Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunnel Siverland

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lyssnar på människor jag träffar! Tror att politiker måste vara med i verkliga samhället. Politiker måste ifrågasätta tjänstemän och sk utredare och forskare! Allt kan vinklas!

Presentera dig själv

Äldre kvinna fyra barn, 8 barnbarn. Intresserad av samhället och dess möjligheter.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min farfar. Gunnar Klintin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gunnel Siverland

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Extra viktig Barn och ungdomar far illa 7dag i samhället! Skolan ska vara till för att lära barn att efter sin egen förmåga, kunna få kunskaper för att klara sig i vårt samhälle. Idag finns inte pengar till att göra detta? Bygg skolor efter antalet elever som finns! Se till att det finns skolgård och bibliotek samt kurator ock sköterska. Idag lär de sig stress!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Om det kan utvecklas ett kärnkraftverk där man kan komma fram till ofarligt avfall!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Egentligen borde det satsas på skola och fritid i dessa områden. Satsa i skolan på barn , ha uppföljning med familjer. Anställ bostadsvärdar som kan hjälpa till att komma vidare i samhället. Det borde löna sig i längden! Polisen borde få fler funktioner än att sätta ditt folk, de bör kunna skapa bra relationer till befolkningen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Extra viktig De som behöver mest hjälp med städning, bl.a, har inte råd att ha rutavdrag. Det borde satsas på de pensionärer som pg.a låga pensioner, som de fick för att det inte fanns barnomsorg förrän på 70 talet, därav arbete på kvällar och nätter! Barnen och hemmet på dagarna. Ingen ekonomi till färdigmat! Låt rutavdraget gå till de äldre och sjuka!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Bör finnas kvar! Bara bättre koll, så pengarna går rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Ta inte bort allt i vår Svenska modell! Vi bör kanske ta tillbaka våra traditioner och vara stolta över dem! Samt lära av invandrarna om deras traditioner! Absolut våra tra Ditione Nse

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Extra viktig Som äldre har jag inte råd att köpa elbil ! Inte köra min bil! Svårt att röra mig i samhället pga av att det finns endast digitala bilj, min mobil för gammal! Går att spara in detta på andra än de minsta i samhället!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Tror det är många som kan bidra i samhället genom en liten höjning!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Utan kultur träffas inte folk! Farligt för ett samhälle. Kultur skapar nätverk! Kulturskolor är viktiga, blanda gärna med vuxen kultur. Privata aktörer blir en för stor kostnad för vissa! Måste finnas kultur för alla!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Vindkraft kanske ska bytas ut av solceller. Det finns underlag som visar att vindkraft inte är så bra som man hör? Vore bra om man tog fram all forskning ock la mot varandra!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Ibland behövs ett tillskott i kassan kanske. Jag mår inte bra av att se folk tigga, skulle gärna se att det fanns en jobbank med enklare jobb som kunde användas för att hjälpa istället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Egentligen är vi alla lika i värde! Har fått bort fru-fröken! Varför inte juridisk person!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Man får ju hoppas att när man skaffarbarn, att man är klara över dessa valen. Tyvärr är det väl den som tjänar mest, som fortsätter arbeta! En klassfråga!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Låt oss får riktig sjukvård igen! Använd pengarna till att ge oss trygghet i sjukvården!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Folk måste få känna säkerhet i sina liv!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Gilla inte alla laget vi ska ingå i!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Det måste kunna klara sig på ersättning. Tror inte folk går arbetslösa av lättja.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Frihet i naturen är varumärke gör Sverige

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: En invasion i närheten har väckt oss till att försvaret byggs upp! Ha gärna ett försvar, men vi borde kanske sprida att krig inte har något positivt att ge!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Bra som det är!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Hur ska Sverige med stora avstånd klara sig på el? Hur ska de mindre bemedlade ta dig fram. Vänta till priserna är bra. När elbilarna kommer ut på beg marknaden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Katastrof idag med betygen! Inför en bra skola för barnen! Efter barnens behov!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Tror inte det skulle göra Sverige bättre. Låt skola och vård bli statliga!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Gärna hårdare straff. Samt att det det kommer en diagnos på beteendet. Då kanske det kan behandlas?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Måste finnas bostäder för alla! Kommunala lägenheter bör hålla lägre hyror. Detta ska vara mått för alla andra som hyr ut@

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Mindre möjligheter med dessa tåg att ta mig överallt! Stannar vid mycket få stationer!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Håller helt med lika sjukvård för alla!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Ja drabbar de lägst stående mest!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Måste finnas modell för uppsägning! Ta inte bort vårt fackliga arbete!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Siverland: Bör finnas säkerhet lagd på att allt tillrättasgörs om det läggs ner! Samt beskattning av företaget i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Siverland: Vi har det bra i Sverige, bör kunna välkomna folk som har det svårt!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Siverland: Ge polisen mer status och säkerhet i allmänna arbetet!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Siverland: Kanske skulle stoppa skillnaden mellan oss!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Siverland: Har aldrig sett sån avverkning som nu! Mer kontroll!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gunnel Siverlands val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning