Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bengt Berg (fotograf )

Bengt Berg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Först för att man tycker att Vänsterpartiets politik är vettig och framåtsyftande. Själv tycker jag om att diskutera och argumentera och kan uttrycka mig på ett slagkraftigt, ofta humoristiskt sätt. Språket är ju politikens uttrycksmedel och saknar man hammare och spik gör man inget bra bord ... Jag har lång politisk erfarenhet och den som varit med så länge som jag äger perspektiven!

Presentera dig själv

Bengt Berg, född 1946. Född, uppvuxen, bosatt i norra Värmland. Lärarexamen, men sedan mitten av 1970-talet fri kulturarbetare. Driver Heidruns Förlag sedan 1990. Aktiv inom miljörörelsen och olika sociala och politiska grupper. Riksdagsman 2010-14. Rest hel del utomlands. Skriver och pratar med folk.

Vad har du för yrke?

Författare, förläggare, kulturarbetare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

José Mujica, Uruguays president 2010-15.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riksplanet: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bengt Berg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Privata aktiebolag skall inte känna pengar på våra gemensamma skatteinsatser. Det gäller att få ett bra skolsystem i hela landet, likvärdigt och med hög kvalite´.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Kärnkraften är dyr och riskabel, vi har sett några katastrofr redan (Harrisburg och Tjernobyl). Det måste satsas på andra energisystem och det måste till en omställning för nödvändig energi och slöseri ...

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Svårt att tänka sig den praktiska tillämpningen av detta!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Sverige är ett förhållandevis rikt land som både kan fördela tillgångar rättvist inom landet och ge till vettgigt bistånd utomlands.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Monarkin skall avskrivas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Klimathotetär ett faktum, men landsbygden måste kompenseras på något sätt eftersom vi är så beroende av dessa drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Skatten på fastigheter med högt fler-miljonersvärde skall höjas, speciellt på luxuösa fritidsboenden. Inte på åretrunt-hus av ordinarie modell.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: "Det privata" får gärna bidra till kulturens rikedom, men det är viktigt att också den skattefinansierade kulturen får rejäla tillskott.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Det kommunala självbestämmandet är en viktig del av demokratin.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Det är inget brott attvara fattig!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Alliansfriheten har fungerat bra genom historien och bidrar till att Sverige kan ha en viktig medlarroll i konflikterna. Det nationella självbestämmandet urholkas genom NATO-medlemskap. Satsa mer på freden!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Det handlar om att skapa en dräglig tillvaro för alla i vårt land.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Äganderätten får inte breda ut sig på allemansrättens bekostnad.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Det är viktigt med både bredd och djup för Public Service!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Detberor också på den allmänna, tekniska, utvecklingen och ekonomin.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Det inre stödområdet förser övriga landet med väldiga resurser: råvara hämtad ur naturen, arbetskraft genom decennierna osv.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Det är en mänsklig och demokratisk rättighet att ha råd till bostad!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Överdriven tilltro på tidsbesparingar i vårt samhälle, tar resurser från övrig kollektivtrafik utbyggnad och underhåll, gynnar främst storstadsområden och ställer andra orter off side.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Det finns en större närhet på regional nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Behövs!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Att skapa osäkerhet för den anställde är fel ur rättvise- och demokratisynpunkt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Berg: Samernas rättigheter, t.ex., måste beaktas!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Berg: Beror förstås på världsläget och hur man kan organisera mottagandet. Men ingen människa är illegal och det finns internationella bestämmelser som också Sverige måste följa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Berg: Brottsligheten måste stävjas parallellt med andra förebyggande åtgärder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Berg: Extra viktig Det pågår ett skrämmande skogsbruk i Sverige, som måste upphöra: Vidsträckta kalhyggen och effekterna av det industrialiserade skogsbruket. Skogen är inte bara ägarnas ensak, den är vårt gemensamma ansvar för framtiden!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bengt Bergs val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning