Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anita Johansson-Osséen (fotograf Lennart Osséen make)

Anita Johansson-Osséen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige blir självförsörjande på mat och att nästa generation får en framtidstro. Bör finnas valmöjlighet för föräldrar att välja barnomsorg i olika former. Krafttag mot kriminalitet genom högre löner till polisen, stöd tidigt i skolan för de som är i farozonen genom bättre integration. Sjukvården förstatligas och äldreomsorgen prioriteras, tex. mammografi efter 74 års ålder.

Presentera dig själv

En nu kvinna med tre barn och fem barnbarn som vill göra livet bättre för andra. Har arbetat i U-land flera år 1978-81, 84-85 1994-1999. och sett en folkstam förändrats pga att den fått kunskap och utbildning. Kämpar mot barnäktenskap och förhindra könsstympning av flickor. Detta gjorde att vid hemkomsten från U-landstjänst ville jag engagera mig politiskt sedan år 2002.

Vad har du för yrke?

Förskollärare

I vilket land är du född?

Svensk Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson, Lars Adaktusson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt med KD, Moderater, Liberaler, stödparti SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anita Johansson-Osséen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Oavsett kommunal eller friskola bör medel delas ut lika till båda skolformerna. Medlen skall användas till elevers, larares och skolans behov.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Bör investeras i nya mindre små kärnkraft bristen på el är stor räcker inte med vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Att visitera alla inte bra då är vi inne i ett kontrollsamhälle

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Bör inte avskaffas snarare höjas för tex det blir fler och fler äldre som är tvungna att bo kvar i sina hus pga bostadsbrist

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Det internationella biståndet bör inte minskas för det är stort behov i många länder som lider av torka, krig och klimatförändringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Hitintills har det fungerat med kunga huset och de har själva minskat på en del utgifter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Vi har alldeles för höga skatter på drivmedlen så de bör sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Ingen höjning av fastighetsskatten. det innebär att en del fattigpensionärer, unga familjer som köpt hos med stora lån inte kan äga en bostad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Kultur är viktig och därför skall den inte bara drivas av privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Beroende på läget och andra omständigheter bör en kommun ha sista ordet

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Många ligor har under årens lopp uttnyttjat andra att tigga för dem, har refarenhet för vi har haft tiggare boende i våra fastigheter och har på nära håll sett hur kriminellt det har varit. Istället bör EU hjälpa de länder som har tiggare här att se till att de kan humana levnadsvillkor i sina egna hemorter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Nej det är oansvarigt och förstör mäniskors liv, finns inget mittemellan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Absolut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Om de inte är seriösa, ja.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Beror på om man är flykting från krig och vill återvända snart, de ska inte ha permanent. En del som kommit till Sverige är inte flyktingar utan de vill bara uttnyttja välfärdssystemet och vill inte jobba de ska inte ha permanent liksom kriminella.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig För att vi behöver det idag tiderna har förändrats.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Dåligt motiverar folk att inte söka jobb seriöst

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig EX Idag har vi en skog som ligger intill en sjö och där kan vi inte få ha en stuga. Andra kommer och har sin båt på vår mark uppdragen på land utan att fråga oss! Stor skillnad på stad och land vi bor på landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Inga fler höjda skatter

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Finns inte utbyggd elnät än.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Betyg är bra förut var det från klass 1, då kan man fånga upp i tid var problemen är och hjälpa eleverna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Det skapar mer rättvisa i samhället och landsbygden kan åka på vägar som inte har potthål tex

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Måste bli en rätsida på detta problem så straff är bra

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Det är dyrt att hyra nya hyresrätter när marknaden styr. bör bli billigare för ungdomar och fattigpensionärer att hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Bättre att satsa på de vi har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Det måste till en förändring alla ska få samma hjälp oavsett var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig En del går till jobbet fast de är sjuka har inte råd att vara hemma pga höga studielån, billån och bostadslån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Beror på varför uppsägning

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Fylls miljökraven skall det vara enkelt

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Behövs folk för arbetsmarknad ok, pga krig ok,

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Vet ej men inget kontroll samhälle bara när det behövs

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Vet ej

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anita Johansson-Osséen: Extra viktig Inte gå till överdrift som skett i vissa fall

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anita Johansson-Osséen har hoppat över denna fråga