Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sven Ternov

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag vill bidra till en samhällsutveckling som är hållbar ur klimatsynpunkt, där vi får en sjukvård värt namnet, där vi stoppar den skenande utveckling mot ett mer och mer ojämställd samhälle, och där vi får en skola som styrs av staten.

Presentera dig själv

-

Vad har du för yrke?

leg läkare, teknologie doktor

I vilket land är du född?

Danmark

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S V regering, med ett starkt V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sven Ternov

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Skattemedel ska användas för att utveckla skolan, inte göda finanskapöitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Det är mycket dyrt, och tar för lång tid. Och vi kan inte skjuta över ansvaret att ta hand om giftigt avfall i 100 000 år på kommande generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Tror inte vi löser denna problematik med ökade polisinsatser. I stället bör vi åtgärda orsaker till att dessa områden är brotsutsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Motverkar svarta jobb. Men har viss social slagsida.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Vi har råd att betala.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Gör ingen nytta.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Vettigt när priserna är så höga som nu. Men samtidigt kan det få folk att åka mindre bil, vilket är bra för klimatet

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Folk med dyra fastigheter bör betala mera, i synnerhet i dag när den sociala ojämlikheten ökar lavinartat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Marknadskrafter ska inte få styra över kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Vi behöver mycket mera vindkraft nu. Då måste vi sätta fart på utbyggnaden. Det går inte med kommunala veton. 97% av planerade byggen har stoppats av kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Varför det?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Svårt att se vitsen med det. Det är tillräckligt rörigt som det är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Det blir lätt en kvinnofälla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Vård ska finansieras av skattemedel. Privata nätläkare drivs av vinstintresse, inte av att bedriva vård enligt bestämmelserna i HSL.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Varför huvudregel? Beror väl på om man förtjänar det.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Kalla kriget institution med retorik från den tiden. Bidrar inte till avspänning. Dominerat av USA som är en skurkstat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Motverkar dagens utveckling mot ökande ojämlikhet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Stränderna är för allmänheten, och naturen, inte för att exploateras av folk med mycket pengar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Hur skulle man annars göra?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Förstår inte frågan.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: I så fall måste det bli mycket billigare att köpa elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Eleverna mår redan tillräckligt dåligt av betygshetsen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Det är tillräckligt fullt i fängelserna redan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Marknaden ska inte få bestämma över detta. Alla har rätt till en vettig bostad till låg hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Med höghastighetståg kan vi avveckla inrikesflyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Regionerna klarar inte av det. Sjukvården i fritt fall i dag. Kvaliteten på vården avgörs av var du bor. Så ska det inte vara enligt HSL.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Förslaget har social slagsida.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Då slarvar arbetsgivarna bara ännu mer med arbetsmiljön.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Ternov: Det är bra som det är, med ganska hård miljöprövning. Nya gruvor svinar ner något kopiöst, och gruvföretagen städer sällan upp efter sig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sven Ternov: Vi klarar inte av de vi har i dag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sven Ternov: Tveksamt förslag. Kan bli ett hot mot rätsstaten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Vår välfärd behöver det. I dag bidrar man inte efter förmåga. Klyftorna ökar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sven Ternov: Extra viktig Viktigt för klimatomställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sven Ternovs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården