det måste ändras genom lagstiftning!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag har alltid undrat varför dem som vill jobba som privata nätläkare ska få statligt stöd. Bygg ut den offentliga hälsosektorn med skattepengarna. Det ska finnas möjlighet för alla läkare som vill arbeta inom offentlig sektor att kunna göra det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Hjälp människor att få lugn och ro. Har folk permanent uppehållstillstånd kan dem prioritera arbete, utbildning, språket, får psykisk hälsa och bli kreativa.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Har alltid varit emot inträde till NATO. Vad kommer Sverige att vinna? Inget anser jag, utan tvingas att utöka militärutgifterna, även satsa på kärnkraft och kärnvapen och delta i andra länders konflikter!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det finns folk som har det dåligt ekonomiskt och alla kan drabbas av arbetslöshet. Man ska ha trygghet även om man inte kan ha arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Människor/allmänheten ska ha rätt att vistas i och använda stränderna. Låt inte fastighetsägarna bygga nära stranden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Höjd skatt ska användas för att förbättra folks hälsa och välfärd inte gå till militärutgifter. Emot att militären ska få mycket pengar för att vi blir medlemmar i NATO:

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Public service är mycket viktig för neutral information. Om privata får jobba med det uppdraget kommer dessa att visa endast det de vill och vi drunknar i reklam. Public service ska bevaka mediainformation, kultur, utlandsnyheter för alla medborgare och kunde få större uppdrag (utan reklam)!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: 2025 kommer snart och vi har redan problem med energi. Tror inte vi kan klara detta! Hur mycket ska nya sorters bilar kosta och hinner bilsektorn få fram de nya bilarna?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Varför? det är inte betyget som gör att barn läser. Det är pedagogiken som ska prioriteras. Betyg hetsar upp barnen och ökar konkurrensen dem emellan. Det är mer samarbete i skolan vi behöver och inte betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag tycker det, vi behöver vara solidariska. Alla som bor i landet ska ha bra livsförhållanden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Kvinnor och andra ska inte tvingas arbeta som slavar och sälja sin kropp. De som utnyttjar folk och betalar för sextjänster ska både straffas och skickas till utbildning!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Marknadshyror gör svårt för folk att bo. Alla ska ha rätt till en bra bostad. Hyrorna är redan för höga, det måste finnas möjlighet att bygga billigare och bra bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag gillar tåg och övrig kollektiv trafik. Har åkt tåg i Japan och tyckte att det var effektivt och bra. Folk behöver komma till arbete på bra tider. Vi behöver höghastighetstågen för att ha möjlighet att jobba även långt från bostaden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det måste göras en omfördelning av pengar om regionerna ska fortsättningsvis ha ansvar för sjukvården. Staten måste ta större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig På grund av karensdagen tvingas folk gå sjuka till jobbet vilket inte är bra för deras egen och hälsan på arbetsplatsen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Det är redan enkel för arbetsgivare att bli av med folk. Satsa på kompetensutveckling och mer makt åt facket!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fregidou Malama: Vad menas med det? Vi måste tänka på konsekvenser för miljön och människor och djur.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig De som behöver skydd och söker sig till Sverige ska också få asyl! Ingen flyr om deras liv inte riskerar!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Jag anser att polisen ska inte ha rätt att göra det om det inte finns brottsmisstanke. Så hemskt att bli avlyssnad fast man har inte gjort något dåligt!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig De som har enorma inkomster har också råd att betala mer i skatt. De använder vårt gemensamma sektorn och all infrastruktur för att få inkomsterna de har och därför ska de bidra med mer. Skatten är inte progressiv idag!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Fregidou Malama: Extra viktig Skogen är viktig för oss alla, skyddar för att regnvattnet inte försvinner och är viktig för rekreation, för bra luft, för djurlivet och utgör en rikedom. Är emot att skogen ska vara privat. Staten måste ta större ansvar och privata ägare ska inte få göra vad de vill med skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Fregidou Malamas val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning