Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agneta Lindblom Hulthén

Varför ska väljarna rösta på dig?

---

Presentera dig själv

---

Vad har du för yrke?

pensionär7småföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Agnes Hulthén

Svar i valkompassen

:

Agneta Lindblom Hulthén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Självklart ska inte skattemedel gå till vinster i företag utan till barns och ungdomars utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Ekonomiskt och miljömässigt oförsvarbart. Slutförvar inte löst.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Demokratier kan/ska inte särbehandla vissa geografiska områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Avdragen gynnar redan ekonomiskt starka grupper. Samhället behöver minskade ekonomiska klyftor

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Internationell solidaritet är viktigt av moraliska skäl men ur ett nationellt ekonomiskt egoistiskt perspektiv också viktigt. Internationell ojämlikhet medför ekonomiska och miljömässiga problem som drabbar hela klotet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Dessvärre finns inget alternativ för Frågan är tämligen ointressant. Ekonomiskt sett är den inte av större vikt och för närvarande finns det en majoritet i befolkningen för att behålla monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Utsläppen måste minska om mänskligheten ska överleva. Åtgärder som krävs är medel till en fungerande infrastruktur, så väl fysiskt som elektroniskt, på landsbygd och i glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Det är ett effektivt sätt att beskatta och har en utjämnande ekonomisk effekt, anser jag som är fastighetsägare med relativt goda inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Frågan är för komplicerad för att besvara med något av de fyra alternativen. Självklart är det bra om de som ha råd konsumerar mer kultur, men att bygga kulturpolitik på mecenatsystem är opålitligt och odemokratiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Vindkraften behövs och de olägenheter det kan innebära för enskilda individer i ett kort perspektiv måste vägas mot det långsiktiga alternativet som handlar om mänsklighetens möjligheter att överleva.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Även om tiggeri för de flesta, såväl givare som tagare, känns förödmjukande så går det inte att förbjuda fattigdom (men väl bekämpa). Att lagmässigt definiera vad som är tillåtet och otillåtet tiggeri är dessutom hart när omöjligt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Mänsklig rättighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Att överlämna detta helt till individerna skulle förmodligen ytterligare begränsa kvinnors ekonomiska situation i jämförelse med männens. Att jag besvarar med Ganska dåligt beror på att det i enskilda situationer kan finnas omständigheter som gör att det blir svårt att dela lika, men det bör i förekommande fall ha förutsetts i lagstiftning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Slöseri med skattemedel att låta enskilda företag sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Medmänskligt, humant och befrämjar möjlighet till arbete och integration för dem det vederbör.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig En alltför komplicerad fråga där beslut fattats utan ordentlig analys och förankring hos medborgarna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig A-kassan är en försäkring men har behandlats som någon slags regleringsinstrument där rättviseaspekter negligerats med ett underförstått antagande att arbetslösa till en del har sig själva att skylla. Ökad otrygghet i samhället bygger på polariseringen till men för demokratin och samtliga medborgare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Strandskyddet kan ibland få märkliga konsekvenser på landsbygden. Lagstiftningen borde därför få en utförligare utformning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Under förutsättning att skatten utformas efter skattebetalarnas bärkraft.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Public service-medier är mycket viktiga för demokratin enligt all forskning. De bredare programmen behövs för att mediekonsumenterna ska lockas till och stanna kvar hos public service och därmed också få möjlighet att ta del av sådant som ger insikt i samhällsproblemen. Viktigt också för medborgare som inte har råd att betala för flera kanaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Mänsklighetens överlevnad.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig All tillgänglig forskning visar att betyg snarast har en dålig inverkan på kunskapsinhämtningen. Nuvarande betygssystem verkar varar konstruerat av forskningsförnekare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Fördelningsfrågan mellan kommuner är en för komplicerad fråga för att kommentera på det tillgängliga utrymmet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Åter en fråga som kräver rejält utrymme för att ge att vettigt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Så kallade marknadshyror skulle öka på bostadskrisen och göra det ännu svårare för de flesta unga människor. Sverige behöver en långsiktig bostadspolitik.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Utrymmet räcker inte för en seriös motivering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Gynnar medborgare med lägre inkomster oh tyngre arbeten.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Sverige har redan ett av de sämsta anställningsskydden i Europa. Otryggheten på arbetsmarknaden är ett av de största samhällsproblemen eftersom det kreerar cynism och ohälsa hos framförallt unga. Okunnigheten om arbetsrätt är skandalöst dålig i samhället generellt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Mänskliga rättigheter, demokratisk självklarhet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Undergräver källskydd, kränker personliga integriteten, kan utnyttjas av odemokratiska samhällsaktörer och framförallt: är för lite analyserat och utrett. Ännu ett område i samhället där stor kunskapsbrister finns.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Extra viktig Hur mycket är omöjligt att svara kort på. Den utmärkta Jämlikhetsutredningen som dessvärre få tycks orkat läsa har intressanta och relevanta resonemang. Klart är i alla fall att de ekonomiska klyftorna har ökat remarkabelt i Sverige. Det är en farlig samhällsutveckling inte enbart demokratiskt utan också av samhällsekonomiska skäl.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Definition av "skydda" behövs för att ge ett vettigt svar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agneta Lindblom Hulthéns val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Agneta Lindblom Hulthén: Frågorna överlappar varandra och innefattar välfärdsfrågor som inte borde stå emot varandra. Miljö och klimat är en överlevnadsfråga för mänskligheten så den får anses överordnad. Skolorna är ett kommunalt ansvar och sjukvården ett regionalt. Innebär frågan att dessa områden ska förstatligas? För välfärden är statens finanser viktigast men det beror på vilka som sköter kassan.